Anda di halaman 1dari 27

Kesan P er kahwi nan

Prof. Madya Dr. Mohd. Nasran


Mohamad
Jabatan Syariah, FPI UKM
Maksu d Kes an
Pe rka hwinan Hak &
Kew aji pa n
 Hak & kewajipan disebabkan aqad nikah
 Al-Baqarah : 228
 Dan bagi isteri2 itu mempunyai hak yg sama
spt kewajipan yg ditanggung oleh mrk
(terhadap suami)dgn cara yg sepatutnya.
 Tak ditentukan dengan terperinci
 Banyak berdasarkan uruf
Hak I st er i
 Mahar – Ditentukan Q & S
 Sejumlah harta yg diberikan suami kpd isteri kerana
aqad nikah @ pemberian sebab berlaku nikah @
persetubuhan termasuk wati’ Shubhah dan rogol
 Hak mutlak isteri
 Al-Talaq : 7‫لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما‬
‫ءاته ال‬
 Suami isteri ada hak & kewajipan masing-masing
 Al-Nisa’ :4 ‫واتو النساء صدقتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيىء‬
‫فكلوه هنيأ مريأ‬
 Kewajipan membayar mahar kpd isteri
 Hadith : ‘Berikan mahar walaupun sebentuk
Hu kum dan Hi kmah
 Wajib samada disebut @ tidak dlm akad
 Al-Nisa- : 4 dan 34 (al-rijal qawwamun..)
 Hadis perempuan tawar diri …
 Ijma’ bahawa mahar wajib
 Hikmah
 Perkahwinan dipandang tinggi oleh Islam
 Wanita mempunyai izzah dan kemuliaan
 Untuk beli keperluan & simpanan
 Menunjukkan Nafkah atas suami
Kadar Mahar &
P er telingkah an
 Tiada nas batas terendah & tertinggi
 Nas hanya besifat umum al-Nisa’ : 20
 Umar cuba hadkan 400 dirham – dibantah
 Sebaiknya mahar yg rendah – hadith
 Abu Syuja’ sebaiknya > 5D & < 500D
 Pertelingkahan Kadar Mahar
 Shafii – gugur musamma ganti mithil
 Pertelingkahan Penyerahan
 Mazhab Shafii – Jika belum wati’ : Isteri . Namun
suami boleh buktikan. Selepas wati’ pun : isteri juga
kecuali adat yg sebaliknya iaitu serah mahar awal.
Naf kah Zah ir
 T/jawab suami sara isteri meliputi …..
 Hukum wajib – Baqarah : 233, Talaq : 6
 Hadis: Wajib atas kamu beri rezki dan pakai
 ‫ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف‬
 ‫أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم‬Talaq : 6
 Rasional :dah jadi isteri – nafkah pun wajib
 ‫الرجال قوامون على النساء‬
 Syarat wajib nafkah
 Berkuasa penuh, layak disetubuhi, nikah yg
sah & tak luput hak suami terhadap isteri
Na fk ah Bat in

 Hukum taklifi atas suami


 Jumhur : Wajib Empat bulan sekali
berdasarkan athar Fatimah
 Ali Imran : 14 ‫زين للناس حب الشهوات من النساء‬
 Al-Baqarah : 233 ‫نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم‬
Cem buru

 Fitrah semulajadi
 Bila lahir cinta dan sayang
 Mesti berasaskan keimanan
Ist er i Ta k Layak
Naf kah
 Isteri tunai t/jawab. Nusyuz
 Isteri masih kecil
 Isteri dipenjarakan
 Isteri lakukan maksiat
 Isteri kerja tanpa izin
 Isteri pindah tanpa izin
 Isteri puasa sunat tanpa izin
Suam i Cuai
 Kewajipan nafkah dikaitkan dgn
t/jawab isteri
 Sebaliknya suami jika cuai, isteri tak
boleh dipersalahkan
 Jika nafkah tak cukup sedangkan
suami mampu – isteri boleh ambil
tanpa izin setakat yg perlu.
 Contoh Hindun dgn Abu Sufyan
Suam i Tak M am pu
 Jumhur selain Malikiyah
 Jika miskin/muflis kewajipan tak gugur – hutang
 Zahiri
 Isteri wajib beri nafkah
 Mazhab Shafii & Hanbali
 Isteri boleh tuntut fasakh dgn syarat tertentu
 Jumhur
 Nafkah adalah kewajipan suami
 Tak bayar – dikira hutang spt hutang lain
Per gaulan Yan g b ai k

 Suami tak boleh bertindak sewenang


atas alasan isteri itu miliknya
 Al-Nisa’ : 19 ‫وعاشروهن بالمعروف‬
 Ibn Abas – ‫انى ل تزين لمرأتى كما تتزين لى‬
 Aku layan wanita secara baik sebagaimana
aku suka ia layan aku
 Hadith Shawkani – layan dgn baik
Giliran Y ang Adil
 Giliran yg adil samada isteri sakit, haid, nifas
atau Ahl Kitab
 HadithA’isyah: Rasulullah bagikan waktu setiap
isteri
 kecuali dgn sebab
 Pertama kali – diberi 7 hari jika anak dara
 Isteri sakit. Tak diganti kalau tak bermalam
 Kalau musafir - diundi
 Suami kerja malam?
Ha k-hak S uam i
 Hak untuk di taati
 Wajib serah diri selepas aqad
 Wajib taat selagi tidak maksiat
 Baqarah : 228
 Hadith: Jika aku boleh perintah org sujud, nesca
 Hadith: Dilaknat malaikat kalau tak layan suami
 Ketaatan berbentuk aktiviti
 Tinggal di rumah urus rumah tangga
 Tak boleh keluar tanpa izin sekalipu Fardu haji
…H ak -h ak S uami

