Anda di halaman 1dari 24

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 1

BAB

PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 2

Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat: Menjelaskan konsep dan ciri-ciri sebuah tamadun. Menerangkan hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa. Menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan sesebuah tamadun. Menerangkan kesan pertembungan antara tamadun. Menjelaskan interaksi antara tamadun. Menghuraikan persamaan dan perbezaan antara tamadun.
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 3

Kandungan

Sejarah Tamadun dan Pengajian Ketamadunan Konsep Tamadun Ciri-ciri Asas Tamadun Hubungan antara Tamadun Faktor Kelahiran Tamadun Faktor Kejatuhan Tamadun Interaksi antara Tamadun; Maksud, Faktor, Kesan Interaksi di Malaysia Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun Rumusan
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Bab 1: 4

Pengenalan

Bab ini membincangkan konsep dan ciri-ciri tamadun dari sudut etimologi pelbagai bahasa. Seterusnya, bab ini menerangkan hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa. Di samping itu, bab ini juga menjelaskan faktor kekuatan dan kelemahan sesebuah tamadun. Perbincangan tentang interaksi, persamaan dan perbezaan antara tamadun turut diketengahkan dalam bab ini.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 5

Sejarah Tamadun dan Pengajian Ketamadunan

Pengkajian sejarah sebagai ilmu ketamadunan mula diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (13321406 M) pada abad yang ke-14 M melalui kitabnya Mukaddimah. Analisis beliau menepati kehendak al-Quran supaya menjadikan peristiwa sebagai pengajaran berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud:
Sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi pengajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitabkitab yang sebelumnya dan sebagai keterangan yang menjelaskan segala sesuatu, serta menjadi hidayah dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman.
(Surah Yusoff: 111)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 6

Konsep Tamadun
Umran
Diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun.

Hadharah
Diperkenalkan oleh Ibn Khaldun.

Madaniyah
Diambil dari madinah kota (city) sebagai pusat peradaban. Bandar Kehidupan cara bandar

Membangun atau memakmurkan bandar (hadharahurbanization). Kawasan tanah yang didiami oleh sekumpulan masyarakat tinggal menetap di suatu tempat itu dalam keadaan yang berkembang subur lagi.

Suatu wilayah, daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan. Wujudnya kehidupan menetap. Urbanisasi

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 7

Konsep Tamadun
Tamadun
Diperkenalkan oleh Jurji Zaydan.

Civilization
Istilah bahasa Inggeris yang digunakan secara meluas dengan maksud tamadun.

Peradaban
Muhammad Uthman ElMuhammadi

Mempunyai maksud yang sama dengan civilization, iaitu keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju.

Diambil merujuk kepada: i. Civitas (Latin) atau city yang bermaksud kota (kota sebagai pusat tamadun). ii. Civil society-masyarakat beradab.

Pencapaian semua aspek pemikiran, moral, sosial dan kebendaan dalam kehidupan sesuatu masyarakat.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 8

Ciri-ciri Asas Tamadun


Penempatan Kekal

Kehidupan Berkualiti
Stratifikasi Sosial Bahasa & Tulisan

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

Organisasi Politik & Pemerintahan Teknologi & Reka Cipta Kreativiti

Kehidupan Beragama

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 9

Hubungan antara Tamadun


Hubungan dengan Agama

Hubungan antara Tamadun


Hubungan dengan Bangsa Hubungan dengan Budaya

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 10

Hubungan antara Tamadun


Hubungan Tamadun dengan Agama
Kebanyakan tamadun berteraskan agama. Kemunculan tamadun silam merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama. Masyarakat bertamadun memiliki budi pekerti yang mulia dan moral yang tinggi dan ia datang dari ajaran agama dan budaya.

Hubungan Tamadun dengan Budaya


Budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun.

Hubungan Tamadun dengan Bangsa


Hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara meskipun terdapat beberapa tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti Cina dan India. Tamadun dan bangsa sebenarnya tidaklah mempunyai kaitan yang jelas kerana selalunya tamadun melampai batasan kebangsaan.

