Anda di halaman 1dari 31

EDU 3108 (ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU) SEJAUHMANAKAH PENGETAHUAN TENTANG KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA

DAPAT MELAHIRKAN INSAN GURU YANG DIASPIRASIKAN OLEH NEGARA NOORNADIA IDAYU BINTI MOHD ABDULLAH 901030-03-5406 2010271340161 NUR ZAINEL NADYA BINTI ROSLI 890102-08-5832 2010271340163 T4 SN1 ENCIK ZAILI BIN IDRIS

SEJAUHMANAKAH PENGETAHUAN TENTANG KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA DAPAT MELAHIRKAN INSAN GURU YANG DIASPIRASIKAN OLEH NEGARA

IPG Malaysia

Institut Pendidikan Guru Kami sentiasa bersedia Menjulang etika kerja Berkorban jiwa raga Menjunjung aspirasi Bangsa negara tercinta Berwibawa berintegriti Keunggulan peribadi Berteraskan keimanan Mendidik anak bangsa

guru Kerjaya dihormati Tidak jemu menimba ilmu Bakti setulus hati dan budi IPG Malaysia berikrar Membentuk guru berkualiti Penyayang berakhlak mulia

KONSEP ETIKA

Etika ialah satu sistem dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi.
Kamus Dewan (2002)

Setiap badan profesional mempunyai kod etika masing-masing. Setiap profesion akan menetapkan nilai-nilai asas yang perlu ditaati oleh semua insan yang menjalankan pekerjaan tersebut. Ini disebut sebagai KOD ETIKA.

Falsafah Pendidikan Guru

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

KOD ETIKA KEGURUAN

Diperkenalkan oleh Suruhanjaya DiRaja Mengenai Perkhidmatan Perguruan Malaysia Barat.


Jabatan Percetakan Kerajaan (1971)

Dibentuk selaras dengan perkembangan semasa Dalam bentuk ikrar Bertindak sebagai penjaga kepada penjaga

Kami , guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama

Kod Etika Profesion Perguruan: Ikrar

pendidikan adalah untuk berusaha ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-prinsip Rukunegara. Melalui pendidikan masyarakat masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman-berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami

ASPEK ETIKA KEGURUAN

Hargreaves, D. (1994)

Tanggungjawab terhadap pelajar

Utamakan kebajikan dan keselamatan pelajar Bersikap adil Merahsiakan maklumat sulit pelajar Membimbing dengan ikhlas Menjadi contoh yang baik kepada pelajar

Tanggungjawab terhadap ibu bapa


Menghormati tanggungjawab ibu bapa Mewujudkan hubungan mesra Menyimpan rahsia sulit ibu bapa Mengelak diri daripada terpengaruh dengan kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa Menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh ibu bapa

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara


Memupuk sikap dan nilai yang boleh dicontohi Berusaha memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara Mengelakkan diri daripada menyampaikan ajaran yang tidak sihat Menghormati masyarakat setempat

Tanggungajawab terhadap rakan sejawat dan profesion

Menjaga nama baik seorang guru Sentiasa memajukan diri dalam bidang perguruan Bersedia membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri di dalam aktiviti tidak sihat

KEPENTINGAN KOD ETIKA KEGURUAN

Inspirasi dan panduan

Sokongan

Pencegahan dan disiplin

Memelihar a keharmoni an

Memelihara maruah diri dan profesion

KESAN MENDALAMI KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA

Menjadikan guru sebagai role model kepada pelajar, masyarakat dan rakan sejawat
Keperibadian yang baik. Memelihara penampilan diri

Mempunyai akauntabiliti kepada pelajar, ibu bapa, rakan sejawat dan masyarakat
Tidak bias

Guru dapat membina hubungan dengan pelbagai pihak (sebagai agen sosial)
Ibu bapa, pihak berkuasa

Melahirkan guru yang berpengetahuan luas


Isu semasa- contohnya isu teknologi, KSSR, MBMMBI Isu sensitif

Melahirkan guru yang kreatif dan inovatif


Kaedah mengajar sesuai dengan tahap murid Terkini dan canggih Ciptaan baru

Guru mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi


Gaya kepimpinan

Membentuk guru yang mempunyai pelbagai kebolehan


Serba boleh dalam segala aspek

Guru mempunyai emosi yang stabil dan rasional


Kaunselor atau pembimbing kepada murid

Guru sebagai pencorak peribadi murid


modelling

Guru dapat menjaga nama baik dan maruah diri serta rakan sejawat.
Tidak berlaku pertindihan tugas

Guru dapat menjalinkan hubungan dengan lebih profesional dengan ibu bapa
In loco parentis

KESIMPULAN

Guru dan bakal guru perlu didedahkan dengan Kod Etika Perguruan supaya dapat melahirkan guru yang profesional dan efektif TETAPI Bukan semua permasalahan dalam profesion perguruan boleh diselesaikan melalui kod etika OLEH ITU Pemahaman yang mendalam terhadap kod etika amat perlu dititikberatkan oleh semua warga pendidik.

RUJUKAN

Hargreaves, D. H. (1994). The new professionalism: the synthesis of professional and institutional development. Teaching And Teacher Education, 10(4), 423-438 Association of American Educators (2013). Code of ethics for educators. Diperoleh dari http://www.aaeteachers.org/index.php/aboutus/aae-code-ofethics Kementerian Pendidikan Malaysia (1988). Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru besar dan guru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mok Soon Sang (2000). UKELP Bahagian C: Inventori sahsiah keguruan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Noresah Baharom, Rusli Abdul Ghani, Mohd Nor Abd Ghani, Ibrahim Ahmad, Aziah Tajudin, Salmah Jabbar, ...Rahamah Othman (2002). Kamus dewan bahasa (3rd ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying & Wong Kiet Wah (2010). Asas kepimpinan dan perkembangan profesional guru. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Tie Fatt Hee (2002). Undang-undang pendidikan di Malaysia. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Anda mungkin juga menyukai