BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

. Bahagian Pembangunan Kurikulum dan bersetuju : Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) dipertanggungjawabkan untuk merangka satu program untuk murid berkeperluan khas sekolah rendah yang dikenali sebagai Program LINUS Pendidikan Khas.Pendahuluan 20 Ogos 2010 Ahli Jawatankuasa Kerja LINUSNKRA Bil 13/2010 bermesyuarat yang dipengerusikan oleh En Mohd Zanal b Dirin Timbalan Pengarah (Sains & Teknologi).

 Membantu murid berkeperluan khas mendapat khidmat sokongan  Menjalani intervensi domain mengikut tahap keperluan secara individu. tingkah laku. bahasa dan komunikasi.  Membantu murid berkeperluan khas mencapai tahap yang positif dalam perkembangan kognitif.terancang dan berkesan.Rasional LINUS Pendidikan Khas  Membantu murid berkeperluan khas menguasai kemahiran literasi dan numerasi bagi kehidupan yang bermakna. . motor halus dan motor kasar . sosio emosi.

LITERASI NUMERASI 6 DOMAIN PENDIDIKAN KHAS .

motor halus dan  Memberi intervensi yang relevan dan sesuai mengikut motor kasar. tingkah laku. keperluan murid  Meningkatkan potensi murid mengikut 6 domain perkembangan. menguasai kemahiran literasi dan numerasi serta mencapai  Meningkatkan penguasaan tahap optimum dalam 6 kemahiran literasi dan numerasi domain perkembangan diri murid berkeperluan khas.Matlamat Objektif  Mengenal pasti tahap literasi • Membolehkan murid dan numerasi murid berkeperluan khas berkeperluan khas. . bahasa dan komunikasi. iaitu kognitif. sosio-emosi.

Kognitif Bahasa dan Komunikasi Sosioemosi Tingkah laku Motor halus Motor kasar .  Bagi murid yang tidak melepasi saringan pertama. 3. Instrumen Saringan 1. 5. Instrumen LINUS Arus Perdana yang diubah suai. Instrumen yang mengandungi 6 domain perkembangan iaitu: 1.Sasaran Murid Murid Berkeperluan Khas:  Semua murid Tahun 1 atau murid tahun pertama di Sekolah Pendidikan Khas (SPK). 4.  Semua murid tahun pertama Program Pendidikan Khas Intergrasi (PPKI). SARINGAN DOMAIN PENDIDIKAN KHAS: Menggunakan. 2. SARINGAN LINUS : Menggunakan. 2. akan menjalani saringan domain pendidikan khas. 6.

5. 2. Masalah Pendengaran SARINGAN DOMAIN PENDIDIKAN KHAS: ialah Instrumen yang mengandungi 6 domain perkembangan iaitu: 1. 3. Masalah Penglihatan.Contoh Instrumen Saringan SARINGAN LINUS PENDIDIKAN KHAS : ialah Instrumen LINUS Arus Perdana yang diubahsuai iaitu. 3. Masalah Pembelajaran. 2. 6. 4. Kognitif Bahasa dan Komunikasi Sosioemosi Tingkah laku Motor halus Motor kasar . 1.

Guru MESTI merujuk kepada Manual Instrumen Saringan pertama dan Manual Saringan Domain Pendidikan Khas sebelum melaksanakan saringan. • Tahap melepasi saringan kedua – MESTI melepasi kesemua instrumen enam Domain Pendidikan Khas. . • Instrumen ditadbir mengikut tarikh yang telah ditetapkan.Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas • Instrumen saringan ini ditadbir secara tidak formal (BUKAN merupakan peperiksaan). • Tahap melepasi saringan pertama – MESTI melepasi konstruk 1 dan konstruk 2 di peringkat instrumen LINUS arus perdana.

Murid perlu menjalani saringan Domain Pendidikan Khas semula untuk menilai prestasi mereka. MELEPASI 5. 2. Guru mengenal pasti murid berdasarkan keputusan saringan Domain Pendidikan Khas. manakala murid yang tidak melepasi akan ke proses 6 semula. 8. 3. Murid yang melepasi saringan meneruskan pembelajaran seperti biasa di Kelas Pendidikan Khas. 4. Murid yang tidak melepasi Saringan perlu menjalani Saringan Domain Pendidikan Khas. 6. Guru mengenal pasti tahap melepasi murid berdasarkan keputusan saringan. 7. Murid yang melepasi saringan Domain Pendidikan Khas meneruskan pembelajaran seperti biasa di Kelas Pendidikan Khas. Murid berkeperluan Khas (BL. Murid yang melepasi akan ke proses 3. Murid yang tidak melepasi Saringan Domain Pendidikan Khas perlu menjalani intervensi ( dalam tempoh setahun). BD dan BP) menjalani saringan pertama menggunakan Instrumen LINUS arus perdana . Tamat .PROSES SARINGAN LINUS PENDIDIKAN KHAS Mula 1. Guru mengenal pasti murid berdasarkan keputusan saringan Domain Pendidikan Khas.

com Semua pegawai meja LINUS Pendidikan Khas di JPN/BP Khas 2 Saringan Domain 20 Mei – 21 Jun Pendidikan Khas 2013 2013 ( Kohot 2) Saringan Domain Pendidikan Khas Kohot 1 / Bil 2 Pemantauan LINUS Pendidikan Khas Penghantaran data dari sekolah ke JPN 20 Mei – 21 Jun 2013 Sekolah 3 Sekolah 4 5 6 Mei – 21 Jun 2013 Sekolah 21 Jun – 15 Julai 2013 JPN 6 Mesyuarat 20 – 23 Ogos 2013 Penyelarasan dan Pelaporan Data LINUS Pendidikan Khas K.LINUS Pendidikan Khas 2013 ( Kohot 2) TARIKH 6 Mei – 20 Mei 2013 TEMPAT Sekolah TINDAKAN Guru Pendidikan Khas Guru Pendidikan Khas Guru Pendidikan Khas BP Khas /JPN/PPD JPN CATATAN Menggunakan Instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas Menggunakan Instrumen Saringan Domain Pendidikan Khas Menggunakan Instrumen Saringan Domain Pendidikan Khas Jadual dan Surat Pemantauan dari BP Khas JPN perlu menghantar data kepada BP Khas melalui email : linuspkhas@gmail.BIL AKTIVITI 1 Saringan 1 .LUMPUR BP Khas .

 Menerima / mengumpul data saringan yang telah lengkap dari JPN untuk dikumpulkan di peringkat BP Khas KPM. Ketua Unit Pendidikan Khas dan Penyelia Pendidikan Khas PPD.  Menyelia dan memantau pelaksanaan instrumen di peringkat JPN.• Menyediakan Instrumen Saringan LINUS dan Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas.  Mengagihkan peruntukan pelaksanaan instrumen saringan kepada JPN. • Memberi taklimat konsep LINUS PK kepada Ketua Sektor. . Sektor Pendidikan Swasta /Pendidikan Khas JPN.  Menganalisis data dan menyediakan laporan pelaksanaan saringan. PPD dan sekolah.

.  Menyelia dan memantau pelaksanaan instrumen saringan di peringkat PPD dan Sekolah. KPM.  Mengurus pengumpulan data peringkat negeri untuk dihantar kepada BP Khas. (emel: linuspkhas@gmail.  Mengurus peruntukan pelaksanaan LINUS pendidikan Khas. Menyelaras taklimat pentadbiran Instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas di peringkat negeri.  Sektor Pendidikan Swasta / Pendidikan Khas menjadi urus setia pelaksanaan instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas.  Menamakan seorang pegawai sebagai penyelaras LINUS Pendidikan Khas di JPN masing-masing.com)  Menyelaras program khidmat bantu / intervensi yang bersesuaian peringkat Sekolah Pendidikan Khas (SPK) dan di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI).

 Menerima taklimat pelaksanaan Instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas daripada JPN/PPD.  Menyediakan data setiap murid mengikut format yang disediakan dan menghantar data ke JPN.  Menerima dan mentadbir instrumen kepada murid berkeperluan khas .  Menjalankan program sokongan/kursus intervensi yang bersesuaian mengikut keperluan guru/ murid. .

DATA MURID BERKEPERLUAN KHAS 2012 .MENGGUNAKAN INSTRUMEN LINUS ARUS PERDANA LITERASI BIL NEGERI LELAKI TIDAK MELEPASI 52 46 129 291 265 215 209 137 181 11 410 32 238 106 NUMERASI TIDAK MELEPASI 39 39 110 237 203 179 175 124 142 11 350 40 207 100 PEREMPUAN LITERASI TIDAK MELEPASI 69 27 61 143 115 123 84 90 72 6 218 18 114 43 NUMERASI TIDAK MELEPASI 60 25 52 129 86 115 72 82 58 6 192 19 102 38 MELEPASI MELEPASI MELEPASI MELEPASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JOHOR PERLIS PULAU PINANG PERAK TERANGGANU KELANTAN PAHANG SARAWAK KUALA LUMPUR PUTRAJAYA SELANGOR LABUAN KEDAH SABAH 75 56 165 369 424 301 325 181 250 16 575 101 304 149 23 10 36 78 159 86 116 44 69 5 165 69 66 43 36 17 55 132 221 122 150 57 109 6 225 61 97 49 93 30 80 187 159 161 121 112 95 13 316 42 134 57 24 3 19 44 44 38 54 22 23 7 88 24 20 14 33 5 28 58 73 46 66 30 37 7 124 23 32 19 15 16 MELAKA NEGERI SEMBILAN JUMLAH 197 387 3875(68%) 54 168 1191 (31%) 143 219 95 192 102 195 2253(58%) 73 177 1850(32%) 17 69 510(27%) 56 108 1347(73%) 25 83 681(37%) 48 94 1178(63%) 2684(69%) 1624(42%) JUMLAH PENYERTAAN KESELURUHAN 5725 .

