Anda di halaman 1dari 31

PENCEGAHAN KEBAKARAN

AR 101

DEFINISI PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pencegahan kebakaran adalah langkah awal yang perlu diambil bagi mengelakkan kebakaran daripada merebak kepada peringkat yang tidak boleh dikawal

SEGITIGA API

KATEGORI KEBAKARAN DAN KEJADIAN API


Asas kebakaran kimia Kebakaran akan terjadi jika terdapat tiga unsur yang bergabung iaitu bahan yang membantu nyalaan untuk membekalkan oksigen atau haba yang tinggi untuk menghasilkan api atau nyalaan

CARA MEMADAM KEBAKARAN


Terdapat istilah-istilah yang digunakan untuk memadam kebakaran: Melaparkan Memindahkan bahan api yang belum terbakar ke tempat lain, memindahkan api yang terbakar ke tempat lain atau memecahkan/menghancurkan bahan api yang mudah terbakar supaya mudah dipadamkan Melemaskan Ini dapat menghalang kemasukan udara dengan menutup permukaan bahan api yang terbakar supaya tidak dapat membantu kebakaran Menyejukkan Air dapat mempercepatkan perpindahan haba dengan menurunkan haba dan suhu kebakaran ke tahap rendah. Maka, nyalaan akan terpadam Memutuskan Rantai Tindakbalas Memutuskan rantai kimia dengan menggunakan alat pemadam api seperti CO2, BCF dan serbuk kering.

CARA API MEREBAK


Terdapat beberapa kaedah yang membolehkan api merebak iaitu dengan kaedah olakan haba,pengaliran,bahangan dan terus menerus.
Berpunca dari asap dan gas-gas yang panas akan mengalir naik ke atas bahagian banggunan atau rumah yang terbakar. Suhu akan meningkat di kawasan asap dan gas yang teperangkap dan seterusnya mengakibatkan bahan mudah bakar akan terbakar dengan sendirinya apabila mencapai ke suhu pembakaran.

Olakan haba

Pengaliran

Bahan-bahan seperti tembaga dan besi walaupun tidak terbakar,tetapi boleh menghasilkan bahang dan suhu yang panas. Besi dan tembaga merupakan agen pengaliran yang akan mengalirkan bahang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Suhu dan bahang yang dihasikkan akan menyebabkan bahan-bahan di sekitarnya terbakar dengan sendirinya.

Bahangan Terusmenerus

Pembakaran terbuka yang besar boleh menyebabkan suhu di sekitar kawasan terbakar meningkat. Ia akan menyebabkan bahan-bahan bakar yang berada berhampiran dengan kawasan terbakar akan turut terbakar walaupun ianya tidak bersentuhan.

Ini adalah cara yang paling mudah api merebak. Bahan-bahan bakar akan terbakar kerana api mudah merebak melaluinya sekiranya ia bersentuhan antara satu sama lain.

ALAT PEMADAM API PERMULAAN

Alat ini tidak direka bentuk untuk memadam api yang besar tetapi ia adalah untuk memadam api kecil di peringkat permulaan kebakaran Setiap Alat Pemadam Api Permulaan mestilah ditandakan simbol kelas api dan dinyatakan jenis api yang boleh dipadamkan

Jenis yang banyak digunakan adalah jenis debu kering, alat pemadamnya berwarna biru muda.

Alat pemadam api permulaan (Fire extinguishers)

Cara menghalakan pancutan ke punca api

Simbol kelas-kelas api yang biasa digunakan

Jenis-jenis bahan pemadam api yang biasa digunakan

CARA MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API PERMULAAN

PUNCA-PUNCA KEBAKARAN

Kebakaran merupakan tragedi yang mengundang kemusnahan harta-benda dan mungkin melibatkan kehilagan nyawa. Punca-punca kebakaran adalah seperti berikut: Pembuangan putung rokok atau mancis api Timbunan sampah sarap, krtas atau bahan mudah terbakar overloading kepada litar letrik, plug atau soket Bahan-bahan mudah terbakar terdedah kepada punca api Halangan kepada sistem pengudaraan (ventilation sstem) untuk jentera dan peralatan letrik

