Anda di halaman 1dari 18

LUPAAN

BY:
NADIRA ANIS SHARINA BINTI
HAMADI
NUR FATIHA BINTI AZAIM
NUR HAZWANI HAMZAH
NIR HUSNA RAJA ARIFFIN
NURUL NAFIQAH RAJULAN
DEFINISI LUPAAN
• Lupaan bermaksud suatu kegagalan
individu mengingati sesuatu fakta
yang pernah diketahui sebelum ini.
• Kegagalan ini mungkin disebabkan
maklumat dalam ingatan jangka
pendek boleh hilang sebelum sempat
diproses dan disimpan dalam ingatan
jangka panjang atau gagal
memanggil semula maklumat itu
daripadaingatan janggka panjang
(Slavin, 1997).
PROSES MEMORI MANUSIA
JENIS-JENIS LUPAAN
FAKTOR-FAKTOR BERLAKU
LUPAAN
HURAIAN
• Keusangan
- Maklumat hilang disebabkan oleh
peredaran masa.
-Pertambahan usia mengakibatkan
manusia lebih mudah lupa akan
sesuatu.
• Gangguan
-Bermaksud suatu proses yang
terjadi apabila percubaan mengingat
semula dihalang oleh maklumat lain
dalam memori.
…sambungan…
• Tekanan
-Lupaan akan berlaku apabila
seseorang menolak memori yang
menyakitkan atau memedihkan ke
paras kesedaran.
-Contohnya : Seorang murid
mengalami kemalangan jalan raya,
lalu menyebabkan kematian salah
seorang ahli keluarganya. Murid
tersebut akan mencuba untuk
melupakan peristiwa pahit tersebut.
…sambungan…
• Minat
-Perkara yang kurang diminati akan
lebih mudah dilupakan.
• Kebimbangan (Anxiety)
-Sifat “nervous” boleh menyebabkan
seseorang lupa.
-Contohnya : Di dalam dewan
peperiksaan, seseorang murid boleh
lupa apa yang dipelajari ekoran rasa
bimbang yang tinggi.
…sambungan…
• Persekitaran
-Persekitaran yang berubah dari
masa ke masa akan mengakibatkan
seseorang berasa sukar mengingati
sesuatu.
-Hal ini terjadi seperti berlaku
perubahan nama jalan, maka
sesorang berasa keliru dan lupa
untuk mengingati semula seperti
dahulu.
…sambungan…
• Masa yang Tidak Mencukupi
-Masa cukup penting dalam
mempengaruhi daya ingatan
seseorang.
-Contohnya : Seorang murid
melakukan ulang kaji pada saat-saat
akhir sebelum peperiksaan
menjelma. Hal ini mengakibatkan
murid tersebut lupa akan fakta yang
di baca ekoran masa yang tidak
…sambungan…
• Aras Keyakinan Diri yang Rendah
-Jika daya keyakinan diri rendah,
boleh menyebabkan lupaan.
-Contoh : Seorang murid berasa
tidak yakin untuk bertanya guru apa
yang tidak difahami, namun
perasaan tidak yakin akan
menyebabkan murid tersebut
mengambil keputusan untuk
menangguhkan pertanyaan.
Akibatnya, murid tersebut akan lupa.
…sambungan…
• Fakta Tidak Lengkap
-Sesuatu maklumat atau fakta yang
disampaikan dengan tidak lengkap
juga menjadi faktor seseorang
mudah lupa akan sesuatu.
LANGKAH-LANGKAH
MENINGKATKAN DAYA
INGATAN
• Bahan pembelajaran yang
bermakna adan berkaitan.
-Guru boleh membantu menyediakan
bahan bantu mengajar yang menarik
perhatian murid serta mempunyai
kaitan yang sesuai dengan
permbelajaran.
• Teknik pembelajaran yang
sesuai.
-Guru boleh menggunakan teknik
senang kepada susah, umum kepada
• Suasana pembelajaran yang
menarik dan menyeronokkan.
-Interaksi antara guru dan murid
yang berlaku secara positif akan
membantu murid bebas
mengeluarkan pendapat atau
bertanya sekaligus memepengaruhi
daya ingatan murid tersebut.
• Mengajar kaedah Metakognitif
-Kaedah ini memerlukan guru
mengajar murid membuat nota
ringkas, membuat peta minda,
kaedah mnemonik.
-Kaedah mnemonik merupakan
kaedah menyambungkan huruf di
awal perkataan menjadi ayat
yangmudah di ingat.
-Contohnya : warna pelangi
• Latih Tubi
-Latihan yang diberikan secara
kerap, hafalan akan membantu
murid lebih mengingat akan sesuatu
konsep pelajaran.
RUMUSAN
• Lupaan merupakan satu perkara
normal yang berlaku dalam
kehidupan manusia.
• Guru memainkan peranan yang
sangat penting dalam membantu
meningkat daya ingatan atau kognitif
muri-murid.
• Murid-murid juga perlu menyediakan
diri dari aspek kognitif agar proses
pembelajaran berlangsung dengan
fatia