Anda di halaman 1dari 13

PROPOSAL

KAJIAN TINDAKAN

Oleh
HJH HALIMAH HARUN

Diolah oleh
SITI RAFEQAH BINTI SAMSUNANWAR
Proposal Kajian
 BAB 1 : Latar Belakang Kajian
 BAB 2 : Literatur
 BAB 3 : Prosedur Kajian
 BAB 4 : Pengumpulan Data
 BAB 5 : Dapatan Kajian
 BAB 6 : Perbincangan
Bab 1: Latar Belakang Kajian
 Rasional
 Tujuan
 Objektif
 Persoalan Kajian
Beza Tujuan & Rasional

Contoh:
Pelajar Melayu lemah Bahasa Inggeris
 Tujuan (UNTUK APA kajian dibuat)
 Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris di
kalangan pelajar Melayu
 Rasional (KENAPA kajian dibuat)
 Pelajar Melayu lemah Bahasa Inggeris kerana:
 Tidak yakin
 Bukan bahasa rasmi di rumah
 Persekitaran; kawan-kawan Melayu berbahasa Melayu
Bab 2: Literatur
 Semak kajian-kajian lepas
Kajian yang pernah/telah dijalankan sebelum
ini
Bab 3: Prosedur Kajian
 Bagaimana kajian dibuat
Nyatakan secara terperinci; peringkat demi
peringkat
Bab 4: Pengumpulan &
Analisis Data
Pengumpulan Data
 Berdasarkan data
 Contoh:
 Tinjauan (survey)
 Temubual (interview)
 Individu
 Kelompok
 Pemerhatian
 Jurnal pelajar
 Gambar/video
 Hasil karangan
Analisis Data
 Ujian; tengok min
 Video; boleh tengok keseluruhan aksi
 Soal selidik
Tidak boleh guna soal selidik sekiranya n<30
Perlu ada senarai semak (checklist)
Bab 5: Dapatan Kajian
 Persoalan kajian
Wajib ada dalam Kajian Tindakan

 Sekiranya persoalan kajian 5, maka


dapatan kajian juga 5
KUIZ
 Bezakan Kajian Tindakan dengan Kajian
Eksperimen
 Bina persoalan kajian berdasarkan
proposal Kajian Tindakan anda
 Apakah tujuan baseline data?
• Kajian Tindakan vs Kajian Eksperimen
(Jawapan sendiri)

Kajian Aspek Kajian


Tindakan Eksperimen
Dilakukan oleh Pelaku Dilakukan oleh individu
individu itu sendiri lain
Membuat Tujuan Menguji keberkesanan
penambahbaikan
Ada Penambahbaikan Tiada penambahbaikan;
penambahbaikan hanya uji keberkesanan
kpd sesuatu kaedah
Ada Kitaran (cycle) Tiada
Tiada Hipotesis Ada
Tiada Pre & Post Test Ada
2) Persoalan Kajian
(Jawapan sendiri)

Tajuk:
Meningkatkan Prestasi Pelajar Dalam Subjek
Sejarah Menggunakan Pendekatan Komik

Persoalan:
5) Adakah penggunaan komik boleh
meningkatkan prestasi pelajar dalam Subjek
Sejarah?
6) Apakah kelebihan komik dalam pengajaran
subjek Sejarah?
3) Tujuan baseline data
(Jawapan sendiri)

 Untuk mendapatkan informasi awal


berkenaan kajian yang hendak dijalankan
 Sebagai guideline dalam melakukan kajian
 Digunakan sebagai perbandingan dengan
hasil akhir/dapatan kajian