Anda di halaman 1dari 35

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM TERHADAP PERADABAN DUNIA

OBE; MENJELASKAN MENGENAI SUMBANGAN TAMADUN ISLAM TERHADAP PERADABAN DUNIA (C2,LO1,P4)

PENDAHULUAN

i. ii.

Tamadun Islam yang bersifat universal telah memberi sumbangan besar terhadap peradaban didunia Timur dan Barat sehingga mendorong kemuncullan : Zaman Renaisence di Barat Suatu zaman baru di rantau Alam Melayu

BIDANG SUMBANGAN UTAMA TAMADUN ISLAM TERHADAP PERADABAN DUNIA

Bidang intelektual, sains dan teknologi


Bidang sosial dan kemasyarakatan Bidang pentadbiran dan kenegaraan

Bidang kebudayaan dan kesenian

SUMBANGAN INTELEKTUAL,SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM TERHADAP PERADABAN BARAT

Sumbangan berlaku melalui aktiviti penterjemahan buku sains dan teknologi Islam diAndallus oleh ilmuan dari Andalus dan juga dari negara Barat seperti : i. Gerard of Cremora ii. Robert of Cherton

Buku-buku sains Islam yang diterjemah ke dalam bahasa Latin (Barat) antara lain : i. Al-Syifa : Ibnu Sina ii. Hisab Al-Jabar Waal Muqabalah : Khawarizmi iii. Al-Hawi : Al-Razi

Buku-buku terjemahan tersebut diguna pakai di Barat sebagai : i. Bahan teks di kolej pendidikan tinggi di Eropah sehingga abad ke-16. ii. Sebagai rujukan para ilmuan barat seperti Roger Bacon. iii. Encyclopedia perubatan dari buku Al-Qanun Fitib karangan Ibnu Sina. iv. Istilah-istilah arab banyak diguna pakai dalam bahasa Eropah.

INTELEKTUAL, SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM DALAM PERDABAN CHINA


Bidang sains, astronomi matematik Islam diterjemah

kedalam bahasa China. Mengunakan khidmat sainstis Islam dalam mencipta peralatan, pelayaran dan ramalan cuaca. Dinasti Yuan menggunakan kepakaran Islam dalam membina pusat kaji bintang (1272M). Tcha Ma Lou Tin (Jamaluddin) banyak menterjemah penemuan-penemuan dalam bahasa Arab ke bahasa China.

Dinasti Ming menggunakan khidmat sainstis Islam untuk

membina kapal dan pelayaran di samudera luas. Saintis Islam telah di gunakan juga untuk mengkaji kejadian alam yang berbentuk sfera. Orang Islam telah lama mengetahui tentang bumi ini berbentuk sfera dan bergerak mengelilingi matahari. Teori sfera ini digunakan oleh dinasti China untuk menjelajah lautan seperti Laksamana Cheng Ho (cina muslim).

INTELEKTUAL, SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM DI ALAM MELAYU

Mewajibkan seluruh rakyat menuntut ilmu terutama

ilmu fardhu Ain. Menganjurkan pendidikan seumur hidup. Proses pembelajaran berlaku disemua tempat seperti di rumah, masjid, istana, pondok dan sebagainya. Ulama penggerak Islam didatangi dari Arab, Parsi, Afghanistan, Malabar dan lain-lain.

Tradisi menjadikan masjid sebagai pusat ilmu,

pusat ibadah dan pusat komuniti. Melahirkan ulamak Alam Melayu yang terkenal seperti : Syeikh Daud Fatani Hamzah Al-Fansuri Syeikh Abd Samad Al-Palembangi Tok Kenali

BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL DI BARAT

Memberi keadilan dan hak individu seperti : i. Hak bersuara ii. Layanan baik terhadap tawanan perang iii. Memberi hak-hak wanita. Wanita dibenarkan aktif dalam kehidupan seperti bidang kesusasteraan dan kedoktoran. Memperjuangkan hak buruh Islam untuk beribadah solat (di Belanda).

Penubuhan berbagai organisasi Islam bagi

memperjuangkan kebajikan umat Islam seperti : a) The Islamic Council of Europe b) The Union of Muslim Organization

Di Sepanyol/Andalusia

i. ii. iii.

iv.

Islam telah membawa revolusi besar dalam kehidupan seperti : Mengurangkan pengaruh golongan atasan Mengagihkan tanah-tanah kepada petani Kerajaan dan orang awam sentiasa bertoleransi Tiada paksaan dalam beragama

Aqidah Tauhid telah

menghilangkan fanatik : i. Kebangsaan ii. Perkauman iii. Kedaerahan

KEMASYARAKATAN ISLAM TERHADAP CHINA


Orang Islam membantu memerangi pemberontakan di

wilayah Si Ngan dan Horan. Kerajaan Maharaja Su Tung telah membenarkan orangorang Islam berkahwin dengan wanita-wanita China tempatan. Orang Islam mengembangkan perdagangannya dengan pedagang-pedagang Chinaseperti di zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rasyid (786-809M).

Umat Islam sangat dihormati dikalangan masyarakat China kerana sifat amanah. Umat Islam juga diberi kepercayaan memegang jawatan penting dalam pemerintahan seperti : i. Menteri kewangan ii. Pengendali urusan perdagangan

SUMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN DI ALAM MELAYU

i.
ii.

Islam telah membuka zaman baru di rantau ini. Maksud zaman baru : Zaman masyarakat beraqidah benar (Tauhid) Pengstrukturan semula sistem sosial dan kemasyarakatan seperti : penghapusan sistem perhambaan Menaik taraf status anggota masyarakat Penghapusan kasta Pemberian hak individu dan masyarakat

Penghapusan sistem riba Penubuhan institusi zakat, sedekah dan wakaf. Meletakan golongan wanita ditempat yang sesuai

dan diberi hak-hak mereka. Penubuhan institusi kewangan Islam.

