Anda di halaman 1dari 16

Galakkan

Penggunaan
Teknologi yang sesuai
dalam Persiapan
Menyediakan Guru
Matematik
Kelebihan
• Mempengaruhi pengajaran matematik dan
meningkatkan kebolehan pelajar dalam
pembelajaran.
• Guru dapat mengaitkan teknologi dalam
pengajaran.
• Memupuk pelajar berfikir secara kritis dan
kritikal dengan bantuan teknologi
Cabaran
• Pembentukan semula cara mengajar
matematik dengan penggunaan teknologi
• Menyediakan guru yang berkebolehan
dalam penggunaan teknologi yang
berfokus kepada konsep dan isu pedagogi
• Mengambil masa selama 3 hingga 5 tahun
bagi membolehkan guru mengajar
menggunakan teknologi dengan cekap
dan yakin
Penggunaan Teknologi dalam
Bidang Matematik
Menggunakan
Kelebihan
teknologi Perkenalkan
teknologi
dalam bentuk
Langkah-langkah Konteks.
Menggunakan pedagogi
yang sesuai
untuk pengajaran
matematik
Menggabungkan
dalam pelbagai bentuk
Menghubungkaitkan gambaran
Topik di dalam
matematik
Perkenalkan Teknologi dalam
Bentuk Konteks
• Guru harus mencari topik yang
bersesuaian dengan konteks teknologi
untuk para pelajar
• Fokus mengajar adalah menggunakan
teknologi dan bukan belajar mengenai
teknologi
Misalnya : Kalkulator Casio 9850
-Membentuk persamaan dan
menghasilkan graf
Kalkulator Casio 9850
Meggunakan Pedagogi yang
sesuai dalam pengajaran
Matematik
• Penggunaan teknologi dalam
pembelajaran harus mendedahkan
konsep matematik,strategi,refleksi serta
minat kepada matematik.
• Penggunaan teknologi ini akan tidak
bermakna tanpa penggunaan dan
pemahaman matematik yang betul
Misalnya : Meletakkan
gambar yang banyak ke
dalam powerpoint akan
menjejaskan konsep
matematik yang ingin
disampaikan
• Sukatan mata pelajaran
matematik dan
pedagogi tidak boleh
bersatu.
Menggunakan Kelebihan
Teknologi
• Teknologi membolehkan pengguna
mengeksploitasi sesuatu dengan lebih
mendalam
Misalnya : Menghubungkaitkan topik di
dalam matematik, menulis program
• Penggunaan teknologi membolehkan ahli
matematik menggunakannya untuk topik
matematik yang tidak praktikal seperti
garisan regresi (terlalu bnyak data)
Sierpinski Triangle Programme
Menghubungkaitkan Topik dalam
Matematik
• Aktiviti tyang dilakukan dengan menggunakan
teknologi harus mempunyai dua cara iaitu
b) Kaitkan topik dalam matematik
c) Kaitkan dengan masalah atau fenomena yang
sebenar di luar.
Misalnya :Laporan statistik kemalangan di
dalam surat khabar dapat dikenalpasti
kejituannya dengan mengaplikasikan
penggunaan metematik statistik (Graf
kalkulator)
Menyelesaikan Bentuk Masalah Kawasan Maksimun
Menggabungkan dalam Pelbagai
Bentuk Gambaran
• Bentuk gambaran ketika pembelajaran
meyakinkan bahawa pentingnya
penggunaan teknologi dalam bidang
matematik
• Pelajar lebih memahami dan menguasai
pembelajaran
• Misalnya : Animasi,pergerakan dalam
“sketchpad”, gambaran garisan
regresi
Taburan Data Animasi menggunakan Exploremath