Anda di halaman 1dari 23

Bab 10

Perceraian
Konsep Perceraian
 Aqad nikah
Aqad lazim yang kekal – tidak
bertempoh
Berkuatkuasa serta merta – tidak
diqaidkan
Jika berlaku shiqaq – ada prosedur
Rundingan – inisiatif susmi isteri
Hakam – orang tengah
Kehakiman – Fasakh & khulu’
Perceraian – sebagai jalan terakhir
Takrif Talaq & Pensyariatan
 Merombak @ melepas ikatan
perkahwinan dgn lafaz talaq @
seumpamanya.
 Berlaku
Kehadapan – Raj’ii – selepas tamat
iddah
Serta merta – Ba’in

 Pensyariatan
Talaq 65 : 1
Perbuatan halal yg dibenci
Hukum Talaq
 Harus
 tapi lebih utama ditinggalkan(Jumhur)
 Haram
 jika bercerai dia akan berzina kerana tak tahan
 Makruh
 ingin kahwin lain utk dpt zuriat @ tanpa keperluan.
 Wajib
 Isterilakukan dosa besar @ suami ila’ selepas 4
bulan
 Sunat
 isteri
berperangai kurang elok, lalai kewajipan &
nushuz
Rukun Talaq
 Suami yg mentalaq
 Isteri yg ditalaq
 Sighah
 Kuasa menceraikan
Kanak-kanak X
Gila X
Dipaksa X
 Qasad
Hikmah Talaq
 Tujuan nikah – kekalkan hubungan
 Hubungan kekal – mesti diusahakan
 Elak dosa berpanjangan
 Elak permusuhan berpanjangan yg
boleh bawa penderaan/pembunuhan
 Elak kesan buruk pd anak
 Sbg pengajaran
 Perceraian - jalan terakhir
Kuasa Talaq
 Di tangan suami - Kenapa?
 Al-Rijalqawwamuna ‘ala al-nisa’
 b/jawab terhadap nafkah, mahar
 Bersifat berhati-hati – tidak gopoh
 Terutama menyelesaikan masalah yg besar
 Isteri terlalu emosional

 Isteri
juga dlm ½ keadaan ada kuasa
bubar perkahwinan
 Ta’aliq
 Khulu’
 Fasakh
Syarat Sah Talaq
 Syarat Suami Yang mentalaq
 Baligh, beraqal dan sukarela (qasad)
 Maksud qasad ada keinginan ucap kata itu walau tanpa niat
cerai.
 Tujuan mengajar – tidak jatuh talaq

 Syarat Isteri Yang Ditalaq


 Isteri yg sah walau belum disetubuhi @ sedang dalam
iddah raj’iiy
 Kalau belum jadi isteri – tidak sah talaq
 Syarat Sighah
 Dgn apa-apa bahasa yg difahami suami
 Dgn lafaz sarih
 Dgn lafaz kinayah yg ada niat
‫‪Kadar Bilangan talaq‬‬

‫‪‬ويلك الر ثلث تطليقات والعبد تطليقتي‬


‫ويصح الستثناء ف الطلق إذ وصله به ويصح‬
‫تعليفه بالصفة والشرط وليقع الطلق قبل‬
‫النكاح وأربع ل يقع طلقهن الصب والجنون‬
‫والنائم والكره‪.‬‬
Kadar Bilangan Talaq
 Tiga talak
 Talak yg boleh dirujuk 2 talaq – 2 :
229
 Talaq ketiga – tidak boleh dirujuk – 2
: 230
Pendapat Ulama Tentang
Talaq 3
 Jumhur
Talaq 3 dgn satu lafaz – talaq 3
Dipegang Khulafa’ Rashidin kecuali Abu
Bakr
2 : 229
Jatuh sesuai dgn ucapan

 Abu Hanifah dan Malik


Jatuh 1 talaq
Wakil Talaq & Talaq Tafwid
 Wakil
 Serah hak talaq kpd org lain
 Bila wakil sebut – engkau diceraikan - jatuh

