Anda di halaman 1dari 20

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

TAJUK: ALGORITMA DAN MELAKSANAKAN MATEMATIK PENSYARAH : PUAN HAJAH NATRAH BINTI SHAARI

DISEDIAKAN OLEH
NAMA NO K/P KELAS : NOOR HIAZA BINTI HUSAAIN : 710321-02-5564 : PPG ( JUN 2011 )- MATEMATIK 1

NAMA NO K/P KELAS

: ZAINAB BINTI AHMAD : 710507-02-5300 : PPG ( JUN 2011 )- MATEMATIK 1

Langkah-langkah yang dibina untuk menyelesaikan masalah Matematik secara sistematik.

Terdapat 2 jenis algoritma iaitu: 1) Algoritma Standard 2) Algoritma Alternatif

ALGORITMA STANDARD

1.

Algoritma standard ialah langkah-langkah pengiraan dalam sesuatu operasi Matematik yang sering kita gunakan.

2. Algoritma standard/kemahiran standard yang biasa digunakan di sekolah rendah ialah penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian
.

3. Langkah-langah pengiraan ini kita kenali juga sebagai pengiraan dalam bentuk lazim untuk mendapatkan jawapan yang tepat.

ALGORITMA ALTERNATIF
1. Algoritma Alternatif pula ialah langkah-langkah lain yang digunakan untuk mendapatkan jawapan bagi operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. 2. Algoritma alternatif juga perlu dibincangkan semasa mengajar operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. 3. Algoritma yang berkesan adalah algoritma yang melaksanakan pengiraan dengan paling efisyen.

4. Pemahaman yang mendalam tentang nilai tempat, pemahaman tentang konsep dan fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi, identiti bagi tambah dan darab akan dapat mencipta berbagai algoritma alternatif mengikut konteks dan nombor yang terlibat. 5. Contoh pengiraan algoritma alternatif yang melibatkan operasi tambah ialah pengiraan dalam bentuk cerakinkan nombor mengikut nilai tempat
.

CONTOH ALGORITHM STANDARD: Selesaikan 21 991 + 49 889 = ? Algorithm standard bagi operasi tambah adalah seperti berikut 1 1 1 1 21991 +49889 _______ 71880 _______
.

Algorithm alternatif bagi operasi tambah adalah seperti berikut: 21991=20000 +1000 +900 + 90 +1 49889 =40000 +9000+ 800 +80 +9 Oleh itu 21991 +49889 =(20000+40000)+(1000+9000)+(900+800)+(90+80)+(1+9) = 60000 + 10000 +1700 +170 +10 =70000 +1870+10 =70000 +1880 =71880

Melaksanakan matematik bermakna murid berupaya untuk menggunakan pengetahuan matematik mereka dalam membuat pengiraan, melaksanakan operasi asas tambah, tolak darab dan bahagi serta menyelesaikan masalah matematik

1. Material atau bahan manipulatif digunakan secara meluas oleh guru dan juga murid sebagai bahan sokongan dalam melaksanakan matematik. 2. Material atau bahan manipulatif digunakan untuk memudahkan murid mengambarkan konsep-konsep matematik yang abstrak. 3. Contoh melaksanakan matematik melalui material ialah memahami konsep bentuk 2-D menggunakan tangram
.

MELAKSANAKAN MATEMATIK MELALUI PERBINCANGAN.


1. Kaedah perbincangan membolehkan murid bertukar idea bagaimana melaksanakan matematik secara berkesan.
2. Perbincangan yang terancang antara murid dengan murid dan murid dengan guru akan dapat meningkatkan kefahaman murid terhadap konsepkonsep matematik.

3. Melalui perbincangan murid akan dapat mengemukakan idea-idea atau cara bagaimana sesuatu masalah matematik dapat diselesaikan. 4. Suasana seperti ini akan dapat membina pemikiran matematik dalam minda pelajar.

5.Guru perlulah merancang dengan teliti soalansoalan akan ditanya kepada murid ketika proses pengajaran dan pembelajaran bagi memudah pelajar memahami dan melaksanakan matematik.

6. Penggunaan tugasan matematik yang bermakna dan sesuai dengan tahap kebolehan pelajar akan meningkatkan lagi perbincangan di dalam kelas matematik.

1.Matematik merupakan sebahagian dari bidang sains. Matematik adalah sains tentang pola.

2.Kaedah melaksanakan matematik adalah juga mengikut kaedah sains.


3. Dalam bidang sains tulin sesuatu teori sains terhasil melalui experimen dimanakan dapatannya boleh digeneralisasikan.

4. Begitulah juga dalam bidang matematik dimana teorem-teorem matematik boleh terbentuk berdasarkan generalisasi terhadap sesuatu idea. 5. Konjektual merupakan suatu generalisasi dalam matematik yang tidak perlu dibuktikan. 6. Keupayaan murid membuat generalisasi terhadap sesuatu idea matematik akan membolehkan mereka melaksanakan matematik secara berkesan.