PENCEGAHAN KEBAKARAN
merupakan tindakan awal yang mesti diambil bagi mengelakkan api kebakaran daripada berlaku dan juga lagkah awal bagi mengelakkan kebakaran yang baru bermula (infant stage) daripada merebak kepada peringkat yang tidak boleh dikawal

(uncontrollable stage)

PENGURUSAN RISIKO KEBAKARAN

Pihak pengurusan sesebuah bangunan perlu mengambil langkah keselamatan dan persediaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya kebakaran:
Mengadakan laluan-laluan khas yang mencukupi untuk menyelamatkan diri Mengadakan pelan pengunsian bangunan Mengadakan poster/notis pelan pengunsi bangunan Mengadakan latihan pengunsian bangunan secara berkala Mengadakan system semboyan/amaran kecemasan yang berkesan Menyediakan peralatan melawan kebakaran yang mencukupi Mempunyai pengurusan pengendalian rumah (housekeeping) yang bagus Memastikan pemeriksaan dan ujian peralatan elektrik dilakukan secara berkala

I.

II. III. IV. V.

VI.

VII.

VIII.

KELENGKAPAN AMARAN KEBAKARAN

Kelengkapan amaran kebakaran pada masa kini merupakan sistem arahan kebakaran yang dipasang secara tetap dan beroperasi secara automatik di bangunan-bangunan.

Alat Pecah Kaca

beroperasi secara manual iaitu dengan cara memecahkan kaca pada sistem ini apabila dikesan oleh orang ramai Ia akan menghasilkan loceng amaran bagi menandakan ada kebakaran di zon dimana kaca tersebut dipecahkan

Alat Pengesan Haba

Ia beroperasi secara automatik dan akan mengaktifkan sistem amaran kebakaran apabila mengesan haba atau suhu tertentu diperingkat awal kebakaran

Alat Pengesan Asap

Ia beroperasi secara automatik dan berperanan mengaktifkan sistem amaran kebakaran apabila mengesan sejumlah asap yang tertentu

KELENGKAPAN MENENTANG KEBAKARAN PADA BANGUNAN


Kelengkapan menentang kebakaran pada bangunan dikatgori kepada 2 jenis: Perlindungan aktif- Sistem perlindungan yang dipasang tetap di bangunan untuk mengawal dan memadam kebakaran secara manual atau automatik Perlindungn pasif- Sistem perlidungan kebakaran yang terdapat pada struktur sesebuah bangunan yang berfungsi untuk menyekat api dan asap dari merebak agar penghuni dapat berlindung, menggunakan sebagai laluan keluar dan tempat yang selamat menempatkan peralatan ketika melawan kebakaran

PERLINDUNGAN AKTIF
SISTEM PEMASANGAN SPRINKLER SISTEM PEMASANGAN PANCUR (RISER) SISTEM PEMASANGAN TETAP BUIH (FOAM) SISTEM PILI BOMBA (HYDERANT)

SISTEM SALUR BANTU MULA (HOSEREEL)

SISTM GAS CO2

TENAGA TERLINDUNG

KORIDOR TERLINDUNG

PNTU RINTANGAN API

PERLINDUNGAN PASIF

LIF BOMBA

RUANG AKSES MENENTANG KEBAKARAN

HOUSEKEEPING
o

Housekeeping yang baik dapat mencegah kebakaran dan termasuklah unsur-unsur berikut: Penyusunan perkakasan pejabat/rumah dengan sempurna Pembuangan sampah sarap secara tetap Pembuangan bahan-bahan mudah terbakar secara tetap Penjagaan laluan keluar dan laluan masuk agar tidak terhalang

1)

2) 3)

4)

5.

Penjagaan kebersihan keseluruhan permis Penyediaan sudut khas untuk mereka yang merokok Penyimpanan bahan mudah terbakar dengan betul Penyediaan tanda amaran bagi bahan mudah terbakar

6.

7.

8.

TUBUH PASUKAN SUKARELAWAN MELAWAN KEBAKARAN


Penubuhan pasukan BOMBA sukarelawan adalah tindakan yang berguna untuk premis-premis besar Pasukan ini perlu merujuk jabatan Bomba dan Penyelamat untuk mengadakan latihan dan kursus kemahiran melawan kebakaran dan menyelamatkan mangsa-mangsa kebakaran Kewujudan pasukan ini dapat memastikan ada tindakan awal atau serta-merta yang boleh diambil supaya dapat mengawal sekiranya terjadi kebakaran

PEMERIKSAAN DAN UJIAN PERALATAN/PENDAWAIAN ELEKTRIK

Seseorang bertanggungjawab seperti anggota pasukan bomba sukarelawan melakukan pemeriksaan dan ujian peralatan pendawaian perlulah dilantik bagi melakukan pemeriksaan ke atas peralatan elektrik dan pemeriksaan di tempat berikut:

Tempat-tempat pekerja selalu merokok semasa bekerja

Alat-alat pemadam api

Struktur bangunan

Tempat simpanan bahan mudah terbakar

Tahap housekeeping yang sentiasa baik

Panel sistem kawalan kebakaran sentiasa berfungsi Tempat pemunggahan atau pembuangan bahan yang tidak digunakan

PELAN KONTIGENSI

Melepaskan diri dari bangunan terbakar Tutup mulut dan hidung dengan kain basah Jika sesat dalam bilik, tuju ke dinding dan jalan dalam keadaan searah hinga jumpa pintu Jika asap tebal gunakan kaedah meraba dengan tangan. Genggam tangan sedikit dan gunakan belakang tapak tangan jika ingin menyentuh sesuatu yang tidak pasti atau halangan Merangkak jika asap tebal kerana udara bersih/sejuk berada berhampiran lantai

I. II.

III.

IV.

Gunakan bahagian tanga yang rapat dengan dinding (bahagian yang agak kuat) Rasa dengan kaki dahulu sebelum memijak dengan seluruh badan Jika ditingkat satu dan ingin terjun, bergayut dulu sebelum terjun Jika ditingkat dua, gunakan cadar dan selimut sebagai tali. Sila pastikan bangunan tinggi, ditutup (bukan kunci) pintu untuk mengurangkan asap Pakaian terbakar selimut dengan kain atau guni. Gulingkan mangsa diatas lantai. Jika diri sendiri, tutup mulut dengan tangan dan gulingkan diri di atas lantai.

TATACARA PENGUNSIAN BANGUNAN


1.

o
o

Tujuan latihan pengunsian bangunan Dapat bertindak dengan tenang dan teratur Sesiapa yang dipertangggungjawabkan untuk melaksanakan tugas routine untuk menjaga keselamatan boleh bertindak lebih serius. Jalan-jalan keluar (perlindungan pasif) digunakan mengikut pelan yang telah dirancang Semasa berlakunya kebakaran, pengunsian bangunan akan berjalan dengan lebih cepat dan teratur

2. o

o o o o

Arahan/Latihan Jenis/keadaan bangunan akan menentukan tatacara pengunsian bangunan. Arahan hendaklah terang, ringkas dan jelas serta mudah difahami. Latihan hendaklah kerap diadakan Tempat diubah-ubah Mengetahui jalan keluar Berhati-hati semasa latihan supaya tidak berlaku kecemasan atau kemalangan yang tidak diingini Masa sesuai untuk pengunsian bangunan adalah 4 minit bagi kilang yang mempunyai kawasan luas

3.

Butiran tugas routine jika berlaku kebakaran Tindakan/isyarat amaran Jenis yang boleh didengar atau boleh dilihat Tenaga elektrik Hentikan sebarang proses @ mesin, pisahkan tenaga elektrik yang tidak perlu Memanggil pihak bomba Arahan ringkas dan tepat agar pihak bomba mudah mengesan

Pengunsian

bangunan Semasa operasi atau latihan, pastikan semua pintu ditutup. Lantik orang yan dipertanggungjawabkan untuk mencari penghuni di tandas dan sebagainya. Jika disyaki masih ada yang belum keluar. Pengumpulan Jauh dari bangunan. Penghuni telah diberitahu atau dinyatakan di papan kenyataan kaedah/latihan yang perlu dalam pengunsian bangunan.

Berbaris (Roll call) Pendaftaran senarai kakitangan melapor kepada Pegawai Bomba

dan

4.

Kekerapan melakukan latihan Kekerapan melakukan latihan bergantung kepada risiko bahaya kebakaran, kemerebakan, pembinaan serta kapasiti bangunan. Jumlah sebenar penghuni hendaklah diketahui dan sentiasa dikemaskini oleh pihak yang bertanggungjawab.

Anda mungkin juga menyukai