Anda di halaman 1dari 33

5.

KONSEP MUZIK:

1.MELODI

2.HARMONI
3.IRAMA

4.EKSPRESI
5.BENTUK

6.WARNA TON
7.JALINAN

5.2.1 UNSUR-UNSUR MUZIK

1.MELODI
Melodi ialah susunan bunyi ton secara mendatar (linear) dan berkontur. Bunyi ton adakalanya panjang, pendek atau pun sama dan bunyi-bunyi ton ini menentukan irama melodi. Sesuatu melodi bertukar jika pic dan irama bertukar. Pergerakan melodi ini melibatkan pic dan irama yang dikawal oleh meter
Contoh irama melodi : Meter

Pic
Pergerakan ton boleh berulang ke atas atau ke bawah, mengikut langkah seperti anak tangga; mungkin separuh langkah, langkah penuh atau pun melompat. Turun dan naik ton menentukan pic

JEDA SKEL SOLFA KONTUR

Jarak bunyi antara dua not. Susunan lapan not dalam satu tanda nada Nyanyian pic/skel menggunakan sebutan.
-Disjunct

(melodi melompat) -Conjunct (melodi bertangga / mengikut langkah) RANGKAI Satu frasa lagu yang dinyanyikan senafas. LAGU

Harmoni adalah gabungan dua atau lebih not yang dibunyikan bersama. Gabungan not-not ini membentuk kord. Kegunaan kord adalah untuk mengiringi melodi. Bunyi yang harmoni juga boleh didengar dalam nyanyian apabila sesuatu lagu itu digubah kepada beberapa lapisan suara. Lapisan suara ini digubah berasaskan kord iringan sesebuah lagu. Lazimnya lapisan suara digubah sehingga empat lapisan iaitu lapisan Soprano, Alto, Tenor dan Bass.

HARMONI (TRIAD & KORD)

Gabungan dua not yang harmoni

Gabungan tiga not (triad)yang membentuk kord hasilkan harmoni

Gabungan lebih dari tiga Not juga membentuk kord hasilkan harmoni

HARMONI (ARPEGGIO): Contoh dalam Skel C Major

3. IRAMA
Dalam irama terdapat elemen-elemen seperti detik, meter, corak irama, tempo dan rentak Sebelum memahami elemen-elemen ini, nama not dan nilainya haruslah diketahui terlebih dahulu. Not No t

IRAMA (samb.)
Corak Irama

Detik Dalam sesuatu muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. Ada tempat yang detiknya lebih kuat dirasai dan ada tempat yang kurang kuat . Detik yang kuat diistilahkan sebagai tekanan (accent). Bahagian detik yang kuat ini kadang-kadang ditanda dengan simbol >

METER

TEMPO

Masa bagi muzik di kawal oleh meter ditulis spt berikut: 2 3 4 2 6 4 4 4 2 8 Kelajuan sesebuah lagu atau muzik.

RENTAK Corak irama tertentu utk mengiringi nyanyian atau permainan alat. Cth: Rentak Zapin.

4. EKSPRESI

Ekspresi merupakan ciri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vokal atau instrumental. Ciri muzikal ini ialah seperti dinamik, istilah dan tanda isyarat.

EKSPRESI

Dinamik - p (piano) - f (forte ) Istilah - Alla marcia - Andante

lembut kuat

-berentak seperti mac -Kelajuan seperti orang berjalan

- Allegro - Moderato

rancak dan cepat Sederhana

Tanda Isyarat - Tekanan


- Ulang
rujuk modul ms 86 - 87

5. BENTUK/STRUKTUR
KARYA MUZIK MEMPUNYAI SUSUNAN STRUKTUR/BENTUK TERSENDIRI.

BENTUK DUA BAHAGIAN BENTUK TIGA BAHAGIAN

BINARI (AB) TERNARI (ABA, AABA, AAB, ABA', AA'BA')

BENTUK RONDO ABACADA... BENTUK STROFIK Pengulangan tune yang sama.(Vocal Songs) A,A,A,A

6. WARNA TON
Bunyi mempunyai sifat dan kualiti tersendiri, dan ini dinamakan warna ton dalam muzik. Contoh bunyi yang mempunyai warna ton yang berbeza ialah
- suara lelaki dengan suara perempuan -suara perempuan dengan suara kanakkanak - petikan gitar dengan tiupan trompet - paluan gong dengan gesekan biola

Perkataan yang digunakan untuk menerangkan warna ton ialah seperti lembut, kasar, nyaring, garau, halus, gelap, terang, ringan dan berat. Dalam koir, nyanyian pelbagai lapisan suara (soprano dan alto bagi perempuan tenor dan bes bagi lelaki), menghasilkan warna ton yang menarik dan harmonis. Bunyi pelbagai jenis alat dalam orkestra juga contoh warna ton yang berbeza.

7. TEKSTUR/JALINAN
Tiga jenis tekstur/jalinan dalam muzik :
Monofoni Nyanyian tanpa iringan atau penggunaan satu alat muzik tanpa iringan. Melodi diiringi oleh alat muzik berharmoni/ nyanyian dengan iringan gitar/piano. Satu atau dua melodi dibunyikan berterusan dengan menggunakan alat iringan.

Homofoni

Polifoni

Pengenalan Kepada Kemahiran Muzik Asas


melalui aktiviti
Bagi membina kemahiran menyanyi dan bermain alatan muzik secara solo dan ensembel, kita harus menjalankan aktiviti bermain alat muzik dan menyanyi untuk membolehkan pelajar menikmati dan menilai persembahan muzik

TIGA KOMPONEN BESAR KEMAHIRAN MUZIKAL:

1. KEMAHIRAN MUZIKAL NYANYIAN


2. KEMAHIRAN MUZIKAL MUZIK DGN GERAKAN

3. KEMAHIRAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT MUZIK

KEMAHIRAN MUZIKAL NYANYIAN:

1. MENGETAHUI DAN MEMBINA TEKNIK MENYANYI BERASASKAN ELEMEN-ELEMEN BERIKUT:


POSTUR: a. BERDIRI

Cara berdiri yang betul semasa menyanyi ialah:

tegakkan tulang belakang


satu kaki ke depan dan satu lagi ke belakang kalau tidak ke depan dan belakang, jarakkan kaki badan mesti rasa free/ tidak terkongkong dan fleksibel. Jangan angkat bahu ketika menyanyi dan ketika menarik nafas.

POSTUR:
b. DUDUK Cara duduk yang betul semasa menyanyi ialah:

duduk 1/3 dari depan kerusi


tapak kaki mendatar atas lantai angkat dada, dagu ke bawah luruskan belakang dan kepala

PERNAFASAN: Perkara yang paling penting dalam seni vokal adalah pernafasan. Pernafasan semasa menyanyi dengan pernafasan biasa adalah jauh berbeza. Prinsip pernafasan semasa menyanyi adalah menghirup udara secepat dan sedalam mungkin, lalu mengeluarkannya seperlahan mungkin.

SEBUTAN & ARTIKULASI: Alat-alat artikulasi adalah merujuk kepada lidah, bibir, gigi dan lelangit untuk menghasilkan sebutan yang jelas dan betul. Struktur lidah, bibir, gigi dan lelangit akan membentuk bunyi dan perkataan, juga untuk menghasilkan sebutan lirik lagu yang baik.

EKSPRESI:

Dinamik memberi erti dan ekspresi kepada sesebuah lagu seperti:


I. Menyanyi dengan ansur kuat/ansur perlahan (volume) pada bahagian-bahagian tertentu untuk menegaskan bahagian tersebut atau lirik yang berkenaan.(f, ff, fff, p, pp, ppp) II. Menyanyi dengan ansur laju / ansur perlahan (tempo)

III.Menyanyi dengan mud riang/sedih

PENGHASILAN TON Untuk mengeluarkan suara/ton, otot tambahan iaitu kord vokal diaktifkan secara meletuskan udara dari paru-paru melalui kord vokal yang tertutup. Tekanan dan getaran yang dihasilkan berulang kali (ratusan dan ribuan kali sewaktu proses pernafasan) per saat akan menghasilkan suara/ton. Kord vokal mengeluarkan suara apabila udara didalam paru-paru dilepaskan melaluinya. Pengeluaran suara yang betul akan menghasilkan sebutan yang baik dan jelas dalam nyanyian.

MEMFRASA: i. Mengawal nafas dalam nyanyian mengikut frasa lagu.

ii. - Snatch breathing (menarik nafas dengan cepat) dilakukan untuk menarik nafas sebelum menyambung semula nyanyian. Ia dilakukan dengan cepat.

2. MEMBINA KEMAHIRAN MENYANYI:

KEMAHIRAN INDIVIDU
Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo. Menyanyi skel: jeda, arpeggio menaik/menurun. Menyanyi semula keratan lagu yg diperdengarkan. Menyanyi serta merta mengikut skor muzik

KEMAHIRAN ENSEMBEL
Menyanyi dlm ensembel vokal secara unison Menyanyi dlm ensembel vokal secara berharmoni dlm lapisan suara soprano, alto, tenor. Mendengar dengan teliti dan selektif

KEMAHIRAN MUZIKAL MUZIK DAN GERAKAN


Bergembira bergerak dgn muzik Melibatkan diri secara aktif Mendengar secara aktif Ekspresi diri melalui gerakan Memahami konsep mz melalui gerakan

Mengenali aspek budaya berkaitan gerakan dgn muzik


Meneroka dan menginterpretasi muzik melalui gerakan Memupuk nilai yakin diri,disiplin diri dan daya

KEMAHIRAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT MUZIK Bergembira bermain alat muzik


Melibatkan diri secara aktif Mendengar secara aktif dan selektif Bermain alat secara muzikal dan terkawal Memahami/aplikasi konsep mz dlm permainan alat Mengenali alat mz tradisional Improvisasi secara meneroka konsep mz melalui aktiviti alat permainan. Memupuk nilai yakin diri,disiplin diri dan daya estetika mz.

Pengenalan kepada
Kepentingan Muzik Sekolah Rendah

Membentuk disiplin Membentuk sifat bekerjasama Sifat bertolak ansur Memberi rangsangan Memberi kegembiraan Merentas kurikulum Emosi Memupuk keyakinan diri

Anda mungkin juga menyukai