Anda di halaman 1dari 34

TEORI TINGKAH LAKU

PENDEKATAN DOMAIN
TERHAD
KUMPULAN 3

Nama Ahli Kumpulan :


Nor Aimi Hj Harun M20082000543
Nurul Rofishah M. Saad M20082000420
Santhi A/P Vinayagam M20082000564
Norhamiza Zakaria M20082000419
Nor Zainiah Yahiya M20082000418

1
MAKSUD TINGKAH LAKU
Tingkah laku bersandarkan dari perkataan
KEPERIBADIAN.
KEPERBADIAN merujuk dari perkataan
personality dari Bahasa Inggeris .
Perkataan personality tersebut berasal
dari perkataan Latin-Persona, yang
bermaksud topeng.

-Maksud dari penggunaan istilah ini adalah


untuk menggambarkan perilaku, watak atau
peribadi seseorang yang dalam manifestasi
kehidupan sehari-hari membawa sifat
dirinya yang sebenar. 2
TEORI-TEORI TINGKAH LAKU
Whiterington (dalam Rumini,1988:140)
menggambarkan tingkahlaku sebagai sesuatu yang
diintegrasikan. Ianya merupakan hasil dari suatu
pertumbuhan yang lama dalam suatu lingkungan
kultural (budaya).
Hall dan Lindzey (1993:5-6) ,sebuah teori
tingkahlaku sebaiknya mampu memberikan jawapan
atau pertanyaan sekitar apa, bagaimana, dan
mengapa tentang tingkah laku manusia.
Guthrie(Sarwono:1996) juga mengemukakan
bahawa tingkah laku manusia itu secara keseluruhan
dapat dipandang sebagai deretan--deretan tingkah
laku yang terdiri dari unit‑unit. Unit‑unit tingkah laku
ini merupakan reaksi atau respons dari perangsang
atau stimulus sebelumnya, dan kemudian unit
tersebut menjadi pula stimulus yang kemudian
menimbulkan response bagi unit tingkah laku yang
berikutnya. 3
Teori Tingkah laku

Psikologis tingkah laku -perubahan dalam


tingkahlaku bukan keupayaan mental.
Pembelajaran kemahiran-kemahiran tertentu-
kemahiran fizikal- pendekatan domain psikomotor
bukan kognitif.
Pembelajaran adalah perubahan yang berlaku
pada tingkah laku manusia.
Sesuatu perlakuan terjadi melalui ulangan dan
latih tubi secara kerap.
Pembelajaran perlakuan baru berdasarkan
persekitaran dan bukan disebabkan keupayaan
mental.
Diasaskan oleh Ivan Pavlov
Diperkembangkan oleh J.B.Watson, B.F.Skinner
dan E.L.Thorndike. 4
4
Teori tingkah laku
Dalam proses pembelajaran mazhab ini
menekankan kepentingan rangsangan dan
tindakbalas.Peranan otak tidak
diambilkira.
Penguasaan sesuatu aspek pembelajaran
memerlukan banyak latihan untuk
mewujudkan kebiasaan @ tabiat.
Penggunaan bahan sokongan,contoh jelas,
rancanan pembelajaran yang menarik dan
berkesan disediakan untuk mendapatkan
kesan rangsangan gerak balas yang
sempurna. 5
5
Sebuah teori tingkahlaku biasanya memiliki
dimensi-dimensi berikut
Perbahasan tentang struktur- yakni aspek-aspek keperibadian
yang bersifat relatif stabil dan tetap, dan merupakan unsur-unsur
pembentukan keperibadian.
Perbahasan tentang proses-yakni konsep-konsep tentang motivasi
untuk menjelaskan dinamika tingkahlaku atau keperibadian.
Perbahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan -yakni
aneka perubahan pada struktur sejak bayi sampai mencapai
kematangan, perubahan-perubahan pada proses yang
menyertainya serta berbagai faktor yang menentukannya.
Perbahasan tentang Psikopatologi-yakni hakikat gangguan
keperibadian dan tingkah laku beserta asal-usul dan proses
perkembangan.
Perbahasan tentang perubahan tingkahlaku -yakni konsep
tentang bagaimana tingkah laku boleh dimodifikasikan atau
diubah. Berdasarkan konsep ini, sebuah teori keperibadian
selanjutnya mengemukakan suatu model psikoterapi atau cara-
cara membantu mengubah bentuk-bentuk tingkahlakunya yang
menganggu atau menyimpang.
Pervin (Hall dan Lindzey :5-
6)
6
Mahzab Behaviorisme
( Tingkah laku)
Bidang ilmu yang mengkaji tentang tingkah laku manusia.
Teori yang bersifat umum ini dirumuskan oleh John B.
Watson (1878-1958)
‘Behaviorisme’ biasanya digunakan untuk melukiskan isi
sejumlah teori yang saling berhubungan di bidang
psikologi, sosiologi dan ilmu‑ilmu tingkah laku.Behaviorisme
wujud dari gabungan empirisme (gejala
psikologi),Hedonisme( falsafah etika) dan utilitarianisme(
segala t/l tunduk pada prinsip ganjaran & hukuman).

Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap


introspeksionisme (yang menganalisis jiwa manusia
berdasarkan laporan‑laporan subjektif) dan juga
psikoanalisis (yang berbicara tentang alam bawah sedar
yang tidak nampak). Behaviorisme ingin menganalisis
hanya perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur,
dilukiskan, dan diramalkan .
Dikenali juga sebagai ‘teori belajar’.Menurut
mereka,perilaku manusia kecuali instinct adalah hasil
belajar. Belajar ertinya perubahan perilaku organisme 7
sebagai pengaruh lingkungan kultur.
Teori Tingkahlaku

8
8
IVAN PAVLOV
• Fahaman alternatif, malah yang lebih dahulu
muncul ialah behaviorisme. Teori ini sangat
dominan dalam tahun 1950an dan 1960an dan
masih berpengaruh hari ini.

• Behaviorisme dikaitkan dengan Pavlov di Russia


(idea classical conditioning melalui “dog-
salivation-experiment”nya iaitu membuatkan
anjing meleleh air liurnya apabila loceng
dibunyikan) dan Thorndike, Watson dan Skinner di
Amerika Syarikat.
• Kebanyakan eksperimen awal golongan pengikut
behaviorisme menggunakan binatang (Skinner
misalnya menggunakan burung merpati) yang
memfokus kepada perlakuan refleksif organisma
apabila dikenakan rangsangan (stimuli) tertentu. 99
TEORI PELAZIMAN KLASIK

• Pendekatan ini menerap prinsip


pelaziman klasik dan penghapusan
yang mula diasas oleh Ivan Pavlov. 
• Prinsipnya menggunakan paradigma
pembolehubah perantara bagi
menghasilkan perubahan
tingkahlaku. 
RANGSANGAN GERAK BALAS PENEGUHAN

10
10
…samb. Teori Pelaziman Klasik

• Dalam teori ini, tingkahlaku (GB) terhasil dari


rangsangan.  Tingkahlaku tersebut diperkukuh
dengan wujudnya peneguhan (P) selepas terhasil
tingkahlaku yang baru.

• Contohnya, seorang pelajar selepas tamat


sekolah terdengar bunyi loceng penjaja di luar
kawasan sekolah.  Pelajar mendekati penjaja
tersebut dan mendapati penjaja menjual ais
krim.  Pelajar membeli ais krim dan menikmati
kelazatan ais krim.

• Perkara ini berulang setiap hari.  Akibatnya,


setiap kali loceng berbunyi, pelajar akan
mengingati kelazatan ais krim dan keinginan
membeli dan mendapatkan ais krim akan menjadi
satu desakan dalam diri.
11
11
…samb. Teori Pelaziman Klasik…

• Pada mulanya bunyi loceng merupakan


rangsangan tidak terlazim.  Pelajar
membeli ais krim dan menghirup ais krim
merupakan gerak balas.  Pelajar dapat
merasa kelazatan ais krim merupakan
peneguhan ke atas gerak balasnya
membeli ais krim.
• Pelajar tetap akan mengingati serta
gambaran imej pengalamannya dapat
menikmati kelazatan ais krim.  Pada masa
yang lain, bunyi loceng yang sama sudah
mencukupi bagi pelajar mengingati ais
krim.  Bunyi loceng sudah berubah
menjadi rangsangan terlazim.  Pelajar
akan sentiasa tergerak membeli ais krim
selepas tamat waktu sekolah. 12
12
GERAK BALAS EMOSI
• Dua rangsangan dikemukakan serentak
menyebabkan rangsangan pertama menerbitkan
gerak balas. Apabila memasangkan kedua-dua
rangsangan, rangsangan kedua mula
menerbitkan gerak balas yang sama.
• Manusia kadang-kadang bergerak balas secara
emosi terhadap rangsangan neutral.
• Contohnya bila rangsangan dikaitkan dengan
sesuatu yang buat kita tenteram dan gembira,
akan menerbitkan perasaan tenteram dan
gembira.
• Bila sesuatu rangsangan yang merangsang kita
takut dan bimbang, maka perasaan takut dan 13
13
bimbang terus timbul.
BOLEH DIGENERALISASIKAN
• Apabila manusia belajar sesuatu gerak
balas terlazim kepada rangsangan baru,
mereka juga boleh bergerak balas dengan
cara yang sama kepada rangsangan yang
seakan-akan serupa dikenali sebagai
Generalisasi.
• Contohnya : Seorang budak bimbang
dengan latihan Matematik tajuk Pecahan,
mungkin mengeneralisasikan perasaan
bimbang tersebut pada tajuk Matematik
yang lain.
14
14
PROSES PENGHAPUSAN
• Pemerhatian Pavlov menunjukkan bahawa
gerak balas terlazim tidak semestinya
kekal berterusan.
• Contoh : Dengan menggandingkan bunyi
loceng dengan daging, beliau telah
melazimkan anjing untuk keluar air liur
apabila loceng berbunyi sahaja.
• Apabila loceng dibunyikan berulang kali
tanpa daging, anjing kurang mengeluarkan
air liur. Akhirnya anjing tidak lagi
mengeluarkan air liur walaupun loceng
dibunyikan. 15
15
…samb. Proses Penghapusan…

• Maka rangsangan terlazim (loceng)


dikemukakan berulang kali tanpa
rangsangan tidak terlazim (daging),
gerak balas terlazim mungkin akan
berkurangan dan akhirnya terhapus.

• Pengurangan secara beransur-ansur


pada gerak balas terlazim ini, kerana
tidak lagi berlaku serentak dengan
rangsangan tidak terlazim
dinamakan Penghapusan.
16
16
Thorndike

Edward Lee Thorndike (1874-1949)


Seorang pendidik & psikologi berkebangsaan Amerika,
mengemukakan bahawa belajar merupakan peristiwa
terbentuknya asosiasi –asosiasi antara peristiwa- peristiwa
yang disebut stimulus (S) dengan respon (R). Stimulus adalah
suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi
tanda untuk mengaktifkan organisma untuk beraksi \
berbuat, sedang respon adalah sebarang tingkah laku yang
dimunculkan kerana adanya perangsang. Teori belajar yang
dikemukakan Thorndike sering disebut dengan teori asosiasi.
Thorndike mengemukakan bahawa terjadinya asosiasi antara
stimulus & respon mengikuti hukum- hukum yang telah
ditentukan
17
17
Teori tingkah laku Thorndike
 Seorang paderi & pengasas psikologi
di A.Syarikat.
 Popular – pelaziman operan.
 kajian-kajian terhadap haiwan-
proses cuba jaya membentuk
kebiasaan.
 Menjalankan beberapa eksperimen –
kucing,ikan, anjin dan monyet.

18
18
Percubaan terkenal

 Eksperimen terhadap kucing


 Kucing dikurung dalam kotak yang ada
penekan.
 Penekan ditekan – pintu akan terbuka-
kucing dapat melepaskan diri.
 Letakkan makanan di luar kotak, kucing
dibiarkan berlapar beberapa hari.
 Kucing melakukan pelbagai tindakan untuk
melepaskan diri-tertekan penekan
 Masa untuk melepaskan diri semakin
berkurangan.
19
19
Kesimpulan kajian
 Hubungan rangsangan dan tindak
balas berlaku tanpa sebarang proses
media pemikiran – cuba jaya
 Proses pembelajaran manusia juga
sama.
 Walaupun manusia mempunyai
keupayaan belajar lebih baik, mereka
juga boleh belajar dengan cara yang
mudah dan mekanikal seperti yang
dilakukan oleh haiwan.
20
20
Proses pembelajaran
 Aspek penting- motivasi,ganjaran
dan deraan- penghasilan tingkah
laku yang baik.
 Singkatan teori ini – S-R(stimulus &
response)
 S-R dihasilkan melalui beberapa
hukum utama iaitu:

21
21
Hukum S-R
 Hukum kesediaan – persiapan yang
terdapat dalam diri individu sebelum ia
dapat bertindak.
 Hukum latihan – S-R akan bertambah
kukuh jika terdapat latihan.
 Hukum kesan- S-R kukuh bila terdapat
kesan yang memuaskan selepas sesuatu
gerakbalas. Hubungan S-R akan lemah jika
tindak balas dilakukan oleh sesuatu yang
menyakitkan.
22
22
Ciri-ciri mazhab behaviurisme
 Pembelajaran adalah satu tabiat
 Pengukuhan adalah satu syarat penting
dalam pembelajaran.
 Latihan pembelajaran adalah latihan yang
dikukuhkan.
 Mengutamakan model terbaik.
 Mewujudkan operasi rangsangan dan
tindakbalas dalam pengajaran
 Pembelajaran hendaklah berdasarkan
persekitaran yang konkrit dan nyata.

23
23
TOKOH TEORI TINGKAH LAKU

B.F. SKINNER

24
24
Skinner memiliki tiga pandangan dasar
dalam membangun teorinya:
i) Behavior is lawful
(perilaku memiliki hukum tertentu)
ii) Behavior can be predicted
(perilaku dapat diramalkan)
iii) Behavior can be controlled
(perilaku dapat dikawal)

25
25
Skinner juga menekankan mengenai
functional analysis of behavior.
Hal ini dapat menjelaskan bahawa
sebagian besar perilaku dalam
kejadian sebelumnya berlaku atau
bertempat pada lingkungan.
Kawalan atas perstiwa ini membuat
kita dapat mengawal tingkah laku.

26
26
Skinner memperkenalkan dua jenis
dasar tingkah laku: operants dan
respondents.
Operant adalah sesuatu yang
dihasilkan, untuk menghilangkan
stimulus yang mendorong ianya
berlaku.
Respondent adalah sesuatu yang
diwujudkan, iaitu organism
menghasilkan sebuah respondent
sebagai hasil langsung dari stimulus 27

spesifik. 27
Menurut Skinner, cara efektif
untuk meramal dan merubah
tingkah laku adalah dengan
peneguhan (reinforce).
Pendekatan Skinner telah
diaplikasikan dalam berbagai
masalah-masalah praktikal,
seperti dalam pendidikan,
industri, profesional dan
pelatihan binatang.
28
28
John B Watson

Beliau menerangkan perubahan tingkah laku


dalam
proses pembelajaran

Beliau telah mengemukakan teori pelaziman


klasik

Karyanya yang paling dikenal adalah “Psychology


as
the Behaviourist view it” (1913).

Kajian telah dijalankan bagi membuktikan emosi


manusia boleh dilazimkan secara klasik
29
29
Kajian dilaksanakan ke atas Albert( 11 tahun) dan
seekor tikus putih

Kesimpulannya, tingkah laku seseorang boleh


dipengaruhi oleh rangsangan yang diterima

“Berikan kepada saya sepuluh orang anak, maka


saya akan
jadikan ke sepuluh anak itu sesuai dengan
kehendak saya.”

30
30
Pendekatan Domain -Terhad

The Need For Achivement


Sensation Seeking
Learned Helplessness

31
31
David McClelland
 Beliau (1917-1998), bergabung bersama Harvard
University; telah membimbing program intensif untuk
menyelidik berkaitan keperluan untuk pencapaian(The
Need for Achievement)
Membangunkan teknik bagi menunjukkan perlunya
‘keperluan untuk pencapaian’ ini & menunjukkan
bagaimana pelbagai tingkah laku wujud dalam pelbagai
situasi
 Beliau menjangkakan manusia yang memilih keperluan
untuk pencapaian tinggi akan melihat kehidupan dan
kerjaya perlu untuk memenuhi
keperluannya.(McClelland,Koestner &Weeinberger,1989)
Persaingan dikatakan dapat meningkatkan minat
dalaman bagi yang perlukan keperluan pencapaian Back
tinggi.
32
32
Marvin Zuckerman
 Beliau telah menerangkan berkaitan ‘sensation seeking’
iaitu (varied, novel dan complex sensation & experience)
 ‘sensation seeking’ dikatakan mempengaruhi dalam
perubahan tingkah laku
Bagi ‘sensation seeking’ tinggi; cenderung melakukan
aktiviti memanjat gunung, skuba dan aktiviti berbahaya
yang lain.
 Selain itu, mereka juga gemar menghisap rokok, minum
minuman berakhohol dan memandu laju hingga
menyebabkan kemalangan
Kesimpulannya, ‘sensation seeking’ tinggi akan
mempengaruhi manusia bertingkah laku agresif dan
negatif berbanding ‘sensation seeking’ rendah.
Back
33
33
Martin E.P. Seligman
 Beliau telah membimbing kajian berkaitan domain-
terhad yang dikenali ‘learned helplessness’.(mid-1960s)
Kebolehan menguruskan perasaan dan stress adalah
salah satu aspek lain dalam EQ yang telah dikesan
mempunyai pengaruh kuat di atas kejayaan seseorang
Sikap seseorang yang optimis cenderung untuk bersikap
spesifik
Sikap pesimis cenderung menganggap sesuatu itu
bersifat lebih spesifik
Kesimpulannya, sikap optimis ke atas tingkah laku
individu

Back
34
34