Anda di halaman 1dari 25

Bahan Sumber Peningkatan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

PANDUAN PENGGUNAAN SOALAN PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA)

MATEMATIK

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Tujuan
Guru

Ransang

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Gubal soalan


mirip TIMSS & PISA guna secara komprehensif

kemahiran kognitif

Biasakan
TIMSS PISA

Susun Atur Bahan


19 set tugasan

Dwibahasa

Susun Atur Bahan


19 set tugasan

Dwibahasa

Susun Atur Bahan

Panduan Guru
Cadangan prosedur pelaksanaan
Tugasan Cadangan strategi dan pendekatan Panduan Skor

Susun Atur Bahan

Panduan Guru
Cadangan prosedur pelaksanaan
Tugasan Cadangan strategi dan pendekatan Panduan Skor

Susun Atur Bahan

Panduan Guru
Cadangan prosedur pelaksanaan
Tugasan Cadangan strategi dan pendekatan Panduan Skor

Susun Atur Bahan

Panduan Guru
Cadangan prosedur pelaksanaan
Tugasan Cadangan strategi dan pendekatan Panduan Skor

Susun Atur Bahan

Panduan Guru
Cadangan prosedur pelaksanaan
Tugasan Cadangan strategi dan pendekatan Panduan Skor

Susun Atur Bahan

Tajuk yang berkaitan Objektif

Panduan Guru
Cadangan prosedur pelaksanaan
Tugasan Cadangan strategi dan pendekatan Panduan Skor

Bahan/Sumber Istilah Matematik Kemahiran Kognitif Pengurusan kelas Pengenalan (Opsyenal) Kerja kumpulan Pembentangan /Perkongsian kelas Aktiviti pengayaan (jika ada)

Susun Atur Bahan

Ada tugasan yang mempunyai lebih daripada satu tajuk yang berkaitan

Akitiviti dibuat untuk Objektif aktiviti/tugasan murid menarik minat dan perasaan ingin tahu murid Gunakan teknik penyoalan terhadap yang berkesan untuk masalah yang akan diselesaikan oleh berperanan sebagai mendalamiGuru dan memahami mereka. Galakkan murid pemikiran fasilitator. murid. Galakkan Boleh dimulakan dengan mencuba pelbagai strategi. Murid murid lain bertanya tentang kerja individu dahulu, berbincang tentang cara jalan penyelesaian yang kemudian dalam masalah dan menyelesaikan dibentangkan. kumpulan kecil bagaimana membentangkan hasil kerja mereka.

Susun Atur Bahan


Terdapat tiga jenis petunjuk yang maksudnya dilambangkan oleh ikon yang berikut:

Panduan Guru
Cadangan prosedur pelaksanaan
Tugasan Cadangan strategi dan pendekatan Panduan Skor

Memberi arahan untuk guru menjalankan aktiviti dengan murid. Cadangan soalan untuk mencungkil pemikiran murid atau tugasan yang guru boleh gunakan semasa PdP Cadangan penyelesaian, nota PdP, kaedah PdP dll.

Susun Atur Bahan

Memberi arahan untuk guru menjalankan aktiviti dengan murid.

Susun Atur Bahan

Memberi arahan untuk guru menjalankan aktiviti dengan murid.

Susun Atur Bahan

Cadangan soalan untuk mencungkil pemikiran murid atau tugasan yang guru boleh gunakan semasa PdP

Susun Atur Bahan

Cadangan soalan untuk mencungkil pemikiran murid atau tugasan yang guru boleh gunakan semasa PdP

Susun Atur Bahan

Cadangan penyelesaian, nota PdP, kaedah PdP dll.

Susun Atur Bahan

Jawapan kepada soalan tugasan

Panduan Guru
Cadangan prosedur pelaksanaan
Tugasan Cadangan strategi dan pendekatan Panduan Skor

Ada jawapan yang mendapat: > Full credit jawapan betul > Partial credit jawapan separa betul PISA menerima juga jawapan separa betul. Contoh jawapan separa betul disertakan.

Jika pertandingan antara kumpulan dijalankan, guru boleh menentukan skor untuk full credit dan partial credit.

Susun Atur Bahan

Bagi soalan subjektif, jawapan separa betul diberi partial credit, iaitu bukan kredit penuh.

Bagi soalan objektif pula, hanya kredit penuh diberi untuk jawapan yang betul.

Susun Atur Bahan


19 set tugasan

Dwibahasa

Susun Atur Bahan


19 set tugasan

Dwibahasa

Susun Atur Bahan

untuk diperbanyakkan dan diedarkan kepada murid

Panduan

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran untuk membentuk pemikiran kreatif dan inovatif murid: pelbagaikan pendekatan PdP pembelajaran aktif berpusatkan murid guru sebagai fasilitator murid guna pelbagai strategi penyelesaian teknik penyoalan yang berkesan

Panduan
Teknik Penyoalan Yang Berkesan: Soalan yang menggalakkan murid untuk terlibat secara aktif Soalan yang mencungkil pemikiran murid Soalan untuk membantu murid apabila mereka tidak dapat meneruskan sesuatu penyelesaian

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia