Anda di halaman 1dari 3

Biodata Saidina Ali Bin Abu

Talib
 Keturunan Bani Hasyim
 dilahirkan pada 10 tahun sebelum nabi menjadi Rasulallah iaitu
pada tahun 601 masihi
 Dilahirkan dalam Kaabah di Mekah
 Jawatan khalifah yang keempat daripada Khulafa Al-Rasyidin
 Menjadi khalifah pada tahun 35 Hijrah bersamaan 655 masihi
 Memerintah selama 4 tahun
 Wafat pada 17 Ramadhan tahun 41 Hijrah bersamaan 661
masihi
 wafat kerana dibunuh oleh “Abdul Rahman bin Muljim” di bandar
Kufah ketika dalam perjalanan kemasjid untuk menunaikan solat
Subuh.
 Gelaran Abu Al-Hasan dan Abu Turab
Keunggulan Saidina Ali Bin Abu
Talib
Keluarga Rasullallah
Kanak-kanak pertama memeluk
Islam
Cendikiawan Ulung
Pemuda yang berani
Pemerintah yang adil dan kereatif
Pengorbanan dan Jasa Saidina Ali
Bin Abu Talib
Jurutulis perjanjian Menjadi hakim di
hudaibiah Yaman
Mengetuai misi Menerima jawatan
dakwah “dihamadan” khalifah dalam
keadaan negara
huru-hara
Penasihat dalam Berusaha
bidang kehakiman menyatupadukan
kepada ketiga-tiga umat Islam yang
khulafa Al-Rasyidin sedang berpecah

Anda mungkin juga menyukai