Anda di halaman 1dari 26

GAYA PEMBELAJARAN

DISEDIAKAN OLEH : PN MALIZA BT ABD MALEK PP BAHASA MALAYSIA (MENENGAH) JPWP KL

Good teaching is onefourth preparation and three-fourths pure theatre.


Gail Godwin

GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR


Guru harus tahu pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dan tiada satu kaedah mengajar yang terbaik untuk semua pelajar. Guru harus menggunakan berbagai-bagai kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar yang berbeza dalam gaya pembelajaran itu dapat belajar dengan berkesan dan menguasai hasil pembelajaran.

Education is a social process. Education is growth. Education is, not a preparation for life; education is life itself.
John Dewey

Pada asasnya, terdapat tiga gaya pembelajaran iaitu: 1. Pelajar visual:


Pelajar dalam golongan ini suka belajar dengan melihat

Huruf atau perkataan Benda, gambar atau gambar rajah Demostrasi, tindakan atau lakonan

2. Pelajar audio: Pelajar dalam kumpulan ini suka belajar dengan mendengar atau bercakap seperti

Mendengar cerita, penerangan, syarahan, huraian oleh guru atau pelajar lain Menerangkan, berbual, memberi pendapatnya, bercerita atau

3.

Pelajar kinestetik: Pelajar dalam kumpulan ini suka belajar dengan membuat atau melakukan sesuatu seperti:
Menulis atau melukis sesuatu Membuat latihan, kerja amali, eksperimen, lakonan, simulasi, atau

Untuk menentukan semua pelajar dapat belajar dengan berkesan, guru harus menggunakan kaedah-kaedah mengajar yang melibatkan visual, lisan, dan kinestetik.
Beberapa penyelidik pendidikan telah mencadangkan pelbagai model gaya pembelajaran dan model itu diringkaskan di bawah.

Learning Styles
KOLBS LEARNING STYLE (1984)

FEELING
Accomodator
Learns best by experiencing & doing

Diverger
Learns best by watching & experiencing

DOING

Converger
Learns best by thinking & doing

Assimilator
Learns best by watching & thinking

WATCHING

THINKING

CONCRETE
LEARNER FEELING
Accomodator Learns best by experiencing & doing

CONCRETE
LEARNER
Diverger Learns best by watching & experiencing

Converger Learns best by CONCRETE thinking & doing

DOING

Assimilator Learns best by watching & ABSTRACT thinking

WATCHING

LEARNER

THINKING

LEARNER

Gaya Pembelajaran

Accommodation: fit theory to practice


Hands-on learner Relies more on intuition than logic Enjoy applying learning in real life situations

You change your ideas to assimilate external realities

Divergent Thinking
(arts & humanities) Like to look at many points of view Would rather watch than take action Use your imagination to solve problems Like to gather and categorize information Sensitive to feelings when learning

Convergent Thinking
(science & technology) Enjoy solving problems Like to focus on practical solutions & use for their learning Prefer technical tasks Would rather not deal with interpersonal issues

Assimilation:

You are concise and logical You prefer abstract concepts to discuss people issues Good logical explanations are more important than practical applications

information fits into existing models

Complex, familiar objects are fit into pre-existing categories

Model Sistem 4MAT


Dalam model Sistem 4MAT yang dicipta oleh Dr. Bernice McCarthy, terdapat empat jenis pelajar berikut: Pelajar Imaginatif Pelajar Analitik Pelajar Praktik Pelajar Dinamik

Jenis Pelajar Ciri Imaginatif Analitik Mencari fakta yang menjelaskan konsep Berfikir tentang idea Praktik Mencari kegunaan maklumat Menguji teori dan menaakul Tahu bagaimana sesuatu berfungsi Dinamik Mencari sesuatu yang baru Cuba jaya dan penemuan secara sendiri Mencipta atau mengaplikasi maklumat itu dan berinteraksi dengan orang lain

Matlamat Mencari makna dan sebab mempelajari maklumat Cara belajar Menggunakan semua deria dan berkongsi idea Berinteraksi dengan orang lain dan berkongsi idea

Suka

Pendapat pakar dan menganalisis sesuatu maklumat

Jenis Pelajar Ciri Kekuatan Imaginatif Inovasi dan idea Analitik Membina konsep Praktik Mengaplikasi idea yang praktikal Dinamik Tindakan dan menyudahkan sesuatu

Suka menyoal

Mengapa?

Apa dia?

Bagaimanakah Apakah boleh teori atau dicipta oleh maklumat itu saya? dipraktikkan? Beri latihan, kuiz, kerja amali, eksperimen untuk pelajar mencuba dengan sendiri Beri projek, tugasan, atau masalah dan galakkan pelajar berkongsi hasilnya.

Cara mengajar Gunakan benda atau pengalaman maujud. Beri peluang untuk perbincangan dan pengeluaran idea

Terangkan (guru atau pelajar) dan galakkan pelajar membuat analisis maklumat

Model Dunn dan Dunn


Di dalam model gaya pembelajaran Dunn dan Dunn yang dicipta oleh Dr. Rita Dunn dan Dr.Kenneth Dunn, gaya pembelajaran seseorang pelajar bergantung kepada unsur-unsur yang disukainya di bawah lima stimulus yang ditunjukkan dalam Jadual. Seboleh-bolehnya, anda harus memberi

Stimulu s

Unsur

Ciri

Bunyi Cahaya Suhu Pola

Suka belajar tanpa bising atau dengan bunyi latar belakang seperti muzik Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya Suka belajar di tempat yang sejuk atau di tempat yang panas Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di lantai Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu dirangsang oleh guru Boleh belajar dalam masa yang panjang atau boleh belajar dalam masa yang pendek

Alam Sekitar

Motivasi Ketabahan

Emosi

Tanggungjaw Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu ab bimbingan oleh guru Struktur Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka

Stimulus

Unsur
Sendiri

Ciri
Suka belajar dengan sendiri

Pasangan
Rakan sebaya Pasukan Guru

Suka berlajar secara pasangan


Suka belajar dengan rakan sebaya Suka belajar dalam pasukan Suka belajar dengan guru di sebelahnya

Sosiologi

Pelbagai Cara

Boleh belajar dengan mana cara tersebut di atas

Stimulus

Unsur Persepsi Makan

Ciri Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak Suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar Suka belajar sesuatu mata pelajaran pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar

Fizikal Waktu Gerakan

Global atau Analitik

Pelajar global suka belajar secara menyeluruh; pelajar analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis

Psikologi

Otak Kiri atau Pelajar yang lebih memproses maklumat di otak kiri suka Otak Kanan belajar bahagian-bahagian, bahasa, dan membuat pengiraan dan analisis; pelajar yang lebih memproses maklumat di otak kanan suka belajar secara keseluruhan, membuat sintesis, melukis, membuat gerakan dan mencipta sesuatu Impulsif atau Reflektif Pelajar yang impulsif bertindak secara spontan manakala pelajar yang reflektif berfikir sebelum bertindak

MARI UJI MINDA

My castle

Menurut Gagne,Briggs& Wager(1992) terdapat sembilan elemen utama untuk sesuatu pengajaran ,
a) menarik perhatian b) menyatakan objektif pelajaran c) merangsang proses mengingat semula kandungan lepas d) bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pelajar e) memberikan bimbingan f) tugasan dan soalan g) membuat penilaian tahap penguasaan pelajar h) mengekal dan mengembangkan pengetahuan dan

Didiklah anakmu mengikut zamannya, Janganlah didik mereka mengikut zamanmu. Saidina Omar Al Khattab r.a

TERIMA KASIH