Anda di halaman 1dari 30

PENGENALAN

KEPADA
PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

DISAMPAIKAN SEMULA
OLEH
MD. ARIF BIN MD. ZIN
INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM ,
JOHOR BAHRU

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 1


DEFINISI PTV

FAHAMI DAHULU ERTI


 TEKNIK / TEKNIKAL ,

DAN
 VOKASIONAL ( WIDAD & FARIDAH MARIANI )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 2


ERTI TEKNIKAL

“THE IMPLEMENTATION
OF A WORK OR
RELATED WITH A
SPECIFIC
KNOWLEDGE “
02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 3
ERTI VOKASIONAL (1/2)

DARI LATIN VOCARE ;

≡BEKERJA ,
≡PERIHATIN
02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 4
ERTI VOKASIONAL (2/2)

“BERKAITAN DENGAN ASPEK PRAKTIK


SESUATU PENDIDIKAN”
( KAMUS DEWAN : 1993 )

“PENDIDIKAN DAN LATIHAN –


MENYEDIAKAN SESEORANG UTK
SUATU KERJA YG MENGKHUSUS”
( WEBSTER’S NEW WORLD DICTIONARY : 1991 )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 5


TEKNIKAL VOKASIONAL

 APAKAH BIDANG YG DICAKUPI OLEH


BIRU MUDA ?

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 6


ERTI TEKNOLOGI
GABUNGAN PERKATAAN YUNANI –
TECHNE ( SENI , KEMAHIRAN , KRAF )
+ LOGIA ( KATA – KATA ; KAJIAN )
(WIKIPEDIA : 2006 )

 “SUATU PENGAJIAN TENTANG


PRINSIP / KAEDAH YG MANUSIA
GUNAKAN DALAM MELAKUKAN
SESUATU …”
02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 7
JENIS PROG PTV
 KETUKANGAN ( KEMAHIRAN )
 SENI PERUSAHAAN
 VOKASIONAL
 TEKNIKAL
 KEJURUTERAAN
 TEKNOLOGI

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 8


REKA BENTUK & TEKNOLOGI
DI SEKOLAH RENDAH
≡DESIGN & TECHNOLOGY ( D & T )
≡DESIGN , CREATIVE & TECHNOLOGY
 … engagement in designing, creating and evaluating
processes, products and technological systems using a range of
materials as a way of developing creativity and innovation.

 Creativity in this domain can be described as applying imagination


and lateral and critical thinking throughout design & development
processes.

 Innovation is an outcome of the broad exploration of ideas,


materials / ingredients, and technical processes that can occur
when individuals are involved in investigating, designing,
producing, analysing and evaluating their own and others’
products and/or systems.

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 9


KEPERLUAN PTV
DLM KURIKULUM KEBANGSAAN
PEND AM DI MSIA :
WARISAN SISTEM PEND BRITISH
MENEKANKAN PEND LIBERAL

LAPORAN JK KABINET ( 1975 ) :


P.A IALAH PEND MENEKANKAN
KURIKULUM AKADEMIK

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 10


KEPERLUAN PTV
DLM KURIKULUM KEBANGSAAN
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (1/3)

“PEND DI MSIA ADALAH SUATU USAHA


BERTERUSAN KE ARAH MEM-
PERKEMBANGKAN LAGI POTENSI
INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN
BERSEPADU UTK MEWUJUDKAN
INSAN YG SEIMBANG & HARMONIS
DARI SEGI ….

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 11


FALSAFAH PEND K’SAAN (2/3)

… INTELEK , ROHANI , EMOSI &


JASMANI BERDASARKAN
KEPERCAYAAN & KEPATUHAN KPD
TUHAN . USAHA INI ADALAH BAGI
MELAHIRKAN RAKYAT MSIA YG
BERILMU PENGETAHUAN ,
BERKETERAMPILAN , BERAKHLAK
MULIA , …..

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 12


FALSAFAH PEND K’SAAN (3/3)

… BERTANGGUNGJAWAB , DAN
BERKEUPAYAAN MENCAPAI
KESEJAHTERAAN DIRI SERTA
MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP
KEHARMONIAN & KEMAKMURAN
KELUARGA , MASYARAKAT DAN
NEGARA “

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 13


ISAHAK ( 1992 )
“TENAGA MANUSIA YG DIPERLUKAN DLM
MASY INDUSTRI TENTULAH TENAGA
MANUSIA YG CEKAP & PROFESIONAL ,
BERFIKIRAN TERBUKA UTK MENERIMA &
MENGKAJI MAKLUMAT & ILMU & DAPAT
MEMBUAT PENYESUAIAN DGN
CEPAT”

( PIDATO UMUM AMINUDDIN BAKI KALI KE – 4 , UPM )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 14


FALSAFAH , PRINSIP DAN POLISI
PTV (1/3)

FALSAFAH:

 KERANGKA KONSEP
 PERLAMBANGAN SISTEM NILAI
 ASAS MEMBUAT KEPUTUSAN
(MILLER : 1985 )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 15


FALSAFAH , PRINSIP DAN POLISI
PTV (2/3)

PRINSIP:

 SUATU GENERALISI , TTG …


 AMALAN YG DIGEMARI
 ASAS KPD PEMBANGUNAN PTV
(MILLER : 1985 )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 16


FALSAFAH , PRINSIP DAN POLISI
PTV (3/3)

POLISI:

 SET HARAPAN YG INGIN DICAPAI

(MILLER : 1985 )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 17


CTH : FALSAFAH , PRINSIP & POLISI
UCAPAN PN. HJH RAPAAH
PERHIMPUNAN PAGI ISNIN 21/1/08
5 ‘S’
 SUSUN ,
 SERAGAMKAN / SISTEM ,
 SAPU ,
 SINGKIR / SISIH ,
 SENTIASA AMALKAN )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 18


ADAKAH 5 ‘S’ …. ?

A.FALSAFAH

B.PRINSIP

C.POLISI
02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 19
PRINSIP PTV ( 1/4 )

 PEND KEWARGANEGARAAN

ANGGOTA KELUARGA , MASYARAKAT


DAN NEGARA YG BERGUNA

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 20


PRINSIP PTV ( 2/3 )

 BOLEH MENDAPAT KERJA


( EMPLOYABILITY )

 BIDANG KERJA :
PASARAN / SEMASA
02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 21
PRINSIP PTV ( 3/3 )

 NILAI – NILAI BERKERJA

AMANAH
KOMITED

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 22


SEJARAH PERKEMBANGAN PTV
DAN KAITANNYA DGN RBT
DI SEKOLAH RENDAH (1/8)

SBL KEDATANGAN BRITISH


PEND AGAMA ISLAM ( CTH : ALQURAN )
BEKERJA DI
LADANG / KEBUN
KERJA KRAF ( CTH : KERJA KAYU &
LOGAM , BERTENUN )

BENTUK PTV TIDAK FORMAL

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 23


SEJARAH PERKEMBANGAN PTV
DAN KAITANNYA DGN RBT
DI SEKOLAH RENDAH (2/8)

AKTA – AKTA PEND  LAPORAN JK


YG BERKAITAN PELAJARAN
( LAPORAN RAZAK
 JK LEMON (1918) : 1956 )

 JK WINSTEDT  LAPORAN RAHMAN


(1925) TALIB ( 1960 )

 LAPORAN BARNES  LAPORAN JK


( 1951 ) KABINET ( 1979 )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 24


SEJARAH PERKEMBANGAN PTV
DAN KAITANNYA DGN RBT
DI SEKOLAH RENDAH (3/8)

AKTA – AKTA PEND YG BERKAITAN

JK LEMON ( 1918 )

SEK TEKNIK TREACHER > MAKTAB


TEKNIK > ITK > UTM

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 25


SEJARAH PERKEMBANGAN PTV
DAN KAITANNYA DGN RBT
DI SEKOLAH RENDAH (4/8)

AKTA – AKTA PEND YG BERKAITAN

JK WINSTEDT BAGI PEND


INDUSTRI & TEKNIK ( 1925 )

SEK KETUKANGAN
- TIDAK MENDAPAT SAMBUTAN
- SINDROM ‘KOLAR BIRU’

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 26


SEJARAH PERKEMBANGAN PTV
DAN KAITANNYA DGN RBT
DI SEKOLAH RENDAH (5/8)

AKTA – AKTA PEND YG BERKAITAN

 LAPORAN BARNES ( 1951 )

SYOR TUBUHKAN S.M VOKASIONAL


TIDAK DPT DILAKSANAKAN ( $$ .. ? )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 27


SEJARAH PERKEMBANGAN PTV
DAN KAITANNYA DGN RBT
DI SEKOLAH RENDAH (6/8)

AKTA – AKTA PEND YG BERKAITAN

 LAPORAN JK PELAJARAN ( LAPORAN


RAZAK : 1956 )

PTV DISUSUN SEMULA


DISERAPKAN DLM SISTEM K’SAAN
( YAHYA EMAT : 1993 )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 28


SEJARAH PERKEMBANGAN PTV
DAN KAITANNYA DGN RBT
DI SEKOLAH RENDAH (7/8)

AKTA – AKTA PEND YG BERKAITAN

 LAPORAN RAHMAN TALIB ( 1960 )

SEK KETUKANGAN & SEK LANJUTAN


KG → S.M VOKASIONAL ( 1968 )
SEK ANEKA JURUSAN ( 1965 )

02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 29


SEJARAH PERKEMBANGAN PTV
DAN KAITANNYA DGN RBT
DI SEKOLAH RENDAH (8/8)

AKTA – AKTA PEND YG BERKAITAN

 LAPORAN JK KABINET ( 1979 )


PERANAN PTV DIPERTINGKATKAN
TERUTAMA PENGLIBATAN DLM
INDUSTRI & KEUSAHAWANAN.
AKTA PENDIDIKAN ( 1990 )
MEMPERKASAKAN LAGI PTV
02/11/08 (c) MD. ARIF BIN MD. ZIN 30