Anda di halaman 1dari 18

Pelaksanaan Teknik Permainan Monoshape Dalam Membantu Murid Memahami Bentuk Asas 3 Dimensi

Disediakan oleh
NAMA : ILI SYAHIRAH BT ABD GHANI PISMP RBT/PJ/BM AMBILAN JAN 2010

REFLEKSI PEMBELAJARAN LALU


murid kelihatan tidak reti duduk diam

Murid sering mengganggu pembelajaran di dalam kelas


Murid kurang memberikan perhatian dalam sesi pembelajaran

Murid tidak memahami isi pelajaran


Murid kurang gembira dan seronok Membuatkan pengkaji bertanya kepada diri

Fokus kajian

Meningkatkan kefahaman dan minat murid terhadap tajuk bentuk asas 3 Dimensi

Objektif Kajian
Meningkatkan kefahaman murid dalam memahami tajuk bentuk asas 3 dimensi melalui kaedah permainan monoshape

Meningkatkan minat belajar murid terhadap penyampaian pengajaran dan pembelajaran terhadap tajuk bentuk asas

3 Dimensi melalui kaedah permainan


monoshape

Soalan kajian
Adakah kaedah permainan monoshape dapat membantu meningkatkan kefahaman murid tahun 4 dalam tajuk bentuk asas 3 Dimensi? Adakah kaedah permainan monoshape dapat meningkatkan minat murid terhadap mempelajari tajuk bentuk asas 3 Dimensi?

Kumpulan Sasaran
Sekolah Kelas : SK Dato Syed Zain AlShahab : 4 Rajin (kelas terakhir) Bil responden: 5 orang

Responden R1 R2 R3 R4 R5

Jantina Perempuan Lelaki Lelaki Lelaki Perempuan

Kaum Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu

Markah ujian setara1 (%) 40 45 50 43 50

Kaedah Pengumpulan Data


Pemerhatian

Temu bual

Triangulasi data

Ujian sebelum dan selepas

Tindakan Yang Dijalankan

Langkah 1 : Proses P&P Dalam Bentuk Penerangan Dan Bahan Maujud

Langkah 2 : Pemerhatian Terhadap Responden

Langkah 3 : Ujian Sebelum Kajian

Langkah 4 : Pelaksanaan Kaedah Permainan "Monoshape'

Langkah 5: Pemerhatian

Langkah 6 : Ujian Selepas

Langkah 7 : Temubual responden

Kaedah Bermain Monoshape


Setiap langkah memerlukan Bermain secara individu pemain jawab satu soalan pilihan Jika menjawab betul langkah diteruskan mengikut putaran roda dipusing

Pemain tidak mendapat Jika jawapan salah tiada langkah yang diambil

jawab soalan sebanyak tiga


kali berturut-turut akan diberikan soalan bonus

Soalan adalah berkaitan dengan bentuk asas 3 dimensi, berbentuk soalan pilihan, soalan tempat kosong dan gambaran lukisan bentuk asas 3 dimensi

Dapatan Hasil Kajian (Ujian Sebelum Dan Selepas)


Ujian sebelum tindakan Bil Subjek kajian Markah 8 Peratus (%) 47 Ujian selepas tindakan Markah 15 Peratus (%) 88 41

Perbezaan (%)

R1

2
3 4 5

R2
R3 R4 R5

7
9 9 7

41
52 52 41

16
15 14 13

94
88 82 76

53
36 30 35

Markah Ujian
100 80 peratus (%) 60

40
20 0 R1 R2 R3 Responden R4 R5

ujian sebelum ujian selepas

Menguji tahap kefahaman murid terhadap tajuk bentuk asas 3 dimensi Terdapat peningkatan sebelum dan selepas tindakan

Pemerhatian
Item Item Pemerhatian sebelum Ya 1 Memberi tumpuan dan perhatian ketika guru memberi penerangan di hadapan bilik darjah Memberi respon ketika guru memberikan arahan dan soalan berkaitan topik 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%) Tidak 5 (100%) Pemerhatian selepas Ya 5 (100%) Tidak -

Berminat dan menujukkan kesungguhan ketika aktiviti dijalankan

2 (40%)

3 (60%)

5 (100%)

menggangu pengajaran guru semasa sesi


pengajaran

3 (60%)

2 (40%)

1
(20%)

4
(80&) 5 (100%)

Melaksanakan kerja lain semasa pengajaran guru

4 (80%)

1 (20%)

Menguji tahap kefahaman dan minat murid Terdapat peningkatan sebelum dan selepas pemerhatian

Menunjukkan reaksi seronok semasa aktiviti dijalankan

1 (20%)

4 (80%)

5 (100%)

Pemerhatian Gambar
Gambar sebelum Gambar selepas

Tingkah laku dan reaksi responden sebelum dan selepas tindakan Bahan digunakan pengkaji sebelum dan selepas tindakan

Temu bual
Soalan temu bual : 1. 2. 3. Apakah yang anda faham mengenai tajuk yang diajar? Adakah anda boleh mengingati bentuk asas 3 Dimensi tersebut ? Adakah anda berasa seronok bermain dalam permainan ini?

5 orang responden menjawab jawapan faham. Cuma 3 orang responden sahaja yang memberikan maksud bentuk asas 3 dimensi. Seorang daripadanya menujukkan contoh. Dua orang lagi hanya mengatakan kefahaman mereka.

Kesemua responden dapat mengingati bentuk yang terdapat dalam 3 dimensi. Perbezaan yang kurang dapat dibezakan kiub dan kuboid. Seorang tidak dapat membezakan bentuk kiub dan kuboid tapi dapat bezakan bentuk lain

Kesemua responden mengatakan seronok. Seorang responden lebih bersemangat dengan bermain. Dua orang responden meminta buat sekali lagi. Seorang responden jujur mengatakan bosan dengan P&P berbentuk penerangan

Menurut Jean Piaget (1962) yang menyatakan kanak-kanak bermain adalah kerana mewujudkan perasaan tenang dan menghiburkan memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. (huraian kurikulum, 2003) Froebel (1782 1852) Beliau percaya proses pembelajaran yang paling berkesan adalah sesuatu aktiviti yang menggembirakan.

Kesimpulan
Di akhir kajian responden dapat:

1. Meningkatkan kefahaman murid terhadap tajuk bentuk asas 3 dimensi


2. Meningkatkan minat murid terhadap tajuk bentuk asas 3 dimensi 3. Hasil dapatan membuktikan kaedah ini telah berjaya dengan berlakunya peningkatan kefahaman dan minat responden 4. Menambahkan ilmu baru dalam mempelajari tajuk bentuk asas 3 dimensi

Cadangan Kajian Seterusnya


Mempelbagaikan instrumen kajian Melanjutkan tempoh pelaksanaan tindakan Menggunakan kaedah permainan monoshape dalam mata pelajaran seni dan matematik Menambahbaik soalan permainan