Anda di halaman 1dari 62

TEORI PSIKOLOGI INDIVIDU ALFRED ADLER

(1870-1937)

Juga dikenali sebagai


THEORY NEOFREUDIAN NEO PSYCHOANALITIC

Sejarah Hidup
Alfred Adler (1870-1937) Viennes. 5 L, 2 P (anak ke 3) Hidup penuh cabaran mengatasi kelemahan dan rasa rendah diri (inferiority feeling). Abang meninggal semasa kecil Selalu sakit semasa kecil pneumonia
dimanja ibu B/pun dethroned oleh kehadiran adik L Maka hub akrab dgn bapa. Cemburu pd abangnya.

Membentuk hidup sendiri

Sejarah Hidup
miskin,

..he would be fit to be a shoemaker.. top of his class


Guru:

Perubatan di U.Vienna Ophthalmologist-GP-pakar neurology dan psikiatri. Minat thdp penyakit kronik kanakkanak.

Sejarah Hidup
Minat sosial
Keibubapaan/Parenting, refomasi pendidikan Klinik bimbingan kanak-kanak

Pensyarah
US, UK

Mati 28 Mei, jantung

Pengenalan

8-10 thn bersama Freud dan Jung menyumbang kpd terapi psikodinamik. 1912-tarik diri sebagai president Vienna Psycholanalytik Society lalu tubuh Society for Individual Psychology
(tokoh lain turut keluar: Karen Horney, Erich Fromm, Harry Stack Sullivan Fak.budaya dan masy bentuk personaliti)

Pengenalan

w/p 3 tokoh ini dikenali neo-Freudians namun ia lebih sesuai dikenali sebagai neo-Adlerians kerana mereka beralih daripada tumpuan deterministic dan biological Freud kpd social-psychological dan teleological dalam pandangan Adler terhadap sifat semulajadi manusia. (Heinz Ansbacher 1979)

teleology
The explanation of phenomena by the purpose they serve rather than by postulated cause. Tujuan terjadi vs sebab terjadi

Pengenalan

menekankan kesepaduan personaliti


manusia hidupan yang sepadu arah tuju masa depan lebih penting berbanding dari mana kita datang manusia menentukan kehidupan sendiri, bukan zaman silam.
membina cara hidup/ style of living berdasarkan matlamat yang dipilih

Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia 1


Masih berpegang pada 6 tahun awal
tetapi tertumpu bagaimana ind menginterpretasi pengalaman lepas dan pengaruhnya thdp tl kini. Desakan sosial Vs Desakan seksual

Tl adalah sengaja dan berorientasi matlamat


Sedar Vs Bawah Sedar

consciousness teras personaliti.

Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia 2


Manusia
Punyai pilihan dan tanggung jawab menentukan makna kehidupan berusaha mencapai kejayaan dan kesempurnaan.

Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia 3


We are driven to overcome our sense of inferiority and strive for increasingly higher levels of development (Schultz & Schultz, 1994)

Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia

Perasaan inferior /rendah diri


Normal Sumber untuk berusaha Penggerak kreativiti untuk: Menguasai sesuatu Kejayaan kesempurnaa

Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia Ada wawasan fiksyenal / fictional vision terbentuk (6 thn) sebagai matlamat hidup/ life goal.

matlamat ini menjadi sumber motivasi menghindar inferiority untuk mencapai superiority.

Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia


Manusia berupaya mentafsir, mempengaruhi dan mencipta agenda.
What we are born with.. Vs what we do..

apa yang kita lakukan dengan potensi yang ada lebih penting berbanding dgn apa yg dilahirkan.
Hanya faktor biologi dan keadaan persekitaran menjadi limitasi kpd keupayaan.

Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia

Berdasarkan model perkembangan (growth model)


Tumpuan mendidik semula individu & Membentuk semula masyarakat.

Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia

Manusia punyai nilai, kepercayaan, minat, tanggapan dan matlamat.


Subjective approach to psychology Adler - tokoh awal beri tumpuan kpd penentu dalaman thdp tl spt nilai, kepercayaan, matlamat, minat dan tanggapan thdp realiti.

Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia Manusia bergerak utk capai matlamat / goal

Adler adalah pengasas kpd pendekatan holistik, berorientasikan matlamat dan tumpuan kemanusiaan.

Rumusan Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia

Didorong oleh faktor sosial dan interpersonal . Mengawal hidup dengan gaya hidup tersendiri . Tl bermatlamat dan bertujuan, sebagai pendorong

Rumusan Pandangan Tentang Sifat Semulajadi Manusia

Matlamat paling penting ialah mengatasi rasa rendah diri dan berusaha ke arah kejayaan, keselamatan, dan kesempurnaan . Fokus kepada tahap sedar dan tanggungjawab kepada keputusan hidup (Corey 1991, 2004) .

Subjective Perception of Reality


Phenomenological
Clients subjective frame of reference

Subjective Reality
includes individuals perceptions, thoughts, feeling, values, beliefs, convictions/confidence, and conclusions.

Nota:

Teori kontemporari telah memadankan pandangan klien yang subjektif tentang dunia sebagai faktor asas dalam teori mereka untuk menerangkan tingkah laku.
spt, existential therapy, person-centered therapy, Gestalt therapy, CBT dan reality therapy.

KONSEP KONSEP UTAMA


USAHA KE ARAH SUPERIORITI (striving for superiority) PERASAAN RENDAH DIRI DAN PAMPASAN (inferiority and compensation)

GAYA HIDUP (life style)


SUSUNAN KELAHIRAN (FAMILY CONSTELLATION) FICTIONAL FINALISM MINAT BERMASYARAKAT KENDIRI KREATIF

1. Usaha Ke Arah Superioriti


striving for perfection and coping with inferiority by seeking mastery are innate (Adler, 1979, p.29) dorongan mencapai kesempurnaan melalui peringkat perkembangan Usaha ini sebagai matlamat hidup Sama dengan konsep self actualization Dilakukan dengan cara tersendiri/unik atau

individuality

Maksud superioriti (Adler)


Superiority
Attaining a perceived better position in life Striving from a perceived lower position to a perceived higher position. Felt minus Felt plus Weakness strength Compensate

2. Perasaan rendah Diri dan Pampasan

Disebabkan kekurangan fizikal, psikologi dan sosial Berlaku terus menerus di dalam proses perkembangan Apabila sesuatu kekurangan dapat diatasi, individu akan berada dalam keseimbangan equilibrium

3. Gaya Hidup
Setiap individu akan berusaha ke arah memaksimakan potensi / keupayaan, bakat dll. Usaha ini adalah ke arah self actualization

Dalam semua usaha ini ia telah memperoleh satu gaya tersendiri yang menjadikan individu itu unik.
Gaya ini terbentuk melalui interaksi dengan keluarga dan terbentuk apabila kanak kanak mencapai umur 5 tahun .

4. Family Constellation
Pengaruh kedudukan urutan kelahiran ( birth order ) ke atas personaliti dan gaya hidup Penentu utama persepsi kanak kanak terhadap dunia di luar keluarga Family constellation hubungan yang dinamik dan interaktif membentuk persepsi kanak kanak terhadap persekitaran keluarga dan mempengaruhi bagaimana mereka melihat diri sendiri

SUSUNAN LAHIR

5 Kedudukan Psikologikal Sulung, kedua, tengah, bongsu dan tunggal

individuals interpretation of his or her place in the family is more important

Susunan kelahiran dan interpretasi seseorang terhadap kedudukannya dalam keluarga mempengaruhi gaya/style bagaimana seseorang itu berinteraksi semasa dewasa.

Susunan kelahiran
Sulung Kedua Tengah Bongsu Tunggal

Susunan kelahiran
Sulung
Perhatian Boleh bergantung dan kerja keras untuk superior Tercabar dengan kedatangan adik

Anak Kedua
Berkongsi perhatian / perlumbaan Cuba mengatasi yang tua Mencari kelemahan yang tua Mencari jalan untuk mendapatan pengiktirafan

Anak tengah
Rasa disingkir, rasa ketidakadilan hidup, rasa tertipu. Sikap poor me - saya yang malang menjadi anak bermasalah. (b/pun boleh menjadi pendamai dalam konflik keluarga)

Anak bongsu
Paling dimanja Memilih cara sendiri (cara yg berlainan daripada yang tua)

Anak Tunggal
Dorongan kejayaan yang tinggi Mungkin kurang toleransi dengan kanak-kanak lain. B/pun kerjasama dengan orang dewasa. Bergantung kpd ibu bapa Sentiasa ingin perhatian. Mudah berasa tidak adil. Mungkin jadi anak bermasalah.

5. Fictional Finalism
Kehidupan individu selalunya ditentukan oleh idea idea yang diadakan / yang berbentuk fiksyen yang sebenarnya tidak wujud dalam alam realiti .

6. Minat Sosial/Bermasyarakat
Tret yang wujud sejak lahir Perlu dipupuk dan dibimbing Kesedaran individu sbg sebahagian komuniti
Berusaha mencapai masa depan yg lebih baik untuk manusia.

Minat untuk bergaul


Mencari tempat dalam masyarakat. Perasaan dipunyai Perasaan ingin menyumbang Perasaan identifikasi dan empati

Pembinaan minat sosial menyingkir perasaan inferior dan perasaan terasing. Minat sosial terbina melalui pemikiran, pembelajaran dan amalan.

Kebahagian dan kejayaan sebahagian besar berkaitan dengan hubungan sosial. Masalah timbul kerana risau tidak diterima oleh kelompok yg mempunyai nilai kepadanya. Perasaan tidak dipunyai = kerisauan Perasaan dipunyai = keberanian berdepan dengan masalah.

Minat sosial
5 Tugas Kehidupan (life tasks):
Relating to others (friendship) Making contribution (work) Achieving intimacy (love & family relationship) Getting along with ourselves (self-acceptance) Developing our spiritual dimension (values, meaning, life goals and relation with universe/cosmos)
(Mosak, 1977)

7. Kendiri Kreatif
Komponen personaliti yang penting Pinsip aktif yang bertindak ke atas alam nyata individu dan mengubahnya menjadi personaliti yang subjektif, dinamik, bersepadu, bersifat peribadi dan mempunyai gaya hidup unik Kendiri Kreatif Gerak balas

Rangsangan

ORGANISASI / INDIVIDU

PROSES TERAPI
Klien tidak dianggap mempunyai masalah dan tidak sakit mental Klien dianggap kurang galakan dan maklumat untuk mendapat kesejahteran Persepsi yang silap terhadap pandangan gaya hidupnya dapat diubahsuai untuk menguntungkan diri Proses terapi mirip ke arah penerokaan matlamat salah dan mengenalpasti andaian yang tersilap

Proses terapi : unsur pendidikan , tunjuk ajar , beri maklumat dan galakkan Matlamat terapi: membina sosial interest gaya hidup sejahtera, dapat hidup sataraf dengan ahli masyarakat yang lain Melalui kesedaran kendiri dan mengubahsuai matlamat dan konsep yang tidak wajar. (private logic)

Proses yang menggerakkan terapi :


Hubungan mesra kaunselor dan klien Analisis sejauh mana klien dipengaruhi oleh gaya dan matlamat hidup(private logic)

Wawasan mentafsir perkara yang diluahkan


Mengalihkan kefahaman yang tercapai kepada tindakan yang bernas untuk klien

TEKNIK KAUNSELING
Mewujudkan hubungan kolaboratif melalui empati. Kaunselor menekankan kelebihan dan kekuatan klien dan beri keyakinan ia boleh mengatasi masalah. Tidak tonjol kelemahan kl. Tumpuan kepada dimensi pemikiran yang positif dan kerap menggunakan sokongan dan galakkan.

