Anda di halaman 1dari 13

APAKAH PKSR DAN PBS?

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR)


PKSR MERUPAKAN SATU BENTUK PENILAIAN YANG DIBUAT DALAM SUKATAN KBSR SUPAYA GURU DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN SUSULAN SAMA ADA UNTUK MENJALANKAN PEMULIHAN ATAU PENGAYAAN YANG PERLU DIAMBIL KE ATAS SESEORANG MURID.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


MERUPAKAN PROSES PENILAIAN SELARAS DENGAN PROSES PENGAJARAN DALAM BILIK DARJAH UNTUK MENGESAN KEMAJUAN PELAJAR DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH.

Mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat.

PERANAN PBS

meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenisjenis ujian yang lebih bermutu.

PERSEPSI PENGURUSAN, PENGHASILAN DAN PERSEMBAHAN SV

SENSITIVITI

PKSR
KEMAHIRAN KRITIKAL DAN ANALITIKAL KEFAHAMAN BAHASA VISUAL

APLIKASI BAHASA VISUAL

PERSEPSI

KEBOLEHAN PELAJAR MEMPAMERKAN DAYA

SENSITIVITI
KEPEKAAN DAN KEBOLEHAN MEMBUAT PERTIMBANGAN DAN
PERSEPSI DARI SEGI SOSIAL SERTA ESTETIK.

PEMBELAJARAN SENI VISUAL, AKTIVITI DAN APRESIASINYA


DAPAT MEMANTAPKAN KEPEKAAN,SENSIBILITY ( KEBOLEHAN UNTUK MERASA DAN MENGHAYATI)

KEFAHAMAN BAHASA VISUAL