 Tafwid
 Serah hak talaq kpd isteri utk dilafazkan
 Jatuh talaq satu sahaja
 Syarat Talaq Tafwid;
 Tiadata’liq
 Suami & isteri mesti seorg mukallaf
 Diucap serta merta
‫‪Jenis Talaq‬‬
‫والطلق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلثة ألفاظ الطلق‬
‫والفراق والسراح ول يفتقر صريح الطلق إل النية‬
‫والكناية كل لفظ احتمل الطلق وغيه ويفتقر إل النية‬
‫وللنساء فيه ضربان ضرب ف طلقهن سنة وبدعة وهن‬
‫ذوات اليض فالسنة أن يوقع الطلق ف طهر غي مامع‬
‫فيه والبدعة أن يوقع الطلق ف اليض أو طهر جامعها فيه‬
‫وضرب ليس ف طلقهن سنة ول بدعة وهو أربع الصغية‬
‫واليسة والامل والختلعة الت ل يدخل با‪.‬‬
Jenis-Jenis Talaq
 Lafaz yg digunakan
 Sarih & Kinayah
 Keadaan isteri
 Sunni & Bid’ii
 Tarikh kuatkuasa
 Raj’ii & Ba’in
 Ada ‘iwad @ sebaliknya
 Khulu’ & Biasa
 Dikaitkan @ sebaliknya
 Ta’aliq @ Biasa
Sunni & Bid’ii
 Sunni
 isteri itu suci & tidak disetubuhi dlm masa suci
 Hukumnya harus – Talaq : 1
 Bid’ii
 Isteri itu tidak dalam suci (haid & nifas)
 Isteri yg suci yg telah disetubuhi
 Hukumnya haram – sunat dirujuk
 Tidak Sunni Tidak Bid’ii
 Hamil – Melahirkan anak
 Kanak-kanak – 3 bulan
 ‘Ayisah – 3 bulan
 Khulu’ tanpa disetubuhi – dgn keikhlasan bukan paksaan
Raj’ii
 Raj’ii
Sebelum habis iddah
tanpa aqad & mahar yg baru
Dengan lafaz – sarih @ kinayah
Perbuatan ?
Tanpa izin isteri ?
Jenis-Jenis Ba’in
 Bain sughra
 Tidakboleh rujuk
 aqad & mahar yg baru
 Kesan
 Haram hubungan selepas talaq
 Tertegah mewarisi pusaka antara keduanya

 Ceraikan isteri yg belum disetubuhi


 Tidaksah rujuk
 Kahwin dgn aqad dan mahar yg baru
 Ahzab : 49
Jenis-Jenis Ba’in
 Bain Kubra
Tidak boleh kahwin – kecuali
Wanita itu kahwin lain dgn sah
Bersetubuh dgn suami baru
Bercerai
Ba’inah
Habis iddah
Talaq Ketika Marad al-Mawt
 Maksud
 Jatuhtalaq ketika datang tanda kematian
 Dikenali – talaq al-firar
 laridari mewariskan harta kepada isteri selagi dalam
iddah talak raj’i
 Hukum talaq – sah tapi boleh warisi harta
 Tapi jika isteri pula mati sebelum suami
 Suami tak boleh mewarisi – walau dalam iddah
 Jika
suami cerai isteri dgn talaq ba’in kmd dia
mati
 Shafi’I (jadid) – tak boleh warisi
Sabitan Talaq
 Tak jatuh talak jika syak @ ragu
Kerana nikah itu sabit dgn yakin
 Ragu bilangan talaq
Ambil yang sedikit (Jumhur kecuali
Maliki)
 Ragu samada raj’ii @ ba’in
Ambil yang ba’in
‫‪Rujuk‬‬

‫‪‬وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتي فله مراجعتها ما ل‬


‫تنقض عدتا فإن انقضت عدتا حل له نكاحها بعقد‬
‫جديد وتكون معه على ما بقي من الطلق فإن طلقها‬
‫ثلثا ل تل له إل بعد وجود خس شرائط انقضاء‬
‫عدتا منه وتزويها بغيه ودخوله با وإصابتها‬
‫وبينونتها منه وانقضاء عدتا منه‪.‬‬
Rujuk
 Suami kembali kpd isteri
Bukan dalam talaq ba’in
Dalam iddah
Tidak perlukan aqad & mahar yang baru

 Pensyariatan
2:228& 229
Maksud Imsak
rujuk
Perkahwinan Tahlil
 Merancang perkahwinan seorang
lelaki
dgn seorang perempuan yg ditalaq ba’in
dgn mensyaratkan diceraikan selepas
persetubuhan
bagi tujuan menghalalkan wanita itu
kahwin dgn suami pertama
 Hukum
Nikahfasid – ada unsur batasan masa
Haram

Anda mungkin juga menyukai