Anda di halaman 1dari 45

Memahami

segala bentuk perundangan Islam yang berpandukan sumber asasi dan sumber ijtihadi. Memahami bahawa kehidupan kita tidak terlepas dari linkungan syariah. membezakan antara sistem syariah Islam dengan undangundang ciptaan manusia Memahami keperluan kepada syariah Islamiyah dan implikasi pengabaiannya.

Perkataan syariah bukanlah ciptaan manusia tetapi ia datang secara langsung dari Al-Quran. Terjemahan: Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang yang tidak mengetahui. (Surah al-Jathiah:18)

Berasal dari bahasa Arab, dari kalimah syaraa ( ), yasyrau ( ) yang bererti: ), syariatan (
Sumber mata air atau punca air yang digunakan oleh manusia dan binatang sebagai sumber minuman. Jalan yang lurus yang memberi panduan dan arahan yang benar, yang tidak menyesatkan.

(a) (b)

Semua

perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Allah yang meliputi perkara-perkara akidah Islam, menyempurnakan akhlak dan semua perundangan yang bertujuan mengurus urusan manusia di dunia dan memperbaiki kehidupan mereka serta masyarakat.

ISTILAH SYARIAH

MAKSUD Hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul dan perlu ditaati oleh hambaNya. Pengetahuan terhadap hukum-hukum syarak berbentuk amali yang disyariatkan oleh Allah untuk menyusun semua perbuatan manusia dalam setiap tindakan yang dilakukan. Ilmu yang membahaskan tentang kaedah-kaedah yang digunakan oleh para mujtahid untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf daripada dalil-dalil yang tafsili.

FIQH

USUL FIQH

ISTILAH

MAKSUD

UNDANGUNDANG

Suatu ketetapan perundangan yang telah diwartakan oleh pihak kerajaan Islam berdasarkan mazhab-mazhab tertentu secara bertulis samada dalam bentuk perlembagaan, akta atau enakmen. Merupakan timbal balas atau penalti atau kesan dan akibat yang dikenakan ke atas individu atau jemaah yang telah didapati bersalah secara sah dalam perbicaraan mahkamah, melanggar peruntukan undang-undang yang telah diwartakan atau yang telah disyariatkan.

HUKUMAN

MENJAGA AGAMA MENJAGA NYAWA MEMELIHARA KETURUNAN MENJAGA AKAL

MENJAGA HARTA

Memelihara kesucian akidah Islam daripada terpesong atau rosak atau dipermainkan akibat dari tindakan murtad. Satu hukuman dikenakan ke atas orang-orang yang murtad agar tidak ada orang Islam lain yang cuba meniru atau mempermainkan perbuatan itu. Murtad berlaku disebabkan faktor-faktor tertentu seperti masalah ekonomi, perasaan cinta dan sebagainya yang menyebabkan mereka tidak nampak cahaya kebenaran. Kerana itu perlu ada satu undang-undang untuk menyedarkan golongan murtad serta membawa mereka kembali ke pangkal jalan (taubat). Jika mereka masih berdegil, maka ketika itulah barulah dilaksanakan hukuman sebagai pengajaran kepada orang lain yang ada keinginan untuk murtad.

Islam mengharamkan semua bentuk pembunuhan (tanpa hak) sama ada membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Islam hanya membenarkan pembunuhan dlm bbrp keadaan :# Musuh di dalam medan peperangan sahaja # Pegawai polis yang bertugas menjaga keselamatan negara dan ketenteraman dibenarkan membunuh penjenayah yang mengancam keselamatan negara dan ketenteraman awam mengikut syarat dalam keadaan tertentu sahaja. # Pegawai yang bertugas sebagai pelaksana hukuman bunuh, dikira tidak bersalah kerana perbuatan tersebut merupakan bidang tugas yang dipertanggunjawabkan oleh pihak pemerintah.

