Penentangan Pemimpin Tempatan

Terengganu

Haji Ab du l Ra hma n Lim bong

● ●

Nama Sebenar : Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Pekerjaan : Seorang ulama’. Gelaran : Limbong kerana beliau mengajar agama di Limbong, Kemaman.

Seb ab P enent ang an :
● Tidak

berpuas hati dengan sistem cukai dan undangundang tanah British yang diperkenalkan kepada penduduk tempatan.

Pe ris tiwa Pene nta ngan :

Julai & Ogos 1922 - Haji Abdul Rahman Limbong mengetuai penduduk kampung membersihkan tanah di Kuala Telemong tanpa menghiraukan peraturan tanah British.

Mei 1925 - 300 orang penduduk berkumpul & membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah ibn Sultan Zainal Abidin III. - Tanah itu meliputi kawasan Lubuk Batu – Kg. Pelam. - Dengan jasa baik Tengku Nik Maimunah, mereka dapat disuraikan.

Mei 1928 - Penduduk tempatan melancarkan penentangan bersenjata. - Kumpulan yang menyerang bangunan kerajaan di Kuala Berang telah berjaya mendudukinya. - Kumpulan di Kuala Telemong pula bersiap sedia menunggu arahan. - British menghantar 3 orang pembesar yang membawa perintah Sultan Terengganu untuk menawan semula Kuala Berang & menangkap sesiapa yang menghalang. - Cara ini memudahkan British kerana rakyat

Ke sa n Pe ne nta ng an :

● ● ●

25 orang polis telah menyerang Kuala Telemong & berjaya menumpaskan kebangkitan penduduk tempatan. 11 orang terkorban. Haji Abdul Rahman Limbong diserang 50 orang polis yang dibawa dari Singapura. Beliau ditahan & dibuang negeri ke Makkah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful