Taklimat Untuk Penolong Kanan HEM Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Kelantan

Hotel Mega View, Kuantan

June 30, 2009

zamri-projpnkel

1

Unit Perhubungan & Pendaftaran
PEGAWAI 1 - PENOLONG PENGARAH ( DG44 ) 2 - PENOLONG PENGARAH ( DG41 ) 2 – PENYELIA PELAJARAN KANAN ( DGA34 ) STAF SOKONGAN 2 – PEMBANTU TADBIR ( N17 ) 1 – PEMBANTU TADBIR RENDAH ( N11 ) 2 - \PEMBANTU AM PEJABAT ( N1 )

June 30, 2009

zamri-projpnkel

2

Unit Perhubungan & Pendaftaran
BIDANG TUGAS
•Pengurusan Perhubungan Awam & Tugas – tugas Khas •Pengurusan Aduan pelanggan dan maklumbalas pelanggan •Laporan Tahunan Jabatan •Permohonan Cuti Peristiwa •Pengurusan PIBG •Program PIBG •Pengurusan Bukan Warganegara •Permohonan Lawatan Sekolah •Lembaga Pengelola Sekolah • June 30, 2009Setiausaha Perayaan Hari Guru Peringkat zamri-projpnkel

3

Unit Perhubungan & Pendaftaran
BIDANG TUGAS( Sambungan )
•Setiausaha Program Hari Bertemu Pelanggan Peringkat Negeri •Pengurusan pelbagai permohonan. •Pengurusan soalan & jawapan untuk Parlimen Malaysia dan Dewan Undangan Negeri Kelantan •Pengurusan seranta dan lawatan •Pengurusan Penggunaan Premis •Bidang Umum •Melaksanakan segala tugas yang diarah oleh Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran zamri-projpnkel dan Ketua Sektor Pengurusan June 30, 2009

4

Unit Perhubungan & Pendaftaran
LAWATAN / PELANCONGAN

PIBG

ISU-ISU BERBANGKIT

PUNGUTAN YURAN PELAJAR BUKAN WARGANEGARA
June 30, 2009 zamri-projpnkel

ADUAN

5

Unit Perhubungan & Pendaftaran 1. LAWATAN / PELANCONGAN  Permohonan Lewat  Permohonan tidak menepati peraturan yang ditetapkan.  Komitmen Guru bertanggungjawab

June 30, 2009

zamri-projpnkel

6

PELANCONGAN SEKOLAH
Gunakan Borang PPS 57- 4 salinan + 1

salinan setiap negeri.5 minggu sebelum. Sediakan kertas kerja  Kutipan bayaran hendaklah dibuat kepada semua (Pelajar & Guru) Guru Besar / Pengetua hendaklah mengesahkan borang PPS 57 Hari persekolahan dibenarkan hanya 4 hari – 2x setahun. Lawatan dalam negeri diluluskan oleh Guru Besar- salinan kepada jabatan. Lawatan keluar negara 7 minggu.

June 30, 2009

zamri-projpnkel

7

Unit Perhubungan & Pendaftaran

Tujuan lawatan berunsur pendidikan Memberi manfaat dan kebaikan secara terancang Tempat lawatan sebagaimana di dalam SPI Masa Lawatan Keselamatan dan kebajikan murid diutamakan Menggalakkan penglibatan ibu bapa

June 30, 2009

zamri-projpnkel

8

LAWATAN SEKOLAH PADA HARI PERSEKOLAHAN Tujuan:
 Pengukuhan kepada (P & P) di bilik darjah  Dua kali setahun (tidak melebihi 4 hari berturut-

Unit Perhubungan & Pendaftaran BIL. 5/2002

turut termasuk hari perjalanan)  Sekolah yang kurang murid (under enrolment) lawatan boleh dibuat dengan syarat sekolah tidak ditutup atau bergabung dengan sekolah lain.  Setiap lawatan ada aktiviti (sebelum, semasa dan selepas lawatan)  Perlu ada laporan berkait rapat dengan P & P di sekolah.
June 30, 2009 zamri-projpnkel 9

Unit Perhubungan & Pendaftaran 2. KUTIPAN YURAN  Bila boleh mulai kutipan  Jenis bayaran yang boleh dikutip  Berdasarkan keputusan mesyuarat PIBG  Program / aktiviti yang dibolehkan untuk membuat pungutan / sumbangan
June 30, 2009 zamri-projpnkel 10

KUTIPAN YURAN
dahulu daripada Pendaftar  Antara yuran yang boleh dipungut ialah : Kutipan yuran mestilah mendapat kebenaran terlebih
 Fi Warga Asing yang belajar di sekolah kerajaan  Fi Peperiksaan SPM - Subjek tambahan  Sumbangan PIBG – sebagaimana persetujuan mesyuarat PIBG  Yuran Makanan Asrama – kecuali :- PPRT, Orang Asli, Pendidikan

Khas, Asrama Desa  Skim Takaful

RUJUK SPI BIL. 7/2008 ( 17 Dis. 2008 )

June 30, 2009

zamri-projpnkel

11

June 30, 2009

Unit Perhubungan & Pendaftaran 3. PENGURUSAN PIBG  Mesyuarat Agung PIBG tidak diadakan  Pelantikan YDP / AJK yang tiada anak di sekolah tanpa permohonan kepada Pendaftar terlebih dahulu  Semua pungutan dan program PIBG tidak diputuskan di dalam mesyuarat agung / AJK.  Campurtangan PIBG dlm pentadbiran sekolah
zamri-projpnkel

12

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)
Pastikan PIBG telah berdaftar Guru Besar / Pengetua adalah

Penasihat/Wakil Pendaftar Mesy.Agung mesti diadakan setiap tahun. Setiap perubahan dalam perlembagaan mesti mendapat kelulusan Pendaftar. Tiada yuran PIBG dikenakan. Individu yang tidak mempunyai anak di sekolah boleh memohon menjadi ahli setelah diluluskan oleh June 30, 2009 zamri-projpnkel PPD/pendaftar- Guna Borang

13

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)
SURAT PEKELILING IKHTISAS BERKENAAN PIBG

      

Surat Pekeliling Ikhtisas bil. 4 /2004 – Perlembagaan PIBG Surat Pekeliling Ikhtisas bil.5/2001 - batasan kuasa PIBG di sekolah Surat Siaran Peringatan Mengadakan Mesyuarat ( Peringatan Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Ibu Bapa & Guru (PIBG) Tahun 2001 Dan Mengemaskinikan Perlembagaan PIBG Sekolah ) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1989 ( Kutipan “ Yuran Persatuan Ibu Bapa Guru ” ) Sijil Perakuan Pendaftaran (Subperaturan 7(3)) ( Peraturan - Peraturan Pendidikan (Persatuan PIBG) 1998) Akta Pendidikan 1996
zamri-projpnkel 14

June 30, 2009

Unit Perhubungan & Pendaftaran 4. PELAJAR BUKAN WARGANEGARA  Guru Besar / Pengetua tidak menerima kemasukan pelajar ke sekolah.  Tiada hak untuk mendapat bantuan sebagaimana pelajar-pelajar lain.  Pelajar tidak membayar fee di JPN

June 30, 2009

zamri-projpnkel

15

KEMASUKAN PELAJAR ASING
pendaftaran Catatkan dalam buku jadual kedatangan Adakan fail khas Pelajar ini tidak boleh tukar sekolah Penempatan sementara tidak dibenarkan Segala urusan kemasukan diuruskan oleh jabatan Pastikan Pas Pelajar dari Imigresen June 30, 2009 zamri-projpnkel ada (Jika berkenaan) hantar salinan ke
Gunakan borang khas – P.U.(A) 275 Rujuk SPI Bil. 1/2009 Semak surat beranak semasa

16

KEMASUKAN PELAJAR ASING
Bil. Taraf KP Bapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Merah ( PT ) Biru Merah ( PT ) Merah ( PT ) Warga Asing Biru Warga Asing Warga Asing Merah (PT) Warga Asing Warga Asing Taraf KP ibu Merah ( PT ) Merah ( PT ) Biru Warga Asing Merah (PT) Warga Asing Biru Biru Warga Asing Warga Asing Warga Asing Tempat Pelajar Lahir Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Luar Malaysia Luar Malaysia Malaysia Luar Malaysia Perlu Pas @ Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu Perlu Perlu

June 30, 2009

zamri-projpnkel

17

Unit Perhubungan & Pendaftaran 5. ADUAN  Pentadbir dan pengurusan sekolah  Pengurusan PIBG , kutipan sumbangan, salahguna sumbangan  Kutipan untuk kegunaan peperiksaan / kelas tambahan  Tindakan pentadbir / guru ke atas pelajar  Kes Buli pelajar / penjaga / Guru  Pilih kasih
June 30, 2009 zamri-projpnkel 18

Unit Perhubungan & Pendaftaran
Kelewatan atau tiada tindakan Tindakan tidak adil Kekurangan kemudahan awam Kepincangan perlaksanaan dasar dan kelemahan 5. Salah guna kuasa/penyelewengan 6. Salah laku anggota awam 7. Kegagalan mengikut prosedur yang ditetapkan 8. Kegagalan penguatkuasaan 9. Kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan 10.pelbagai
1. 2. 3. 4.
June 30, 2009 zamri-projpnkel 19

Unit Perhubungan & Pendaftaran
1.

PEKELILING IKHTISAS BIL. 20/1998: (TINDAKAN SEGERA TERHADAP ADUAN AWAM) Aduan dari BPA, KPM dan Surat Khabar perlu diambil tindakan segera dan dijawab – laporan perlu dihantar ke Jabatan

4.

Segala aduan baik secara lisan atau tulisan perlu dilayan. 7. Laporan aduan –menggunakan borang PKPS4-3 8. Tempoh penghantaran laporan_ 7 hari dari tarikh 9. Pihak sekolah perlu membuat laporan segera terhadap kejadian tidak diingini 20 June 30, 2009 zamri-projpnkel
6.

PENGURUSAN ADUAN
Laporan segera hendaklah dimaklumkan

kepada Pengarah melalui telefon dan diikuti dengan laporan bertulis. Laporan juga hendaklah dihantar ke PPD berkenaan. Jangan sesekali menyorokkan apa-apa kes yang melibatkan pelajar/guru/kakitangan.

June 30, 2009

zamri-projpnkel

21

KEBENARAN ORANG LUAR MASUK KE SEKOLAH
Mendapat surat daripada Pendaftar

Sekolah Jualan langsung tidak dibenarkan sama sekali- Pekeliling 12/1988 Guru Besar/Pengetua berkuasa menerima atau menolak. Pastikan keesahan surat kebenaran dari Jabatan.

June 30, 2009

zamri-projpnkel

22

HARI PERSEKOLAHAN
Bilangan hari persekolahan tidak kurang 190 hari. Cuti peristiwa dibenarkan 4 hari setahun Cuti ganti untuk kes tertentu sahaja-Bencana alam. Guru Besar/Pengetua bertanggungjawab sepenuhnya.

June 30, 2009

zamri-projpnkel

23

Sekian
Terima Kasih atas perhatian tuan / puan
June 30, 2009 zamri-projpnkel 24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful