Anda di halaman 1dari 25

PETA & KOMPAS

DEFINASI PETA
Peta adalah suatu kertas yang merupakan dokumen penting bagi kita semua, ia merupakan gambar rajah sebahagian kawasan yang diambil dari udara dengan mengikut ukuran tertentu.

JENIS-JENIS PETA
1. Peta Sekolah 2. Peta Jalan

3. Peta Topografi
4. Atlas

UKURAN PETA
1: 25,000
1: 50,000

1: 63,360
1: 100,000

KESELAMATAN DAN KEPENTINGAN PETA


Jangan tanda peta dengan pen.
Hendaklah di balut dengan Map Case atau plastik. Jangan di buka didalam kenderaan yang sedang bergerak. Jangan diberi/tunjuk kepada orang yang tidak berkenaan. Hendaklah dilipat mengikut ukuran yang kita kehendaki

MAKLUMAT YANG TERDAPAT DILUAR GARISAN PETA

1. TAJUK PETA

2. SHEET NO

3. UKURAN PETA

4. TARIKH CETAKAN

5. SIMBOL TOPOGRAFI

6. UTARA MAGNETIK DAN UTARA SEBENAR

7. PENUNJUK / INDEX

KEGUNAAN PETA
Dapat mengetahui kedudukan sendiri.

Dapat mengetahui keadaan sesuatu tempat. Dapat mengetahui ketinggian tanah/Contour.

Dapat mengetahui jarak jauh.


Dapat berpandu dari satu tempat ke tempat lain. Dapat merancang RV, Lojistik dan taklimat.

Dan lain-lain lagi.

GARISAN GRID
Ialah garisan tegak yang di baca dari kiri kekanan dipanggil GarisanTimor/Easting, dan garisan melintang yang dibaca dari bawah keatas dipanggil Garisan Utara/Northing.

4 DIGIT GRID REFERENCE


11 56 12 13

55

54

4 DIGIT GRID REFERENCE


11 56 12 13

55

54

6 DIGIT GRID REFERENCE


11 56 12

55

6 DIGIT GRID REFERENCE


11 56 12

55

KOMPAS
Prismatic Kompas.
Lens Static Kompas.

Orientering Kompas

Pelepas/Garis Mula

Arah Pergerakan
Check Point

Utara Sebenar

North (Utara)

Dial

Perumah East (Timor)

West (Barat)

Tali Pembawa

South (Selatan)

66 08

67

68

69

70

71

72

73

07

CARA-CARA MENCARI ARAH / BEARING

06

05

04

03

02

66 08

67

68

69

70

71

72

73

07

CARA CARA MENCARI BACK BEARING

06

05

04

03

02

MENGELAK HALANGAN

HALANGAN

120

MINI CARTA PERGERAKAN