Penentuan nasab/keturunan berkait rapat dengan hukum pewarisan harta pusaka, perkahwinan, pewalian dan pembatalan air sembahyang. Islam mengharamkan perzinaan bertujuan menjaga kesucian nasab keturunan, mengawal penyakit merebak akibat zina, memelihara maruah dan harga diri manusia. Islam membenarkan hubungan seks secara sah iaitu melalui perkahwinan. Zuriat yang lahir hasil perkahwinan ini dikira sah taraf serta layak dinasabkan keturunannya kepada bapanya.

Kemulian manusia berbanding haiwan terletak pada akal. Islam mengharamkan semua perkara yang boleh membawa kepada rosaknya akal fikiran termasuklah mengharamkan makanan dan minuman yang memabukkan CTHNYA ARAK. Manusia perlu memelihara akal dan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta menjahui perkara yang boleh merosakkan akal. Akal perlu dilatih agar dapat berfikir secara rasional dan waras. Ibadah dapat melatih diri untuk mendapatkan ketenangan dan berfikir secara sihat.

Harta adalah sebahagian daripada nikmat Allah yang merupakan kurnian dan amanah yang perlu dipelihara serta digunakan dengan sebaiknya. Syariat Islam meletakkan garis panduan yang jelas tentang pengurusan harta, penggunaan serta pengagihannya. Segala kegiatan ekonomi yang salah adalah haram seperti menipu, manipulasi, sorok, judi, riba,rompak, curi dan seumpamanya. Islam telah menetapkan satu bentuk hukuman yang berat terhadap kesalah mencuri dan merompak harta orang lain.

Hubungan manusia dengan Allah SWT

Hubungan manusia dengan manusia

Hubungan manusia dengan alam

Syariah Dalam Ibadah

Syariah Dalam Faraid


Syariah Dalam Jenayah Syariah Dalam Munakahat

Syariah Dalam Muamalah

Sesuatu amalan itu dikira sebagai ibadah atau sebaliknya adalah ditentukan oleh niat dan kesediaan seseorang itu mematuhi peraturan dan syariat yang telah ditentukan. Kegagalan mematuhi syariat yang telah ditetapkan dari kewajipan ibadah seperti sengaja menambah rakaat solat atau berpuasa pada dua hari raya akan mengakibatkan dosa. Syariat telah menetapkan secara terperinci mengenai perkara-perkara yang membatalkan sesuatu ibadah. ada sebahagian kesalahan tersebut perlu ditebus dengan pembayaran dam atau kifarat.

Hukum Halal Sesuatu yang dibolehkan memakai, memakan atau mengerjakannya setelah ada pengesahan syarak dan tidak berdosa jika dilakukan. Contoh: makan dan minum daripada bahan yang halal, suci dan bersih Hukum Haram Sesuatu yang diberi pahala apabila meninggalkannya dan berdosa apabila melakukannya. Contoh: memakan harta anak yatim, bergaul bebas lelaki dan wanita bukan mahram, berjudi, membuka aurat. Hukum Wajib Sesuatu yang diberi pahala apabila dikerjakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Contoh: solat lima waktu, puasa bulan Ramadhan Hukum Sunat Sesuatu yang diberi pahala jika dilakukan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Ulama fiqh juga menyebutnya sebagai al-Mandub atau al-Nadbu. Contoh: solat sunat, sedekah, puasa sunat

Hukum Makruh Sesuatu amalan yang diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Nabi Muhammad SAW membenci amalan makruh dan menggemari amalan sunat kerana setiap amalan makruh mempunyai sebab yang negatif. Contoh: memakan makanan yang berbau seperti petai atau bawang mentah. Hukum Harus Sesuatu amalan yang tidak diberi pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Contoh: makan, minum, bersiar-siar dan sebagainya Hukum Sah Setiap amalan yang mencukupi rukun dan sempurna syaratnya menurut syarak. Contoh: Solat dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil Hukum Batal Sesuatu amalan yang tidak cukup rukun dan syaratnya menurut syarak. Contoh: Solat terbatal sekiranya bergerak berturut-turut melebihi tiga kali.

