Anda di halaman 1dari 24

DISEDIAKAN OLEH;

FATIN LIYANA HAMZAH


NORFAZNIRA RAMLI
NUR SUHAILAH SHAHRIL
MAKSUD
KAMUS DEWAN (1997:1189)
Santun – “halus (budi bahasa atau budi
pekerti), beradab, bersopan”
Kesantunan – “kehalusan (budi bahasa
dan budi pekerti)
Berbahasa – “memakai atau
menggunakan bahasa”
Maka, kesantunan bahasa – kehalusan
budi bahasa dalam memakai atau
menggunakan bahasa
Dalam kesantunan berbahasa,
bahasa Melayu mempunyai sistem
sapaan dan panggilan yang
tersendiri.

Sistem sapaan dan panggilan ini


melibatkan penggabungan gelaran,
rujukan hormat dan ganti nama.
Kesantunan berbahasa
mempunyai ciri-ciri yang tertentu.
Penggunaan kosa kata dan ganti
nama diberi perhatian khusus agar
sesuai dengan kedudukan, pangkat,
umur, dan keakraban hubungan.
ASPEK
1. Penggunaan kata dan ungkapan
yang bertatasusila
2. Penggunaan kata yang sesuai
daripada bahasa Arab
3. Penggunaan kata ganti nama
4. Penggunaan kata sapaa dan
gelaran
1. PENGGUNAAN KATA DAN
UNGKAPAN BERTATASUSILA
Kata dan ungkapan bertatasusila
bergantung kepada kedudukan, pangkat
umur dan keakraban hubungan.
KATA / UNGKAPAN SITUASI
Selamat pagi
Assalamualaikum Ucapan bertatasusila
Terima kasih

Sila tulis nama penuh


Jemput makan
Tolong jangan ubah susunan Perintah yang bertatasusila
Janganlah berjalan di situ

Berbadan dua Mengandung


Kurang senang dengan Tidak suka / tidak puas hati
Orang rumah Isteri
Pembantu rumah Orang gaji
Minta diri Hendak pergi
2. KATA-KATA DARIPADA
BAHASA ARAB
Menggunakan kata-kata bahasa Arab
yang merupakan kata-kata dalam al-
Quran.
BAHASA BIASA BAHASA BERSANTUN

Saya puas hati dengan usaha itu. Saya bersyukur dengan usaha itu.

Mendiang Syamsul tentu gembira Allahyarham Syamsul tentu


dengan kemenangan ini. gembira dengan kemenangan ini.

Dia duduk berdoa kepada Tuhan. Dia duduk berdoa kepada Allah
subhanahu wa Taala.

Saya berjanji akan membantu Saya berjanji akan membantu


saudara. saudara. Insya-Allah.
3. PENGGUNAAN KATA GANTI
NAMA
Menunjukkan perhubungan antara
orang yang bercakap dengan orang yang
mendengar di samping memperlihatkan
taraf sosial atau umur orang yang terlibat.
A) KATA GANTI DIRI PERTAMA (saya,aku, kita,
hamba, patik dan beta)

Bentuk tunggal Bentuk


- Digunakan oleh jamak
penutur atau penulis - digunakan apabila
bagi pihak dirinya pembicara atau
sendiri. penulis
- Tiada latar usia, mengujarkan
pendidikan dan asal sesuatu atas nama
keturunan dirinya dan juga
- sesuai digunakan oleh pihak lain
sesiapa yang
berbicara atau yang
merujuk kepada
dirinya sewaktu
berkomunikasi lisan
atau tulisan
B) KATA GANTI DIRI KEDUA (awak, kamu,anda,
tuan hamba)

