Anda di halaman 1dari 12

Ahli Kumpulan :

MOHAMAD ASWAD B. MOHD SAAD (770521-13-5455)


MOHD HISHAM FAZLI BIN ROSILI (810802-03-5323)

KHAIRUL FAIZI BIN SAARAY (801121-08-5291)


HABIBAH BINTI ABDULLAH (691204-08-6068)

FADZLINA BINTI A. MUTALIB (770210-07-6080)


NOOR HAFIZAH BINTI ISHAK (680329-07-5238)

MTE 3107

PENGETAHUAN PENGAJARAN MATEMATIK PROSEDUR / ALGORITHM

PENGETAHUAN MATEMATIK

Factual

Konsep

Prosedur / Algorithm

PENGENALAN TENTANG PROSEDUR / ALGORITMA

Pengetahuan tentang prosedur atau algoritma merupakan satu aspek penting dalam proses pembelajaran matematik. Ia melibatkan kemahiran untuk melaksanakan matematik seperti membuat pengiraan, menyelesaikan masalah dan membuat konjektual.

Pengetahuan Prosedural Ia merupakan pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu. Seperti pengetahuan keterampilan, algoritma, teknikteknik, dan metoda-metoda yang secara keseluruhan dikenal sebagai prosedur. Ataupun dapat digambarkan sebagai rangkaian langkah-langkah.

Matematik Algoritma

Penerangan sesuatu algoritma mesti diperkukuh dan diiringi dengan penggunaan bahan manipulatif yang sesuai untuk memberikan kefahaman dan keyakinan. Perbincangan algoritma mestilah secara ansur maju. Murid digalakkan memberi sebab kepada setiap langkah dalam sesuatu algoritma. Algoritma yang biasa digunakan di sekolah rendah ialah algoritma penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Selain algoritma standard, algoritma alternatif juga perlu dibincangkan semasa mengajar

Pelajar digalakan membuat anggaran sebelum diajar menggunakan algorithm formal untuk mencari jawapan tepat. Pelajar boleh diajar beberapa kemahiran anggaran yang tertentu. Walaupun pelajar perlu diajar prosedur/algorithma penyelesaian masalah, mereka perlu juga digalakkan membentuk strategi tersendiri. Dengan adanya pemahaman tentang nilai tempat, pemahaman tentang konsep dan fakta tambah, tolak, darab dan bahagi, hukum tukarganti, komutatif, identiti bagi tambah dan darab dan sebagainya, muridmurid dapat mencipta berbagai algoritma alternatif mengikut konteks dan nombor yang terlibat.

CONTOH:
Algoritma penambahan dengan mengumpul semula

Ahmad mempunyai 27 keping cakera padat. Bapanya memberikan 35 keping lagi cakera padat kepadanya. Berapakah jumlah cakera padat yang Ahmad ada? Algoritma 1: 27 + 35 Cerakinan 20 + 7 + 30 + 5 50 + 12 = 62

Algoritma 2: Penambahan separa 27 + 35 12 7 + 5 50 20 + 30 60

Algoritma 3: 127 + 35 tempat 62

Algoritma standard 7 + 5 = 12 Tulis 2 dalam nilai tempat sa dan 1 dalam nilai puluh. 1 + 2 + 3 = 6 puluh

Algoritma penolakan dengan mengumpul semula


Ahmad mempunyai 91 keping cakera padat. 24 keping telah rosak. Berapa keping cakera padat yang tinggal? Algoritma 1: Cerakinan Sebelum menggunakan algoritma biasa, murid sepatutnya boleh mencerakinkan nombor subtrahend: Contoh: 91 = 80 + 11 = 80 dan 11 52 = 40 + 12 = 40 dan 12 Gunakan konsep buang (take away) 91 24

80 dan 11 20 dan 4 60 dan 7 = 67

Algoritma 2: Algoritma standard


8911

fikir : 11 4 = 7 24 8 pu 2 pu = 6 pu 67

CONTOH LAIN
Pengetahuan keterampilan dalam melukis menggunakan cat air. Pengetahuan ketrampilan yang digunakan didasarkan pada analisa struktur. Pengetahuan keterampilan pelbagai algoritma adalah untuk menyelesaikan persamaan kuadratik.

Anda mungkin juga menyukai