Anda di halaman 1dari 6

INTEGRASI

Seni Dalam Pendidikan Norazlan Ismail IPRM

Pengenalan
Integrasi psikologi individu mempunyai unsur integrasi dari aspek jasmani, rohani, emosi, intelek dan sosial Intergrasi sosiologi hubungan interpersonal serta hubungan dan hubungan dengan masyarakat Integrasi pedagogi pelbagai kaedah dan teknik mengajar meliputi isi pelajaran, kemahiran dan bidang

10/19/2013

INTEGRASI

Jenis Integrasi
Penggabungjalinan berbagai kemahiran Penyerapan menyebatikan pengetahuan atau unsur mata pelajaran ke mp lain Penerapan menerapkan nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan kokurokulum

Pendekatan Pendekatan

implisit eksplisit

Pengayaan
INTEGRASI 3

10/19/2013

Perancangan dan Penilaian


Pengurusan
Pengurusan

yang cekap Tenaga pakar Jadual Perancangan Tanggungjawab pengurusan


Perancangan

PP fasa sebelum, semasa dan selepas


INTEGRASI 4

10/19/2013

Perancangan dan Penilaian..

Penilaian Secara Integrasi


Penilaian

Formatif Penilaian Sumatif Penilaian Proses Pembelajaran


Serta Merta Kemajuan Pencapaian Amali

10/19/2013

INTEGRASI

Latihan
Pilih

satu topik, rancang pengajaran harian dengan memasukkan unsur integrasi Nyatakan jenis-jenis penilaian

10/19/2013

INTEGRASI

Anda mungkin juga menyukai