Anda di halaman 1dari 5

RIWAYAT HIDUP

 Nama : Malik bin Anas bin Malik bin


‘Amar al-Harits
 Lahir : Di Madinah pada 93 hijrah / 713
M
 Berasal dari keluarga yang dihormati iaitu
ulama at-Tabiin.
 Moyangnya iaitu ‘Amar merupakan
seorang sahabat nabi yang pernah
berperang bersama Rasulullah.
SIFAT PERIBADI
 Mempunyai akal fikiran yang bernas
 Memiliki pandangan yang teguh dan
bijak
 Berbudi bahasa , sopan dan lemah
lembut
 Begitu menghormati orang yang
lebih tua
 Seorang hartawan yang dermawan
 Tidak pernah menunggang kuda
PENDIDIKAN
 Telah menghafaz al-QUran dan hadis
sejak kecil lagi
 Sentiasa mendampingi para ulama
dan berguru dengan 900 orang guru
 Pelajari pelbagai ilmu seperti hadis,
feqah dan lain-lain.
 Mula mengajar ketika berusia 17
tahun dan dihadiri oleh gurunya
sendiri.
SUMBANGAN
1. Pakar dalam ilmu hadis
2. Menghasilkan kitab al-Muatta’ iaitu
kitab yang menjadi rujukan bagi
pengkaji ilmu tafsir , hadis dan
feqah.
3. Aliran mashab Maliki tersebar luas
di Maghribi, Andalus, Algeria dan
Mesir
4. Seorang ahli ijtihad yang terkemuka