Anda di halaman 1dari 28

TAJUK 6

Disediakan oleh: IZZA FARZANA BINTI MOKHTAR NASYIHA BINTI RUSLEI (P7E)

PSIKOSOSIAL SUKAN

ISI KANDUNGAN
DEFINISI DAN JENIS PENETAPAN MATLAMAT TEORI PENETAPAN MATLAMAT KAJIAN BERKAITAN PRINSIP PENETAPAN MATLAMAT 7 LANGKAH PENETAPAN MATLAMAT YANG BERKESAN MATLAMAT BERPASUKAN MEREKABENTUK SISTEM PENETAPAN MATLAMAT MASALAH PENETAPAN MATLAMAT

DEFINISI
Matlamat Sasaran Kiasan sesuatu yang hendak dicapai, tujuan kempen akan dijalankan sehingga matlamat yang dikehendaki itu berjaya

Bermatlamat mempunyai matlmat Bermatlamatkan mempunyai sesuatu sebagai matlamat

Penetapan matlamat didefinisikan sebagai menetapkan pencapaian tahap dan kecekapan spesifik dalam satu tugasan atau aktiviti yang dapat diukur dalam unit jarak, masa dan tingkat pencapaian.
Locke ( 1981 )

Jenis-jenis penetapan matlamat Jangka pendek ingin

dicapai dalam masa terdekat.


Jangka panjang ingin dicapai pada masa depan / di

akhir penglibatan.

MATLAMAT YANG MENCABAR


Matlamat yang mencabar menghasilkan prestasi yang baik. Matlamat yang mencabar sukar ditentukan. Kaitan di antara kesukaran matlamat dan motivasi mendapati apabila matlamat terlalu sukar motivasi atlet akan jatuh dengan jelas.

MATLAMAT YANG MUNASABAH


Adalah penting atlet mengetahui dirinya dan tidak bercelaru dengan siapa dia berada dan harapannya dia hendak menjadi apa. Ukurlah kemampuan diri sebelum menetapkan matlamat supaya ianya realistik/munasabah.

MATLAMAT YANG SPESIFIK


Matlamat yang menyatakan untuk lakukan yang terbaik merupakan matlamat UMUM (general). Atlet tidak boleh mencapainya, kerana tiada siapa tahu apakah yang terbaik untuk dirinya. Matlamat SPESIFIK lebih berkesan kerana ia mengarahkan perlakuan yang lebih tepat dengan menentukan kriteria kejayaan secara spesifik. Matlamat spesifik mesti boleh diukur (quantifiable). Contoh: Untuk berlari 1500m dlm masa 3:50 di pertandingan esok.

TEORI PENETAPAN MATLAMAT


PENGENALAN: Atlet perlu menetapkan matlamat-matlamat untuk memberi arah tuju usahanya. Penetapan matlamat penting bukan hanya ia merangsang pemikiran atlet untuk menuju ke arah sasarannya, tetapi juga memberinya cara berperingkat peringkat untuk sampai kepadanya. Ini bermakna, penetapan matlamat diperlukan untuk pertandingan & latihan. Jurulatih harus berupaya membantu atlet menentukan matlamat-matlamat ini.

Teori Edwin Locke


Mengaitkan asas motivasi individu dalam melakukan sesuatu kerja bergantung kepada keinginannya untuk mencapai matlamat. Matlamat itu mewakili tindakan yang akan dilakukan pada masa hadapan.

KAJIAN BERKAITAN
Weinberg, Burton, Yukelson dan Wiegand (1993)
Berpendapat penentuan matlamat yang bersifat peroleh kejayaan, mempertingkatkan prestasi dan memperoleh keseronokan merupakan matlamat yang paling digemari. Mendapati atlet lebih gemar menentukan matlamat yang mempunyai kesukaran yang tinggi dan sederhana tinggi. Mendapati pemain-pemain utama lebih mengunakan strategi penentuan matlamat daripada pemain-pemain simpanan.

Cox (1994 ) ~ Prinsip penetapan matlamat perlu ada dalam diri individu atau pasukan untuk mencapai matlamat yang lebih berkesan.

Perbandingan antara penetapan matlamat yang spesifik dengan yang tidak spesifik (subjektif).

