Anda di halaman 1dari 15

MEDICO LEGAL ASPECTS OF NURSING

AKTA JURURAWAT 1950


-Adalah suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran jururawatjururawat untuk pesakit.

PERATURAN-PERATURAN
-

Pengeluaran perakuan kepada jururawat yang didaftarkan berkenaan dengan gelaran,pakaian seragam atau lencana yang boleh digunakan

Kemasukan orang yang dilatih di luar Malaysia ke dalam pendaftaran. Rayuan terhadap pengeluaran daripada daftar atau terhadap keengganan institusi meluluskannya. Penyampaian notis Tatacara mengenai rayuan

Penalti kerana menggunakan gelaran jururawat berdaftar dengan cara tidak sah dan kerana memalsukan Daftar Pemansuhan dan peruntukan berbangkit.

Tugas Dan Fungsi Malaysian Nursing Board

1)Bertanggungjawab bagi pendaftaran semua kategori jururawat yang dilatih di dalam dan luar negeri.
a)

Pendaftaran Staf Jururawat, Jururawat Masyarakat, Penolong Jururawat, Jururawat Kesihatan Awam dan Jururawat Kesihatan Mental dilatih dalam dan luar negeri.

b) Transkrip / (Transkrip) i. Pengesahan Pendaftaran dan Transkrip Latihan bagi jururawat yang bekerja di Luar Negara ii. Pengeluaran transkrip latihan bagi jururawat daripada Kolej Kejururawatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Institut awam dan persendirian Pendidikan Tinggi Malaysia untuk melanjutkan pelajaran di dalam atau di luar negara.
iii. Pengeluaran sijil pendaftaran / pendaftaran pernyataan, lencana / salinan lencana untuk Jururawat Berdaftar dan Jururawat Penolong (swasta)

2.Tanggungjawab bagi Amalan Kejururawatan Profesional.


a)

Pengeluaran Sijil Amalan Tahunan (APC) bagi semua Jururawat / Jururawat Masyarakat / Penolong Jururawat tempatan yang berdaftar

b) Terbitan Pengekalan Nama bagi Jururawat Berdaftar yang sedang bekerja di Luar Negara dan jururawat bersara yang ingin mengekalkan nama mereka di Pejabat Pendaftaran.

c) Pengeluaran Sijil Sementara Amalan (TPC) untuk jururawat asing yang bekerja tempatan dan melakukan pembaharuan tahunan.

d) Menyelia dan memantau Amalan Kejururawatan Kesihatan awam dan Kemudahan persendirian e) Menyiasat semua aduan awam dan swasta yang berkaitan dengan amalan kejururawatan. f) Melaksanakan program Pembangunan Profesional Berterusan bagi kategori semua Jururawat.

3. Latihan a) Meluluskan semua Kurikulum Latihan Kejururawatan dan memantau penggunaan kawasan amalan klinikal bagi kejururawatan kolej awam / swasta dan Institut Pengajian Tinggi Awam / Swasta Malaysia oleh Peperiksaan dan Ahli Jawatankuasa Pendidikan dan kepada Lembaga Kejururawatan Malaysia Mesyuarat. b) Accreditate kolej kejururawatan swasta bersama-sama dengan Kelayakan Malaysia (MQA), Jabatan Pendidikan Tinggi Swasta dan Jabatan Perkhidmatan Unit Latihan Awam)

4. Bertanggungjawab untuk mengendalikan Peperiksaan Pelesenan bagi semua program nursing. a) Menguruskan permohonan pelesenan peperiksaan bagi pendaftaran Lembaga Jururawat Malaysia
b) Jawatankuasa Pencalonan dan Pelantikan ketua pengawas, pengawas dan pemeriksa kertas teori dan praktikal. c) Mengadakan mesyuarat untuk edisi perundangan, dan pemilihan soalan peperiksaan

d) Mengadakan mesyuarat untuk Mengesahkan kertas peperiksaan question dan Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan dan Pemeriksaan Pengumuman keputusan peperiksaan.
e) Penerbitan Latihan Penyata / Sijil Latihan untuk jururawat,Jururawat masyarakat dan jururawat Bantuan (swasta).

5. Mesyuarat Lembaga Jururawat Malaysia menyelaras mesyuarat Malaysia Lembaga Jururawat (MNB) empat kali setahun atau apabila terdapat keperluan dan untuk mengambil tindakan pembetulan ke atas perkara-perkara yang timbul yang telah diluluskan.

RUJUKAN
http://nursing.moh.gov.my/modules/mast op_publish/?tac=Function_of_Malaysia_ Nursing_Board http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%201/A kta%2014.pdf