Anda di halaman 1dari 18

UNDANG-UNDANG MELAYU LAMA

SJH3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA 27-28 FEBRURI 2013 MINGGU KE-9

KONSEP SASTERA PADA ORANG MELAYU ZAMAN DAHULU


Mengikut Prof. Ismail Hussin; The traditional literature in my sense is all those leterature phenomena, be it written or oral, that existed or might have existed about the middle of 19 century

Konsep Literature di Barat


Semua hasil sebelum abad 19 dianggap sebagai hasil sastera yang termasuk di dalamnya karya sejarah seperti Sejarah Melayu, karya-karya ketatanegaraan seperti Tajus salatin, Bustan-as-salatin dan UndangUndang Melayu Lama.

Ciri-Ciri Undang-Undang Melayu Lama


Tidak banyak berbeza dengan lain-lain jenis kesusasteraan Melayu Lama. a) Nama Penagrang Tidak ada nama pengarang di dalam undangundang Melayu lama. Hanya diketahui penyusunannya sahaja umpamanya Hukum Kanun Melaka. Penyusunnya ialah Hang Sidi Ahmad, anak Inangda Sultan Mahmud yang menyusun undang-undang ini atas perintah Sultan Mahmud.

Nama Pengarang
Dalam sastera sejarah umpamanya Sejarah Melayu tidah ada nama pengarang hanya penyusunnya sahaja iaitu Tun Seri Lanang yang menyusun Sejarah melayu atas perintah Raja Abdullah

Keistimewaan pada golongan atasan


Undnag-undang Melayu lama kerana ia dihasilkan di istana, atas perintah raja mengagungkan golongan bangsawan Sastera Sejarah juga mengagungkan golongan atasan

Pengaruh agung
Pengaruh hindu dan islam jelas pada undangundang Melayu Lama seperti juga yang terdapat pada Sastera Rakyat dan Sastera Sejarah Misalnya Hukum Kanun melaka disebutkan bahawa orang yang dituduh mencuri dikehendaki mencelupkan tangannya ke dalam minyak yang mendidih untuk membuktikan kebenarannnya.Ordeal ini sama pelakuan Sita menceburkan diri ke dslam api untuk membuktikan kebenaran

Pengaruh
Dalam Hukum Kanun juga disebut tentang bersumpah di atas mimbar Masjid untuk membuktikan sesuatu kebenaran. Ini adalah pengaruh Islam. Dalam Hukum Kanun pahang, Undang Johor, Undang Inderagiri disebut hukum perkahwinan, jual beli secara Islam. Dalam sastera Sejarah dan sastera Rakyat pengaruh asing jelas sekali.

Bahasa
Undang-undang lama yang ditulis dalam bentuk prosa penuh dengan perumpamaan misalnya masuk kandang kerbau menguak, masuk kandang kambing mengembek. Ayam hitam terbang malam, enggang lalu patah ranting.

Metos Asal usul


Undang-undang Melayu lama penuh dengan metos asal usul sama juga dengan sastera Sejarah dan sastera Rakyat. Misalnya di dalam Undang-Undang dua Belas terdapat metos yang dipengaruhi oleh unsur hindu tentang bayi yang dijumpai dari rumpun buluh betung. Sejarah Melayu dan Misa Melayu juga dikaitkan dengan keturunan raja-raja dengan Raja Iskandar Zulkarnain.

Undang-Undang Melayu lama Menggambarkan Masyarakat Melayu Lama


Susun lapis masyarakat tradisional Peraturan hidup Cara-cara mereka bermasyarakat

Undang-undang Melayu Lama Hukum Kanun Melaka


Sistem Beraja Raja berkuasa penuh. Bertanggungjawab melantik pembesar seperti Bendahara, Temenggung dan Syahbandar. Golongan Raja mempunyai pakaian khas yang tertentu. -Kain kasa adalah pakaian golongan diraja sahaja. -Keris yang berhulukan emas adalah untuk raja.