Anda di halaman 1dari 17

NAMA AHLI KUMPULAN En. Hidi Mehitu (Timbalan PPD Lubok Antu) Pn.

Evonne Elaine (SK Basi Engkilili ) Pn. Jessica Foo (SK Engkilili No.2)

RPH 1 MINGGU
EMPAT STANDARD PEMBELAJARAN

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)


Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Kelas : 4 Bestari Bidang

STANDARD PEMBELAJARAN

Masa: 11101210 (60 minit) Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Topi Hari : Membuat corak dan rekaan Jadi 2 .1Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni 2.3 Ekspresi kreatif 2.4 Apresiasi Seni 2.1.1 Unsur seni 2.2.1 jenis media 2.3.1 2.4.1 2.1.1.1 2.2.1.1 2.3.2 2.4.2 2.1.1.2 2.2.1.2 2.3.3 2.4.3 2.1.1.3 2.2.2 teknik
2.1.2Prinsip Rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2.2.1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. 2. Mengaplikasikan bahasa dan pengetahuanseni visual, media serta proses dan teknik dalam pnghasilan corak teknik pualaman. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahan seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif. 4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

AKTIVITI PDP

1. 2. 3. 4.

Guru bersoaljawab dengan murid tentang tajuk pualaman. Guru menunjuk cara proses membuat corak pualaman. Murid menghasilkan corak teknik pualaman dan topi hari jadi dengan bimbingan guru. (EK1 EK2) Murid mempamerkan karya yang dihasilkan .(EK1,EK4)

EMK PENILAIAN PdP


BAHAN BANTU BELAJAR

Kreativiti, Keusahawanan,TMK, inovasi dan Nilai murni

Proses penghasilan karya aktiviti membuat pualaman berdasarkan emapat Standard Kandungan.

Contoh : Karya sedia ada,contoh topi hari jadi / Contoh pualaman. Pada akhir pembelajaran

REFLEKSI

RPH DUA MINGGU


MINGGU PERTAMA DUA STANDARD PEMBELAJARAN

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)


Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Kelas Bidang : Tahun 4 Bestari : Membuat corak dan binaan

Masa: 1110-1210 (60 minit)


Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia (Topi Hari Jadi)

STANDARD PEMBELAJARAN

2 .1Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2Prinsip Rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

2.2 Aplikasi Seni 2.2.1 jenis media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 teknik 2.2.2.1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PDP

Pada akhir pembelajaran, murid dapat 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. 2. Memulakan aktiviti penghasilan karya dengan teknik pualaman.

1. Guru bersoaljawab dengan murid tentang tajuk pualaman. 2. Guru memulakan demonstrasi proses membuat corak pualaman.

EMK PENILAIAN PdP


BAHAN BANTU BELAJAR

Kreativiti, Keusahawanan,TMK, inovasi dan Nilai murni

Proses penghasilan karya aktiviti membuat pualaman berdasarkan dua Standard Kandungan.

Contoh Karya sedia ada,contoh topi hari jadi / Contoh pualaman. Pada akhir pembelajaran

REFLEKSI

RPH DUA MINGGU


MINGGU KEDUA DUA STANDARD PEMBELAJARAN

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)


Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Kelas Bidang : Tahun 4 Bestari : Membuat corak dan rekaan

Masa: 1110-1210 (60 minit)


Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia (Topi Hari Jadi) 2.3 Ekspresi kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 2.4.3

STANDARD PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran, murid dapat

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahan seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

AKTIVITI PDP

1. Guru mengulangkaji pelajaran lepas. 2. Murid menghasilkan corak teknik pualaman dan topi hari jadi dengan bimbingan guru. (EK1 EK2) 3. Murid mempamerkan karya yang dihasilkan .(EK1,EK4)

EMK PENILAIAN PdP


BAHAN BANTU BELAJAR

Kreativiti, Keusahawanan,TMK, inovasi dan Nilai murni

Proses penghasilan karya aktiviti membuat pualaman berdasarkan dua Standard Kandungan.

Contoh Karya sedia ada,contoh topi hari jadi / Contoh pualaman. Pada akhir pembelajaran,

REFLEKSI

BAHAN BBM

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

LANGKAH LANGKAH HASIL KARYA