Masyarakat berbudaya tinggi mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri kehidupan bertamadun.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 11

Faktor Kelahiran Tamadun


Lokasi Strategik Rangsangan Agama & Kerohaniaan

Kestabilan Pemerintahan
Kemantapan Ekonomi

FAKTOR-FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN

Keteguhan Sosial Toleransi terhadap Tamadun Lain Penghijrahan

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 12

Faktor Kejatuhan Tamadun

FAKTOR-FAKTOR KEJATUHAN TAMADUN

Jurang Kaya & Miskin Pergolakan Dalaman

Sikap Tertutup
Malapetaka

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 13

Interaksi antara Tamadun

MAKSUD

CONTOH

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

FAKTOR

KESAN

JENIS

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 14

Interaksi antara Tamadun

MAKSUD INTERAKSI
Interaksi merupakan hubungan aktif yang saling bertindak balas atau saling mempengaruhi antara satu sama lain. Agama, pegangan nilai, bahasa, budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi pelbagai tamadun.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 15

Interaksi antara Tamadun


FAKTOR-FAKTOR INTERAKSI

Faktor Interaksi

Kepimpinan

Agamawan

Geografi

Perkahwinan Perdagangan Misi Politik

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 16

Interaksi antara Tamadun


Kepimpinan Peranan pemimpin melalui pelaksanaan visi dan misi untuk memajukan bangsa dengan aktiviti interaksi Perkahwinan Antara pasangan yang berlainan etnik, bangsa dan budaya menyebabkan berlaku interaksi Agamawan Golongan agama memainkan peranan penting dalam interaksi Melalui motivasi agama dan dakwah Perdagangan Melalui proses hubungan dagang dua hala antara negara-negara yang berdagang menyebabkan berlakunya interaksi Geografi Kedudukan yang strategik memungkinkan berlakunya interaksi Sempadan geografi menyebabkan berlakunya interaksi Misi Politik Melalui pelbagai pendekatan sama ada penaklukan, penjajahan atau kerjasama antara pelbagai negara

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 17

Interaksi antara Tamadun


Budaya Hubungan budaya dalam rumpun kaum yang sama seperti budaya masyarakat Melayu dan Cina yang terdiri daripada pelbagai suku. Kaum yang berlainan budaya dan kepercayaan saling berinteraksi seperti interaksi antara masyarakat Islam dan Hindu Buddha di Asia Tenggara. Interaksi antara kelompok yang lemah dengan yang kuat seperti mana interaksi antara kaum Yahudi dan Islam, Kristian dan Islam pada zaman kegemilangan tamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab dan Andalus.

JENIS INTERAKSI

sama

Budaya berbeza

Kuat dengan lemah

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 18

Interaksi antara Tamadun

Wujudnya jurang ekonomi Wujudnya jurang perkauman

KESAN NEGATIF

Permusuhan dan peperangan Buddha dan Konfucius Penganut Islam dan Hindu Peperangan Salib antara Islam dan Kristian

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 19

Interaksi antara Tamadun


Perpindahan Ilmu Perpindahan Teknologi Dari tamadun China ke India misalnya pembuatan kertas, bahan letupan dan penggunaan kompas. Dari tamadun India ke China seperti bidang astronomi dan teknologi membuat gula dari tebu. Penambahan kosa kata Pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu Pengaruh bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu

Peningkatan Hasil Kesenian Pengaruh seni bina Islam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid.

KESAN POSITIF

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 20

Interaksi di Malaysia
Pemerintahan

INTERAKSI DI MALAYSIA

INDIA

Bahasa Kesenian Kesusasteraan Bahasa

CHINA

Kebudayaan Kesenian Bahasa Kesusasteraan Budaya Pendidikan

ARAB

Seni bina
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Bab 1: 21

Persamaan antara Tamadun


Keagamaan Semua tamadun berasaskan kepada ketuhanan dan kerohanian. Peninggalan bangunan keagamaan. Nilai Etika Semua tamadun menekankan etika dalam kehidupan. Etika kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dll. Kepimpinan Pemimpin yang adil dan bijaksana menjadi teras dalam semua tamadun. Nilai keilmuan Semua tamadun menunjukkan wujud ketinggian ilmu.

Wujudnya teknologi, hasil kreativiti dan inovasi yang ditinggalkan.


Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Bab 1: 22

Perbezaan antara Tamadun


Perbezaan wujud dalam aspek praktis keagamaan. Dasar pegangan dan kepercayaan, contohnya dalam agama Islam dan Hindu. Rujukan kitab agama juga berbeza antara tamadun.

Keagamaan

Nilai etika dalam Islam dirujuk kepada sumber yang diwahyukan.

Nilai Etika

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 23

Rumusan

Ilmu ketamadunan pada hari ini penting kerana dapat membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesebuah masyarakat dan negara. Selain itu, ilmu ketamadunan ini membuka ruang kepada manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Pembangunan material semata-mata bukanlah jaminan kepada keutuhan dan kecemerlangan sesebuah tamadun.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 1: 24