Bentuk tunggal Bentuk jamak


• Seperti tuan, encik, puan, • pihak yang menjadi
cik, saudara dan saudari sasaran yang jumlahnya
(yang tidak bergelar). lebih seorang. Seperti
• Kata saudara/saudari tuan-puan, puan-puan,
digunakan dalam hadirin/hadirat.Yang
komunikasi individu atau bergelar, Dato, Tan Sri.
kelompok khusus seperti • Anda sesuai digunakan
teman sekerja. kepada khalayak umum
• Tuanku digunakan di istana seperti iklan dan pelajar.
kerana keturunan. • Tidak sesuai dalam
• Tun, Toh, Tan Sri, datuk mesyuarat dsb.
yang dapat anugerah Yang • Kalian sesuai digunakan
diPertuan Agong (ketua kepada khalayak akrab
negara) atau sultan (ketua
negeri). Engkau dan aku
utamakan.
C) KATA GANTI DIRI KETIGA (dia, mereka,
beliau, nya)

BENTUK TUNGGAL BENTUK


BENTUK JAMAK
JAMAK
• komunikasi rasmi iaitu •Merujuk manusia
beliau, dia dan ia. dan bukannya
• haiwan
Nya hujung kata lain.
• Baginda untuk raja,
sultan.
• Beliau untuk orang
yang dihormati seperti
guru, ibu bapa,
pemimpin.
• Tidak sesuai untuk
kanak-kanak dan
4. PENGGUNAAN KATA
SAPAAN / GELARAN

GELARAN WARISAN GELARAN KURNIAAN


• Tengku •Tun
• Tunku
•Toh Puan
• Raja
• Raden •Datuk
• Syed •Datin
• Syarifah •Datuk Seri
• Nik
• Megat
• Hendaklah sesuai dengan taraf dan
kedudukan seseorang.
• Hendaklah sesuai dengan gelaran bagi
seseorang individu.
CONTOH SITUASI
Mak, Azim hendak ke Anak dengan emak
balai raya sebentar.
Cikgu minta Normah Anak dengan ayah
tulis sejarah seseorang
yang berjasa di
kampung kita. Siapa
yang patut Normah
pilih, ayah?
BAHASA ISTANA
• Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar
``disamakan dengan pendidikan yang
penuh dengan adab tata tertib.'‘
• Kesantunan berbahasa juga dikaitkan
dengan penggunaan bahasa halus,
termasuk di dalamnya ialah laras bahasa
istana.
• Menggunakan kata-kata yang berunsur
pendinaan (merendah diri) dan pemulukan
(kata-kata sanjungan).
Antara ungkapan berkenaan ialah
patik, tuanku, berangkat, bersiram,
bersemayam, junjung kasih,
bercemar duli dan sebagainya.

Menggunakan kosa kata yang


khusus

Mempunyai sistem sapaan yang


khusus
MANDI - BERSIRAM
MAKAN - SANTAP
PERGI - BERANGKAT
SAKIT - GERING
TIDUR - BERADU
DUDUK - BERSEMAYAM
MARAH - MURKA
SETUJU - BERKENAN
Rujukan Hormat
Orang Yang Disapa Rujukan Hormat
Yang di-Pertuan Kebawah Duli Yang
Agong dan Raja Maha Mulia Seri
Permaisuri Agong Paduka Baginda
Rujukan Hormat
Orang Yang Disapa Rujukan Hormat

Sultan, Raja, Sultanah, Duli Yang Maha Mulia


Tengku Ampuan, Raja
Permaisuri
Rujukan Hormat
Orang Yang Disapa Rujukan Hormat

Balu Raja Yang Maha Mulia


Rujukan Hormat
Orang Yang Disapa Rujukan Hormat

Raja Muda atau Duli Yang Teramat


Tengku Mahkota Mulia atau Yang
Teramat Mulia
Rujukan Hormat
Orang Yang Disapa Rujukan Hormat

Kerabat Diraja Karib Yang Amat Mulia


Rujukan Hormat

Orang Yang Disapa Rujukan Hormat

Bergelar warisan Yang Mulia

Anda mungkin juga menyukai