Dapatan kajian menunjukkan bahawa penetapan matlamat yang jelas dan spesifik menghasilkan prestasi yang konsisten. 90% subjek mendapat kesan yang positif Penetapan matlamat adalah teknik yang terbaik untuk meningkatkan prestasi.
Lock et al.(1981 ), Mento et al. (1987)

PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN MATLAMAT

1. Tetapkan matlamat yang spesifik lebih baik daripada matlamat umum 2. Penetapan matlamat yang dapat diukur dan dinilai 3. Tetapkan matlamat yang mencabar lebih baik daripada matlamat yang senang.

4. Tetapkan matlamat jangka pendek 5. Utamakan matlamat pencapaian prestasi diikuti dengan pencapaian hasilan 6. Matlamat harus ditulis dan dijalankan bagi mengekalkan motivasi. 7. Matlamat harus diterima atlet agar efektif.

8. Meletakkan matlamat mengikut kemampuan diri 9. Sesuatu objektif meltilah spesifik. 10.Matlamat yang sukar tetapi realistik (munasabah). 11.Tempoh masa yang sesuai.

S M A R T

SPECIFIC (KHUSUS) MEASURABLE (BOLEH DIUKUR) ACIEVABLE (BOLEH DICAPAI) REALISTIC (MUNASABAH)

TIME (MASA)

7 LANGKAH PENETAPAN MATLAMAT YANG BERKESAN


Menetapkan matlamat spesifik Menetapkan matlamat sederhana sukar tetapi realistik Tetapkan matlamat jangka panjang dan jangka pendek Tetapkan matlamat persembahan, proses dan hasilan

Tetapkan matlamat latihan dan pertandingan. Merekodkan matlamat. Membentuk strategi pencapaian matlamat

MATLAMAT BERPASUKAN
Matlamat yang ditentukan oleh ahli-ahli dalam satu pasukan menerusi kata sepakat. Minda ahli-ahli sepasukan perlu diselaraskan. Penting supaya kesemua ahli dalam kumpulan berkenaan memiliki hala tuju yang sama. Berbeza dengan matlamat individu dimana matlamat individu hanya melibatkan matlamat yang akan dicapai oleh individu berkenaan

Penetapan matlamat berpasukan perlu dilaksanakan mencapai keselarasan minda yang sama. Percaya kepada ahli pasukan sendiri Keserasian antara ahli. Melaksanakan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh

MEREKABENTUK SISTEM PENETAPAN MAKLUMAT


Terdiri daripada 3 peringkat iaitu: 1) Persediaan dan Perancangan
Menilai kebolehan altet Menilai keperluaan latihan kemahiran Menetapkan matlamat dari aspek kemahiran individu , kemahiran kumpulan dan tahap kecergasan. Pelaksanaan latihan dengan menetapkan matlamat. Rancangan cara mencapai matlamat.

2)Pendidikan dan Persoalan Kenalpasti contoh matlamat yang berkesan Rancang strategi serta program latihan ikut prestasi kebolehan atlet.

3)Tindakan Susulan
Kenalpasti prosedur menilai matlamat yang sesuai. Perancangan sesi latihan perlulah dirancang awal Penetapan matlamat sesuai dengan program latihan Sediakan sokongan untuk kemajuan atlet. Perancangan penilaian semula matlamat. Perlu mengenalpasti kelemahan yang ditemui pada matlamat.

MASALAH PENETAPAN MATLAMAT Gagal tetapkan matlamat spesifik Terlalu banyak penetapan matlamat dalam satu masa Gagal ubahsuai matlamat Gagal menetapkan matlamat prestasi dan proses Tidak melakukan tindakan susulan dan penilaian.

Kekangan masa Hubungan sosial antara ahli pasukan Stress- atlit mnghadapi masalah untuk mempertingkatkan diri dalam mencapai matlamat Lesu- intesiti latihan yg tidak sesuai dengan kebolehan atlit Tekanan akademik

RUJUKAN
http://www.scribd.com/doc/79163678/Pene tapan-Matlamat http://azamri.tripod.com/zt2313/prins5q.ht m http://mikepjeduworld.blogspot.com/2012/ 09/penetapan-matlamat.html http://zulfikri.com/selfdevelopment/penetapan-matlamat-2010/ http://skulsensei.blogspot.com/2012/10/pen etapan-matlamat-dalam-sukan.html http://www.capaimatlamat.com/2011/08/01 /teori-penetapan-matlamat/