Anda di halaman 1dari 6

BACAAN INTENSIF

OLEH :
MOHD REZA BIN JINLI
HAFIFI HAFIDZ HORACE
AZRUL AZRIN MOHD TARUDIN
MOHD HANIF BIN AYUB
Definisi
Asas guru menjelaskan tentang
sturktur ayat yang sukar dan
memperkembang
perbendaharaan kata

Usaha Melibatkan aktiviti kajian


memperkembang ciri-ciri tatabahasa seperti
pembelajaran bahasa susunan kata dan
dengan bimbingan pengertian menerusi
penuh oleh guru. kamus.

Mengembangkan lagi usaha


Gerak laju dan kelainan latihan mengawal penggunaan bahasa
amat penting dalam pertuturan dan tulisan.
Tujuan
1) Membolehkan kanak-kanak membaca dengan
baik, betul dari segi sebutan, intonasi, lancar
dan bijak menggunakan tanda-tanda bacaan.
2) Mengembangkan kebolehan mentafsir bahan
bacaan.
3) Membaca secara senyap dengan kepantasan
yang wajar.
4) Menilai atau ,mengulas isi-isi yang diperoleh dari
bahan bacaan.
5) Mengesan, memahami dan menikmati unsur-
unsur estetik dalam bahasa.
6) Mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai.
7) Membuat kesimpulan dari bahan bacaan.
Prose menjalankan bacaan
intensif