(Lifestyle assessment)
Membantu klien memahami kepercayaannya, perasaan, motif dan matlamat (gaya hidup)

Penerokaan terhadap interaksi di dalam keluarga semasa kecil soalan terbuka untuk memahami persepsi terhadap diri, saudara mara klien diminta melapor peristiwa penting dalam hidup kaunselor menganalisis, merumus dan mentafsir

Untuk mendapatkan celik akal klien perlu memahami gaya hidup dan matlamat yang salah dan tingkah laku yang tidak sesuai

Kaunselor menyokong , mencabar dan mengkonfront klien dapat wawasan dengan sendiri
matlamat tidak sesuai gaya hidup salah

Setelah mendapat wawasan klien bersedia berubah Kaunselor dan klien fikir alternatif dan tindakan . Tindakan dilaksana dan dinilai semula .

HASIL
Matlamat sesuai Tingkahlaku sesuai Gaya hidup wajar

KESIMPULAN
Teknik dan tatacara menarik Sistematik, realistik dan berorientasi kendiri ( self ) Manusia yang menentukan nasib sendiri Memberikan manusia sifat sifat positif Perikemanusiaan Kemasyarakataan Bekerjasama Kreatif Unik Keupayaan mengarah dan mengawal diri secara sedar

Perbincangan dan Soalan

Persoalan
Mengapa klien kekalkan gaya hidup lama dan tidak mahu berubah ?

Soalan
Nyatakan kelemahan teori ini

Soalan
Huraikan apakah Private Logic yang maksudkan Adler dalam teorinya?

Jawapan

Dua kelemahan utama :


Terlalu idealistik . Tidak semua manusia mempunyai ciri ciri positif Adler tidak berjaya menjelaskan bagaimana individu memperoleh minat untuk bermasyarakat dan bagaimana membentuk individu menjadi ahli yang wajar. Hall dan Lindzey ( 1996 ) memberikan dua kelemahan utama :

Keadaan Klien semasa Terapi


Clients Experience in Therapy

Tumpuan kepada gaya hidup (Lifestyle)


Menentukan tindakan

Mengapa klien kekalkan gaya hidup lama dan tidak mahu berubah.
Tidak mengetahui tl dan fikiran itu salah Tidak tahu cara selainnya Takut beralih dari gaya lama kerana hasil gaya baru belum tahu

Klien meneroka private logic (konsep ttg diri, orang lain dan
kehidupan). Percanggahan antara private logic dengan kehendak sosial menimbulkan masalah Klien perlu mengetahui kesilapan asas mereka dan belajar membetulkan andaian dan pilihan/keputusan yang salah.

Penyelidikan gaya hidup Hasil penerokaan (idea salah) Kes: Seorang tua Yakin tiada siapa yang pedulikannya Menolak sesiapa saja sebelum orang lain menolaknya Cerewet pada diri dan mengharapkan kesempurnaan Mengandai segalanya tidak akan berhasil Rasa bersalah kerana percaya dia sering mengenepikan orang lain.

Berpegang kepada peraturan kehidupan zaman kanak-kanak Dia cuba mengesahkan kepercayaannya

Ide yg salah menghasilkan ayat berikut:


Saya tidak disayangi Dunia dipenuhi dengan orang yang tidak menerima orang lain saya mesti kekalkan keadaan ini supaya selamat

Private logic merupakan pusat kesepaduan psikologinya Logik yang salah


apa yang saya hendak, mesti dapat aku mesti kawal segala-galanya dalam hidup ini apa yang saya ingin tahu, saya mesti tahu. buat salah adalah satu musibah besar segalanya mesti sempurna

Terapi Adlerian tidak beri tumpuan kepada perasaan murung. Sebaliknya memberi perhatian kepada kepercayaan dan pilihan yang menghasilkan gangguan emosi dan tl.

Anda mungkin juga menyukai