Muamalah

:perhubungan antara manusia ssama mrk utk mdpatkan keperluan masing2 dgn cara yang baik berdasarkan AJARAN & TUNTUTAN AGAMA SERTA LANDASAN SYARAK Sis ekonomi Islam berasaskan kpd 2 prinsip iaitu PENETAPAN HALAL JUAL BELI DAN HARAMNYA RIBA Jual beli,riba,khiyar,mudharabah,wadiah dan syarikat

JUAL BELI ; menukar harta atau benda yg mpunyai nilai mengikut cara2 tertentu yang diharuskan olh syara. Harus slagi x bertentangan dgn syara RIBA ; pertambahan atas modal dan hukumnya adlah HARAM krn ia mpunyai unsur penganiayaan KHIYAR ; penjual dan pembeli dpt memilih sama ada ingin mneruskan jual beli @ menarik balik dan hukumnya HARUS krn stp pembeli mempunyai hak untuk memilih MUDHARABAH ; Al-Qardhu (potong) krn pemilik modal memotong sbhgian drpd hartanya utk diperdagangkan bagi mperolehi KEUNTUNGAN WADIAH ; meninggalkan sst kpd org lain utk dijaga cthnya simpanan wang di bank dan hukumnya harus selagi x bertentangan dgn syara SYARIKAT ; perkongsian perniagaan (diurus bersama utk mendapatkan keuntungan

Islam

mgalakkan umatnya hidup bkeluarga bg ssiapa yang mpunyai kemampuan (fizikal,material,keagamaan dan kerohanian) Perkahwinan antara sunnah Nabi saw yang dpat mberikan ketenangan jiwa dan kesempurnaan hidup sebagai MANUSIA Rahmat Allah dan bukti kekuasaanNya yg mjadikan manusia dan semua makhluknya bpasangan Membentuk sst institusi sosial Menjaga kehormatan manusia,kesucian zuriat dan keturunan yang mulia

HUKUM PERKAHWINAN WAJIB SUNAT HARUS HARAM

Bahasa ; berkumpul atau berhimpun

ISTILAH ; suatu ikatan yang berlaku melalui akad dgn mgunakan lafaz kahwin antara L dan P bagi mengharuskan pergaulan diantara mrk ini

RUKUN NIKAH Lelaki (bakal suami) Perempuan (bakal isteri) Wali Dua orang saksi Ijab dan Qabul HIKMAH PERKAHWINAN Memenuhi tuntutan fitrah zahir & batin Sunnah bagi menyempurnakan ibadah Dpt mengatur kehidupan yang lebih teratur Melahirkan individu yg bertanggungjawab Dpat membendung penyakit sosial Mewujudkan ketenangan dan ketenteraman

Memenuhi

nafkah zahir spt keperluan asasi,pendidikan,pakaian,tmpt tinggal dan mknan mengikut kemampuan suami Membayar mas kahwin kpd isterinya Memberi bimbingan dan tunjuk ajar Memberi layanan yang baik Memenuhi keperluan nafkah batin Menjaga dan memberi perlindungan Berlaku ADIL ( kes poligami)

Mentaati

suami selagi x bercanggah dgn

syarak Memenuhi keperluan batin suami Menjaga maruah diri Menggunakan harta suami dgn cara yang baik X mendedahkan kelemahan suami kpd orang lain X keluar rumah tanpa izin suami Sentiasa menghormati suami Sntiasa menghiburkan hati suami dan menyenangkan hatinya

Memberi

PENDIDIKAN kepada anak2 (dunia &

akhirat) Isteri (MENDIDIK) anak2 dgn penuh KASIH SAYANG Suami sbg BAPA perlu memberi NAFKAH kpd ahli keluarganya

JENAYAH

; jinayah (dosa);ahli fiqh (lrgn2 syarak yang diharamkan mlakukannya dan para pesalah perlu dijatuhkan hukuman hudud @ qisas dan diyat @ hukuman takzir stlh sabit kesalahannya) Hukuman diklasifikasikan kpd 2 iaitu :i)Hukuman syarie (hukuman yg berdasarkan kpd syariat Islam) ii)Hukuman wadhei (hukuman yg dijatuhkan olh ssorang hakim ke atas seseorang yang dituduh berdasarkan kpd LOGIK AKAL dan HAWA NAFSU semata2

Hudud??

HAD ; sst hukuman yang ada nas yang disebut secara terang dlm Al Quran dan Hadis Hakim atau pihak krjn x boleh meminda,mengubah atau menukar hukuman tersebut dgn hukuman lain KATEGORI JENAYAH HUDUD ; Jenayah curi,zina,menuduh zina,sariqah,minum arak dan murtad

Mencuri atau sariqah ditakrifkan sebagai memindahkan dengan cara bersembunyi harta alih daripada jagaan atau milikan tuannya tanpa persetujuan tuannya dan perbuatan itu dilakukan dengan niat untuk menghilangkan harta itu daripada jagaan atau milikan tuannya. Firman Allah SWT Pencuri lelaki dan pencuri wanita, maka hendaklah dipotong tangan kedua-duanya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dan sebagai pengajaran yang dapat mencegah dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Surah al-Ma idah: 38)

Zina ;sengaja melakukan hubungan seks secara pasti dgn pasangan yg bukan isterinya Berbeza hukuman diantara psangan yg sudah berkahwin dengan yang belum berkahwin. i. YANG SUDAH BERKAHWIN REJAM ii. YANG BELUM BERKAHWIN SEBAT 100 KALI

Hukuman zina hanya dikenakan jika ia dilakukan secara sukarela. Jika ia dilakukan secara paksa atau dirogol maka ia dikecualikan dari hukuman.

Nabi S.A.W. bersabda

Dari Abi Hurairah r.a.: Seorang lelaki datang menemui Rasulullah s.a.w. ketika baginda sedang berada dalam masjid. Dia memanggil Nabi lalu berkata: Ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah tidak memandangnya, memalingkan diri daripadanya. Orang itu mengulangi kata-kata itu sehingga empat kali. Maka setelah ia mengaku sebanyak empat kali, Nabi memanggilnya dan berkata: Adakah awak gila? Dia menjawab: Tidak. Rasulullah bertanya: Adalah engkau muhsan? Dia menjawab: Ya. Maka Rasulullah besabda: Bawalah dia dan rejamkanlah dia, maka kami pun merejamnya

Saksi

yang menyaksikan sst perbuatan zina msti memenuhi syarat2 khusus disamping melihat sendiri perlakuan zina yg berlaku secara jelas dan meyakinkan. Hukuman ;80 kali sebatan Org yang terlibat dalam kesalahan qazaf x boleh terima mereka menjadi saksi. Terjemahan: Dan orang-orang yang menuduh
wanita-wanita yang muhsanat(baik) dan kemudian mereka gagal membawa empat orang saksi, maka sebatlah mereka dengan lapan puluh sebatan) Surah al-Nur:4

Kecurian

besar @ samun jalan raya Melibatkan KEGANASAN dan MENGAMBIL HARTA ORANG LAIN SECARA PAKSA DAN KEKERASAN 4 hukuman bagi kesalahan al-hirabah iaitu DIBUNUH @ DISALIB @ DIPOTONG TANGAN DAN KAKI MEREKA & DIBUANG DAERAH

dihukum bunuh dan selepas itu disalibkan jika mangsa jenayah itu dibunuh dan hartanya atau harta orang lain diambil
dihukum bunuh sahaja jika mangsa jenayah itu dibunuh dengan tiada sebarang harta diambil dihukum potong tangan kanan dan kaki kiri, jika harta diambil tanpa menyebabkan kematian atau kecederaan mangsa hukuman buang negeri bagi pesalah yang hanya mengganggu lalu-lintas sahaja

Dihukum

bunuh dan selepas itu disalibkan jika mangsa jenayah itu dibunuh dan hartanya atau harta orang lain diambil Dihukum bunuh sahaja jika mangsa jenayah itu dibunuh dengan tiada sebarang harta diambil Dihukum potong tangan kanan dan kaki kiri, jika harta diambil tanpa menyebabkan kematian atau kecederaan mangsa Hukuman buang negeri bagi pesalah yang hanya mengganggu lalu-lintas sahaja

ARAK

tetap HARAM diminum sama ada banyak@sedikit dan sama ada mabuk atau x memabukkan Ada pandangan mengatakan minum arak termasuk dlm hukuman tazir dan sebahagian ulama pula menyatakan ia dalam kes HUDUD MAZHAB SYAFIE ;sebat 40 kali Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. bahawa seorang peminum arak telah dibawa ke hadapan Rasulullah s.a.w. maka baginda memukulnya dengan pelepah tamar sebanyak 40 kali.

Kesalahan

yg dilakukan oleh seseorg Islam yang mukallaf dengan membatalkan Islam dan imannya iaitu keluar dari agama Islam samada dengan perkataan, atau perbuatan. Orang yang keluar dari agama itu disebut sebagai murtad. Jenayah adalah satu kesalahan yang besar terhadap agama, kerana ia menunjukkan satu penghinaan terhadap agama dan kepada Allah. Berpaling dari agama Islam sama ada kafir ataupun atheis (x beragama) Nabi bersabda ; Barangsiapa yang menukar agamanya,bunuhlah dia

Qisas

hukuman balas setimpal sama ada melibatkan kecederaan anggota atau kehilangan nyawa Hukuman dilaksanakan mengikut prosedur yang tlh ditetapkan Diyat ( bayaran ganti rugi dalam kes pembunuhan) Hukuman qisas dan diyat x dimasukkan dlm kesalahan hudud krn si mangsa atau ahli waris diberi kuasa utk memeafkan kesalahan penjenayah.

Hukuman

yang tidak disebut secara terang dlm AL-QURAN DAN HADIS Pihak kerajaan @ hakim bebas menentukan jenis hukuman yang difikirkan layak dan bersesuaian Cthnya kesalahan mengedar dadah hukumannya digantung
*KESIMPULANNYA undang2 Islam mempunyai ciri2 tersendiri yg x sama dgn undang2 ciptaan manusia.

Dikenali

sbg fiqh al-mawarith dan mpelajarinya adlah FARDHU KIFAYAH Menurut istilah,ilmu FARAID ialah ttg kaedah hisab (peninggaln harta org yang meninggal dunia) Harta pewarisan adlah harta yang boleh dipindahkan spt WANG,EMAS,PERAK dan PERALATAN dan harta yang x boleh dipindahkan ialah TANAH dan RUMAH. Perlaksanaan faraidh mgambarkan kpd KESEMPURNAAN ISLAM dan sifat KEADILANNYA

Sebelum

pengagihan faraidh,bbrp perkara perlu diselesaikan terlebih dahulu iaitu : i. Menjelaskan HUTANG ii. Perbelanjaan MENGURUS JENAZAH iii. Menyempurnakan hutang spt NAZAR,KIFARAT dll iv. Menunaikan wasiat v. Setelah sempurna maka harta selebihnya dibahagikan kpd waris mengikut kadar masing2 Antara sebab yang menyebabkan seseorang terhalang mewarisi harta ialah pembunuh x blh menuntut harta si mati yg dibunuhnya,orang islam x blh terima harta org bukan islam,anak angkat

Berpaksikan

konsep TAUHID Sesuai untuk semua tempat dan zaman Ketinggian SYARIAT Menerima pembaharuan (TAJDID)

PEMBANGUNAN

FIZIKAL -tahap kesihatan tubuh badan dan Islam mgalakkan umatnya BERSUKAN serta MENJAGA PEMAKANAN PEMBANGUNAN KOGNITIF - perkembangan intelektual serta kemampuan utk menanggapi persoalan semasa,membuat persepsi yang betul & positif dan berfikir secara kritis -ketinggian intelektual blh menjadikan individu semakin mendekatkan diri kpd Allah SWT

PEMBANGUNAN

EMOSI - Melibatkan PERASAAN dlm konteks hubungan sesama manusia serta makhluk sluruhnya - Cara utk memantapkan emosi spt solat,zikir,sedekah dll PEMBANGUNAN SOSIAL - mengatur hubungan diantara manusia dgn org sekeliling dgn prinsip akhlak,tlg menolong,hormat-menghormati dll PEMBANGUNAN ROHANI -