SUMBANGAN PENTADBIRAN DAN KENEGARAAN ISLAM DI BARAT

Pentadbiran Islam di Sepanyol dan di kepulauan Sicily

(Itali) berlaku melebihi 600 tahun (abad ke-8 hingga ke-13/14M). Pemerintahan Islam telah banyak membangun bandar seperti Cordova, Toledo, Seville, dan Granada. Pemerintahan Islam terkenal : Khalifah Abdul Al-Rahman I Khalifah Abdul Al-Rahman II

Mengamalkan : Kebebasan beragama.

Layanan baik kepada kaum Zimmi.


Gabenor berhak membahagikan tanah tidak

bertuan. Penyatuan penduduk berbilang kaum dan agama Penubuhan pasukan tentera.

Mengadakan pembangunan infrastruktur

dan meninggikan taraf ekonomi negara. Mengamalkan budaya ilmu.

TAMADUN ISLAM DI KEPULAUAN SICILY (ITALI) 902M

Mengadakan perjanjian perdamaian dengan kerajaan

Byzantine. Mewujudkan mata wang sendiri. Mengadakan majlis perbandaraan. Mengadakan sistem cukai seperti cukai perdagangan. Pembahagian tanah secara adil. Aktiviti pertanian dan perindustrian sebagai sumber ekonomi.

PENTADBIRAN DAN KENEGARAAN DI CHINA

Di zaman Dinasti Sung (960-1279M) orang

Islam dibenarkan membuat perkampungan sendiri. Di zaman Dinasti Yuan (1127-1368M) ramai ilmuan Islam dibawa ke China untuk berkhidmat sebagai pentadbir negeri.

Peranan orang Islam dalam pentadbiran di China : i. Abdul Rahman pemungut cukai, pengendali kewangan ii. Syed Ajall menteri kewangan iii. Nasrudin Gabenor Yuan

Zaman Dinasti Ming, orang Islam paling banyak diberi

kebebasan dan peranan dalam pemerintahan. Orang Islam banyak terlibat dengan ketenteraan dan perhubungan luar seperti Laksamana Cheng Ho. Orang Islam bukan keturunan China dibenarkan berkahwin dengan wanita tempatan dan juga sebagai asas Asimilasi masyarakat.

PENTADBIRAN DAN KENEGARAAN DI ALAM MELAYU


Pengislaman raja-raja di negeri-negeri di Alam Melayu

sebagai asas pembangunan Islam dirantau ini. Ulamak dijadikan sebagai penasihat sultan. Sultan berperanan sebagai ketua agama dan negara. Undang-undang Islam sebagai asas perlembagaan negara seperti : Hukum Kaum Melaka Hukum Kaum Acheh

Islam sebagai faktor penghubung dan

penyatu negeri-negeri dirantau Alam Melayu Penubuhan berbagai institusi Islam seperti : Institusi kewangan Islam Institusi zakat dan baitulmal Institusi kehakiman atau makamah syariah

DIBIDANG KEBUDAYAAN DAN KESENIAN DALAM PERADABAN BARAT

Pengaruh kesenian dan kebudayaan Islam

banyak tertumpu kepada : Seni bina Seni ukir Seni lukis Kesenian tersebut dibina pada istana, masjid, bangunan, dinding, taman, kubu dan lain-lain.

Motif seni ukir dan seni lukis banyak berbentuk

geometri yang bermotifkan : Bunga-bungaan Lukisan orang berburu Ukiran arab dalam bentuk kufi dan naskh Masjid Cordova sebagai contoh bangunan yang dipenuhi dengan seni bina, seni ukir dan seni lukis.

Keindahan bangunan-bangunan di Andalusia

terletak pada bahagian luaran dan dalaman bangunan tersebut. Ia dihiasi dengan ukiran indah yang menggambarkan : Corak tumbuh-tumbuhan Haiwan Tulisan Ukiran Arab

KESENIAN ISLAM TERHADAP PERADABAN CHINA


Perhubungan China dengan Arab Islam sejak

1400 tahun yang lain. Suku Ugyur gemar pertandingan kuda sambil menangkap biri-biri. Penggunaan seni khat yang dipahat pada batu nisan - dilukis pada poselin, tenunan kain.

Seni khat sebagai perantaran penyebaran Islam. Pemakaian tudung, ketayap hitam dan jubah dan

penggunaan warna hijau pada masjid dan rumahrumah. Lukisan ayat Al-Quran dalam bentuk kaligrafi Hiasan kaligrafi dan tulisan arab pada ruangruang masjid seperti pada Masjid Nujie di Beijing.

KESENIAN ISLAM TERHADAP PERADABAN DI ALAM MELAYU

Kemasukan kebudayaan dan kesenian Islam telah

menyempurnakan budaya dan kesenian yang sedia ada. Islam telah mengatur semula adat pergaulan lakilaki dan perempuan. Penulisan khat dan ayat Al-Quran pada batu nisan, ruangan masjid dan dirumah. Seni bina masjid berbentuk kubah dan menara serta bumbung bertingkat.

Mengatur semula adat dalam perkahwinan seperti : Merisik Meminang

Walimatul urus
Menjadikan hari-hari besar Islam sebagai hari besar negara. Mewujudkan seni persembahan Islam seperti nasyid,

qasidah, samrah dan lain-lain.

SEKIAN TERIMA KASIH MATUR NUWUNG