Anda di halaman 1dari 28

Jangkaa n Guru

Jangkaan ialah dugaan atau ramalan atau harapan. Jangkaan guru merupakan harapan dan keinginan guru yang kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan

Bentuk jangkaan guru Terdapat empat bentuk jangkaan guru: Jangkaan terhadap pelajar Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah Jangkaan terhadap ibu bapa dan komuniti Jangkaan terhadap diri sendiri

Jangkaan terhadap pelajar Contoh Menentukan hati hasil pembelajaran hasil pada setiap kali pengajaran. Guru akan puas sekiranya pembelajaran tercapai. Menjangkakan murid miliki tingkah laku dan akhlak yang sempurna.

Semangat memenuhi bekerja

guru

yang

kuat

untuk guru

jangkaan

mendorong

keras

dengan

menggunakan

pelbagai strategi.

Tindakan guru apabila jangkaan prestasi pelajar dibuat ( proses penempatan murid) Empat jenis Pengaliran berband (banding) Pengaliran Tersembunyi ( convert) Pengaliran berset ( setting) Pengaliran bergred ( grading)

Pengaliran berband (banding) Guru akan mengumpul murid secara tidak saksama iaitu yang pandai serta lemah sedikit dan lebih ramai yang mempunyai pencapaian sederhana di dalam kelas.

Pengaliran Tersembunyi ( convert) Berdasarkan kriteria dan pandangan guru tersendiri Contoh: Pada peringkat murid-murid yang baharu masuk ke sekolah rendah, guru telah membuat pemilihan berdasarkan

pandangan serta kepercayaan guru sendiri. Kumpulan yang dipilih biasa dikekalkan untuk beberapa tahun.

Pengaliran berset ( setting) Guru mengumpulkan murid berdasarkan kebolehan murid dalam mata pelajaran tertentu. Contoh Murid yang mendapat pencapaian yang baik dalam MT dan SN dalam PMR ditempatkan dalam aliran sains ketika Tingkatan 4.

Pengaliran bergred ( grading)

Berdasarkan kemajuan dan pencapaian murid Banyak dilaksanakan di Amerika dan Rusia

Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah Agar pentadbir atau pengurus sekolah menghargai kerja kuat dan usaha yang dijalankan Agar pihak atasan dapat memimpin dengan penuh amanah, berintegriti dan bersungguh-sungguh

Harap pihak atasan menjaga kebajikan guru dengan sikap toleransi, memahami, penyayang, peka, baik hati serta adil. Adalah suatu dorongan kuat yang mampu meningkatkan kualiti kerja

Jangkaan terhadap ibu bapa dan komuniti Mengharapkan komuniti memastikan ibu bapa guru dan dalam

membantu

kejayaan

anak-anak

dalam semua bidang

Mengharapkan ibu bapa turut serta mengawal tingkah laku murid, dalam sokongan memotivasikan bantuan dan murid memberi

pembelajaran mereka, menghulurkan moral dalam setiap projek dan aktiviti yang diadakan

Meletakkan jangkaan kepada pihak polis, RELA dan komuniti untuk mengawal dan menjaga keselamatan murid dan sekolah. Syarikat swasta hulurkan sumbangan bagi menjayakan program yang dirancang

Jangkaan terhadap diri sendiri Bergantung kepada niat, hasrat dan impian yang ingin dicapai oleh guru dalam tugas seharian mereka. Contoh Mempunyai peluang yang luas dalam laluan kerjaya di samping intensif dari sudut kebajikan mereka sebagai guru

Diberi kursus

peluang demi

untuk

mengikuti

peningkatan

profesionalisme serta peluang untuk melanjutkan pelajaran

Faktor Mempengaruhi Jangkaan Guru Nama Jantina Kebolehan Stream ( aliran) Rupa Bangsa Ciri-ciri guru sendiri Budaya sekolah

Ciri-ciri Jangkaan Yang Dibuat Oleh Guru Ada yang tepat dan ada yang tidak tepat Murid-murid akan menunjukkan

pencapaian berdasarkan harapan dan jangkaan dari guru

Seandainya jangkaan yang dibuat oleh guru tidak tepat akan menimbulkan masalah kepada guru kemudiannya Kebanyakkan jangkaan yang dibuat oleh guru adalah lebih tepat berbanding dengan masyarakat

Jangkaan

guru

mungkin

ada

kait

dengan jantina Guru perlu manaruh atau menjangka harapan yang lebih tinggi agar mereka dapat berusaha dengan bersungguhsungguh

Anda mungkin juga menyukai