BIL1/ 2012 SARINGAN 1 2012 (KOHORT 1) BIL NEGERI BIL. CALON SARINGAN DOMAIN 2012 (KOHOT 1 BIL. 1) MELEPASI % TAK MELEPASI % SARINGAN DOMAIN 2013 (KOHOT 1. BIL. 2) 1 2 JOHOR MELAKA 168 270 10 66 6% 25% 158 204 94% 75% 158 204 98 86 62% 42% 60 118 38% 58% 60 118 3 NEGERI SEMBILAN 564 225 40% 339 60% 339 105 31% 234 69% 234 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KUALA LUMPUR PERLIS KEDAH PULAU PINANG PERAK SELANGOR PUTRAJAYA SABAH SARAWAK PAHANG KELANTAN TERENGGANU LABUAN 345 86 438 245 556 891 29 206 293 446 462 583 143 93 15 70 48 32 81 4 38 64 192 129 193 0 27% 17% 16% 20% 6% 9% 14% 18% 22% 43% 28% 33% 0% 252 71 368 197 524 810 25 168 229 254 333 390 143 73% 83% 84% 80% 94% 91% 86% 82% 78% 57% 72% 67% 100% 252 71 368 197 524 810 25 168 229 254 333 390 143 83 49 204 96 239 334 20 68 58 70 245 245 93 33% 69% 55% 49% 46% 41% 80% 40% 25% 28% 74% 63% 65% 169 22 164 101 285 476 5 100 171 184 88 145 50 67% 31% 45% 51% 54% 59% 20% 60% 75% 72% 26% 37% 25% 169 22 164 101 285 476 5 100 171 184 88 145 50 JUMLAH KESELURUHAN 5725 1260 22% 4465 78% 4465 2093 47% 2372 53% 2372 .DATA PENCAPAIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS KOHORT 1. CALON MELEPASI % TAK MELEPASI % BIL.

16 Jun 2013 Kursus Asas Pelaksanaan Intervensi LINUS Pendidikan Khas Guru.680. Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas 2013 peringkat sekolah.368.00 RM 31.Guru Masalah Penglihatan dan Pendengaran 2013 ( 60 orang guru pendidikan khas) Bengkel Intervensi Jurulatih Utama LINUS Pendidikan Khas 2013 Bengkel Pelaporan dan Analisa Data LINUS Pendidikan Khas 2013 Kerjasama dengan BPG mulai 18 Mei .987.654.00 .60 0S29000 RM 92.00 RM 432.00 RM 71.685.043.00 RM21.00 PERBELANJAAN 2 RM13.Guru Pendidikan Khas Sekolah Rendah 2013.00 Pelaksanaan Pemantauan Saringan LINUS Pendidikan Khas 2013 peringkat sekolah.28 September 2013 Akan dilaksanakan pada bulan Ogos 2013 Akan dilaksanakan pada Akhir 15 . Bengkel Intervensi LINUS Domain Pendidikan Khas Kepada JPN dan Jurulatih Utama LINUS Pendidikan Khas BIL 2/ 2013 Di Puteri Resort Ayer Keroh Melaka.00 RM23.00 6 7 8 9 RM26.00 OS 21000 RM12.860. RM 29.00 RM13.Status Terkini Pelaksanaan 2013 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) STATUS KEWANGAN LINUS PENDIDIKAN KHAS 2013 PERUNTUKKAN BIL 1 AKTIVITI UTAMA Bengkel Intervensi LINUS Domain Pendidikan Khas Kepada JPN dan Jurulatih Utama LINUS Pendidikan Khas BIL 1/ 2013 Di Hotel Selesa Beach Resort Port Dickson Negeri Sembilan.5 April 2013 Berjaya dilaksanakan pada 16.00 3 4 5 Bengkel Pengubahsuaian Instrumen Domain Pendidikan Khas Bagi Murid Pakej dalam proses kelulusan : Berkeperluan Khas Masalah penglihatan Bil 1/ 2013 13 .503.400.161.700.00 RM15. ( 900 orang guru pendidikan khas ) Kursus Intervensi LINUS Domain Pendidikan Khas Kepada Guru.19 April 2013 Telah dilaksanakan pada 6 Mei .103.18 Ogos 2013 Akan dilaksanakan pada Akhir Ogos 2013 Akan dilaksanakan pada 6 Mei .000.00 RM25.500.21 Oktober 2013 PERBELANJAAN SEMASA Jumlah Baki Keseluruhan RM 242.680.21 Jun 2013 OS 21000 RM 103.00 0S29000 RM13.00 Tiada Kos RM 1. STATUS SEMASA Berjaya dilaksanakan pada 2.00 RM 63.00 RM 8000.346.000.00 RM13.500.182.40 Tiada Kos RM 6.357.

KPM. .com Sektor Instruksional Cawangan Program Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Khas.Terima Kasih maklumat untuk di hubungi : Khairi Bahari 013-7495720 / atieducare@yahoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful