Anda di halaman 1dari 14

ANALISIS DATA

Oleh
PN NOR SAKINAH MOHAMAD

Diolah oleh
SITI RAFEQAH BINTI SAMSUNANWAR
Analisis Data
 Analisis Data=Proses menggunakan data bagi
memberikan maklumat yang berguna untuk
mencadangkan kesimpulan & menyokong
keputusan.
 Pastikan ada ≥3 data untuk analisis
 Data kualitatif & kuantitatif boleh
dipersembahkan secara grafik untuk membantu
proses analisis
 Cari pola & kategori, persamaan, terangkan
trend & pertanyaan, katalogkan pemerhatian,
bilang & bandingkan, buat anggaran
Langkah Analisis Data Kualitatif

 Langkah 1
 Tengok maklum balas secara lalu
 Ambil nota berdasarkan tema yang muncul,
isu atau faktor
 Cari item yang berulang atau penting

* pemerhatian; video, audio


* temubual; rekod & taip balik
*boleh guna bentuk jadual; tulis ikut tema
Langkah Analisis Data Kualitatif

 Langkah 2
 Pilih 3-4 tema/kategori yang muncul & bina
matriks
 Cuba buat carta bukti berkaitan dengan tema
utama
 Letak tema/kategori di atas & senaraikan
pelajar di bahagian tepi
 Boleh guna kod warna; membuat perbezaan
mengikut kategori
Langkah Analisis Data Kualitatif

 Langkah 3
 Jika boleh, bincang tinjauan dengan pendidik
lain
 Baca tinjauan (soal selidik) & highlight kata
kunci yang berkaitan dengan tema/kategori
yang telah dikenal pasti
 Seterusnya rekodkan dapatan dalam kotak
yang bersesuaian di dalam carta matriks yang
dibina
Langkah Analisis Data Kualitatif

 Langkah 4
 Tanya (apa yang telah saya dapat?)
 Rekod pemerhatian pola yang muncul semasa lihat
matriks
 Pola konsep
 Pola sikap
 Tulis/rekod pemerhatian di bawah carta matriks
 Contoh:
 2 orang pelajar (siapa yang bercakap banyak)
 Perkataaan ‘takut’ disebut beberapa kali
 sokongan bacaan jurnal
Langkah Analisis Data Kualitatif

 Langkah 5
 Kesimpulan yang boleh dibuat
 Rekod kesimpulan samada di bawah matriks
atau dalam kertas yang berasingan
Langkah Analisis Data Kualitatif
 Langkah 6
 Langkah seterusnya yang boleh dibuat:
 Tinjauan (soal selidik lain)/temubual/penilaian
 Semak semua persoalan kajian
 Bina modul aktiviti
 (Pastikan) Rekod semua yang dibuat di dalam
matriks
 Maklumat yang masih diperlukan:
 atas pelajar
 atas kaedah
 maklumat latar belakang tajuk kajian
Kegunaan Data dalam
Plan-Do-Study-Act-Cycle
 Plan
 Nilai & ringkaskan semua data yang ada
 Analisis & kenal pasti tema utama
 Kenal pasti sumber data yang akan
memberikan ukuran progress
penambahbaikan
Kegunaan Data dalam
Plan-Do-Study-Act-Cycle
 Do
 Kumpul data
 Buat kajian rintis untuk memastikan strategi
pengukuran dipenuhi
Kegunaan Data dalam
Plan-Do-Study-Act-Cycle
 Study
 Analisis data yang telah dikumpulkan & buat
kesimpulan
Kegunaan Data dalam
Plan-Do-Study-Act-Cycle
 Act
 Kenal pasti soalan tambahan
 Rancang untuk penambahbaikan yang
berterusan
 Kumpul data & analisis data adalah proses
berterusan dalam Kajian Tindakan
 Mungkin tidak dapat keputusan yang
dikehendaki, tapi usah risau
 Dapatan kajian bertujuan memberi panduan
& memperbaiki pengajaran yang seterusnya
Ringkasan Data Analisis
 Panduan Analisis Data
 Reka bentuk pendekatan sistematik, simpan semua data

 Cuba faham maklumat yang ingin disampaikan oleh data

 Cari tema & pola

 Susun data berdasarkan apa yang dipelajari daripada data

 Masukkan semua data, termasuk data yang tidak

menyokong apa yang dicari- *jangan tipu


 Baca & baca >1 kali

 Bina imej visual (eg: rumah, jadual) *be creative!

 Tulis nota ringkas untuk diri sendiri

 Kongsi dapatan; perbincangan akan timbulkan soalan baru

 Let data speaks to you!


Ringkasan Data Analisis
 Proses Analisis Data
 Analisis semua data & buat nota sepanjang masa

 Cari tema & pola

 Ringkaskan tema kepada 3-5 idea

 Lihat kembali data & semak tema-tema yang telah dibuat

 Bina subtema jika perlu

 Simpan nota secara berterusan, dapatan kadang kala

mengejutkan
 Semak maklumat untuk mencari idea yang kerap atau

muncul secara dominan


 Kenal pasti poin utama

 Cari maklumat untuk menyokong dapatan kajian