Anda di halaman 1dari 11

PRINSIP-PRINSIP

PEMBELAJARAN
MATEMATIK NATIONAL
COUNCIL TEACHING
MATHEMATICS (NCTM)
PERKONGSIAN / EQUITY
• Suasana perkongsian adalah bergantung kepada usaha
untuk melibatkan diri antara murid, guru, keluarga dan
masyarakat.

– Semua anggota menghormati dan menghargai setiap


sumbangan antara satu sama lain.
– Pihak sekolah perlu memupuk semua pengalaman,
kepercayaan dan cara untuk meneroka Matematik.
– Semua keperluan bahan untuk pengajaran yang optimum dan
perkembangan individu murid dan guru adalah diperlengkapkan.
– Murid didedahkan dalam suasana yang berhadapan dengan
cabaran dan pengalaman pembelajaran matematik yang
bermakna
• Elemen dalam Perkongsian
– Harapan yang tinggi
– Menghormati
– Memahami
– Sokongan moral yang tinggi kepada murid

• Semua perkara dalam elemen ini


hendaklah dilaksanakan secara
berterusan dalam pengajaran Matematik
bagi memaksimumkan pemerolehan
pembelajaran murid.
KURIKULUM / CURRICULUM
• Kurikulum yang digubal mestilah berkaitan,
berfokuskan kepentingan matematik dan
mengikut perkembangan tahap murid.

– Kurikulum perlu mempunyai perkaitan antara satu


topik dan topik.
– Murid dapat membina perhubungan dan kemahiran
antara topik. Maka, murid akan lebih memahami
dengan lebih mendalam dan berkembang.
– Murid perlu diberi peluang untuk meneroka dunia
Matematik yang akan meningkat mengikut tahap
perkembangan mereka.
PENGAJARAN / TEACHING
• Guru perlu memahami pengetahuan sedia
ada murid dan apa yang mereka perlu
belajar.

– Guru perlu menguasai bidang Matematik


yang beliau ajari dan bersikap komited
kepada murid.
– Guru perlu mencipta suasana pembelajaran
yang menggalakkan budaya pemikiran
matematik.
– Pengajaran yang efektif dalam Matematik:
• Pilih dan guna ABM yang sesuai.
• Gunakan teknik penyampaian arahan yang sesuai.
• Menjalankan penambahbaikan yang berterusan
dalam diri guru tersebut.
• Menentukan topik yang hendak difokuskan pada
hari itu.
• Mengetahui bagaimana menguruskan murid untuk
melakukan aktiviti.
• Menyediakan pelbagai soalan mengikut aras
kesukaran.
PEMBELAJARAN / LEARNING
• Murid perlu belajar secara aktif melalui
pengalaman dan pengetahuan sedia ada.

– Murid memahami konsep Matematik terlebih dahulu


dan kemudian mampu menggunakannya dalam
pelbagai keadaan.
– Cara terbaik dalam penguasaan Matematik ialah
dengan cara penggabungan pemahaman fakta,
konsep dan prosedur.
– Pembelajaran perkara asas dalam Matematik adalah
penting.
– Apabila murid mula menguasai sesuatu topik, maka
dia boleh menyelesaikan masalah yang berkaitan
atau yang lebih sukar.
PENAKSIRAN / ASSESSMENT
• Penaksiran mestilah menyokong
kepentingan pembelajaran Matematik dan
membekalkan maklumat penting kepada
guru dan murid.

– Melalui penaksiran guru dapat menentukan


kaedah terbaik untuk program pengayaan
sama ada dalam bentuk bahan rujukan,
mengajar semula topik yang sukar atau
menyediakan sesuatu yang berlainan kepada
murid yang memerlukan latihan tambahan.
– Guru perlu melalukan pelbagai jenis
penaksiran agar memperoleh keputusan yang
lebih tepat.
– Guru perlu memastikan semua murid diberi
peluang untuk mendemonstrasikan apa yang
telah mereka pelajari.
– Contoh penaksiran:
• Soalan
• Temu bual
• Ujian bertulis
TEKNOLOGI / TECHNOLOGY
• Tekonolgi merupakan satu keperluan
dalam pengajaran dan pembelajaran
Matematik, ia juga mempengaruhi
pengajaran dan memperkukuh
pengetahuan murid.

– Penggunaan komputer dan kalkulator


membenarkan murid memperlajari Matematik
secara mendalam melalui cara yang betul.
– Teknologi juga membantu murid
menyelesaikan masalah yang sukar dengan
kemudahan-kemudahan fungsi istimewa.
– Teknologi hanya membantu memudahkan
pembelajaran murid bukan sebagai guru
sebenar.
– Murid perlu memahami sesuatu konsep
terlebih dahulu sebelum boleh menggunakan
teknologi.
– Guru pula perlu menentukan bila murid boleh
menggunakan teknologi.

Anda mungkin juga menyukai