 Pengiktirafan sebagai Ketua Keluarga


 Pengiktirafan - penting bagi
membolehkan suami jalankan tugas
 ‫الرجال قوامون على النساء‬Al- Nisaa’ : 34
 ‫فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ ال‬
 Ketaatan isteri – ganjaran besar
Ist er i Ber amanah
Ter hadap S uami
 Suami perlu percaya isteri dan isteri jangan
persiakan amanah yg diberikan
 Jangan lalai t/jawab
 Tempatkan isteri dirumahnya - Talaq : 6
 ‫أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ول تضاروهن لتضيقوا عليهن‬
 Jaga diri, harta dan didik anak-anak
 Hadith: ..Jgn dia kotori tempat tidurmu dan tak
izinkan org yg kamu benci masuk rumah
 Hadith: Kullukum ra’in..
B er gau l Dg n Suam i
Sec ar a baik
 Tahan marah
 Tidak hina suami
 Tidak rendahkan martabat dan maruah
 Tidak tuntut hak samarata dgn suami
 Tak mudah dipengaruhi Women’s Lib
 Hadith: janganlah wanita itu sakiti suami di d
 Hadith: Tidakkah aku meninggalkan selepasku
suatu fitnah. Ia adalah kemudaratan yg dilakuan
isteri terhadap suaminya
Hak M en di di k I st er i

 Suami diberi hak didik isteri dari


menyimpang dari jalan Allah
 Jika isteri menyimpang spt nusyuz I
suami wajib memperbetulkannya
Hak Ber sam a

 Hak untuk Istimta’


 Bergaul & terima layanan satu sama lain
 Al-Nisaa’ : 19 ‫وعاشروهن بالمعروف‬
 Hak saling terima kekurangan & lebihan
Hak Ber sam a
 Berakhlak mulia
 Hadith – Org yg terbaik dikalangan kamu
ialah yg terbaik terhadap isterinya
 Bergurau senda
 Hadith A’isha ketika wudu’ & lumba lari
 Hadith: bahawa rasulullah SAW adalah
menggembirakan hati sisteri-isterinya dgn
ucapan jenaka sehingga mereka ketawa
 Tidak mencari salah masing-masing
Hak Ter had ap Har ta

 Harta sepencarian
 Harta yg diperolehi dalam perkahwinan
 Tidak wujud secara nyata dalam syariah
 Adat yang berkembang
 Uruf yg dijadikan hukum syarak
 Al-’Adat Muhakkamah
 Dimasukkan dalam Akta & Enakmen
 Bergantung atas sumbangan yg diberikan
Pusak a

 Berkuatkuasa sebaik selepas aqad


 Ditetapkan Allah selepas kematian
 Al-Nisa’ : 12
 Tertakluk kpd harta sepencarian dulu
S abita n Na sab
Ter hadap An ak
 Penting – ia menentukan identiti keluarga
 Terkandung dalam maqasid al-Syariyyah
 Maksud Sabitan
 Penentuan hakiki keturunan anak yg lahir
 Nasab pada ibu yg lahir samada sah @ zina
 Anak zina tak boleh dinasab kpd Zani
 Tak boleh ambil org lain sebagai ayah
 Ahzab : 5 : wa qalu li aba’ihim fa huwa …
Per kara Y g Pentin g
Ten tan g nasab
 Tempoh hamil
 Paling singkat : Jumhur : 6 bulan dari
persetubuhan pertama. Athar Ibn Abbas
mengenai tempoh mengandung dan
menyusu – 30 bulan, Ayat lain menyusu
selama 2 tahun. Oleh itu 30-24=6
 Paling lama: Shafii : 4 tahun. Tiada nas.
Maka rujuk fakta yang berlaku.
 Ibn Rusyd : sebaiknya ikut kebiasaan 9b
Pertel ingka han Dlm
Men entuka n Kel ahira n
An ak
 Isteri dlm iddah dakwa mengandung dan
lahir anak. Tapi suami menafikan
nasabnya @ jantina
 Ulama Shafii – Perlu 4 saksi wanita
Cara Men et ap kan
Nasa b
 Perkahwinan yang sahih & Fasid
 Melalui Iqrar ayah/bu atau anak
 Mesti penuhi 4 syarat
 Budak itu belum bernasab
 Melalaui perasaan spt ada mirip ayah pada anak
 Anak itu mesti mengiyakan dan aqil baligh.
 Ada kaitan dgn ibunya spt bekas suami
 Pengakuan pihak ketiga spt anak saudara @
cucu mesti memenuhi 4 syarat diatas
Cara Men et ap kan
Nasa b
 Bayyinah/Keterangan
 Abu Hanifah: Ada 2 saksi lelaki @ 1L & 2P
 Maliki : 2 saksi lelaki sahaja
 Ulama Shafii, Hanbali dan Abu Yusof : saksi
mesti kalangan waris

Anda mungkin juga menyukai