Anda di halaman 1dari 18

4.3.

3 Teori Pembelajaran
Robert M. Gagne,
Gagne
• dilahirkan pada tahun
1916.
• ahli psikologi
eksperimental
yg berpengalaman
dlm bidang penyelidikan
pembelajaran.
• terlibat dlm latihan dan
masalah pendidikan lain
sambungan…..

•Kebanyakan idea Gagne


tentang analisis tugas
menunjukkan pembelajaran
berlaku secara berperingkat
(hierarchy) iaitu
bergerak drp peringkat paling
mudah kpd peringkat paling
kompleks.
sambungan…..

•Gagne telah mengenalpasti


lapan peringkat
pembelajaran.
•Setiap pembelajaran hanya
akan dicapai sekiranya
pelajar telah menguasai
pembelajaran di peringkat yg
lebih awal.
Peringkat Pembelajaran Gagne

Penyelesaian masalah

Hukum

Konsep

Diskriminasi

Pertalian Bahasa

Rangkaian Motor

Gerak Balas

Pembelajar
an Isyarat
Peringkat-Peringkat
Pembelajaran Gagne :
(a) Pembelajaran Isyarat
•Individu mempelajari gerak
balas terhadap sesuatu
isyarat.
•Contohnya: Apabila …
- menguap, kita dapat isyarat
dia mengantuk.
- ayah pulang dengan wajah
masam/muram, anaknya
sambungan…..

•Pembelajaran berlaku melalui


pelaziman tingkah laku.
•Contohnya:
- Bila guru masuk ke bilik
darjah, semua murid akan
berdiri dan memberi ucapan,
“Selamat Sejahtera, Cikgu!”
- Dalam hal ini, murid-murid
telah dilazimkan dengan
tingkah laku tersebut.
(b) Pembelajaran Gerak
Balas
•Proses peneguhan penting
utk memperkuatkan pertalian
antara ransangan dengan
gerak balas.
•Peneguhan mesti diberi
secara konsisten dan tekal
supaya gerak balas yg positif
dapat dikekalkan.
sambungan…..
(c) Pembelajaran
Rangkaian
Motor
• Pembelajaran rangkaian
motor digunakan dlm
pembelajaran kemahiran spt
permainan, muzik,
elektronik, mekanikal dll.
• Rangkaian merupakan satu
siri tingkah laku yg berkaitan
sambungan……

(d) Pembelajaran Pertalian

Bahasa
•Utk menyatakan sesuatu
prinsip, pelajar memerlukan
kemahiran bahasa utk
mengaitkan fakta, data dan
konsep.
•Pertalian bahasa memerlukan
sambungan……

(e) Pembelajaran
Diskriminasi
•Belajar membezakan benda
mengikut ciri tertentu, utk
memudahkan proses
mengkategori dan
menyimpannya dlm ingatan.
•Dapat membezakan
rangsangan penting dengan
yg tidak penting dan
sambungan……
(f) Pembelajaran Konsep
•Pembentukan konsep
bermula dengan pertalian
berbahasa dan diskriminasi,
iaitu mengenali ciri sesuatu
konsep secara tepat.
•Membentuk konsep setelah
membuat persepsi dan
pengamatan.
•Contoh yg jelas dapat
sambungan……

(g) Pembelajaran Hukum

Melibatkan …
• gabungan dua atau lebih
konsep yg berkaitan dalam
sesuatu urutan atau
rangkaian.
• penggunaan rumus, prinsip
dan generalisasi.
sambungan…..
(h) Pembelajaran
Penyelesaian Masalah
• Pembelajaran ini
melibatkan
penggunaan prinsip,
rumus, generalisasi,
konsep dan hukum utk
menyelesaikan masalah
dalam sesuatu situasi baru.
sambungan…..

•Terdapat beberapa langkah


dalam penyelesaian masalah:
- mengenal masalah
- mencari maklumat
- membuat hipotesis
- membuat pilihan
- membuat rumusan
sambungan……

•Gagne (1974, 1977) dan


Gagne dan Briggs (1979)
telah mengemukakan satu
model pembelajaran
langsung yg berasaskan
model teori pemprosesan
maklumat.
•Lapan fasa pengajaran
disesuaikan dengan lapan
Fasa Pembelajaran dan Pengajaran Gagne

Fasa Pembelajaran Masa Fasa Pengajaran


1. Fasa motivasi 1. Mengaktif motivasi, memberitahu
Jangkaan pelajar objektif pembelajaran

2. Kefahaman 2. Menarik perhatian


Perhatian,pemilihan
persepsi
3. Meransang ingatan semula
3. Pemerolehan
Koding, enkod
Maklumat disimpan

4. Penahanan 4. Menyediakan panduan pelajaran

Menyimpan ingatan

5. Membantu penyimpanan
5. Ingat semula

Ingat semula
6. Menggalak pemindahan pembelajran
6. Generalisasi

Pemindahan pembelajaran 7. Elisitasi perlakuan


7. Perlakuan
Gerak balas 8. Memberi maklum balas
8. Maklum balas
Pengukuhan
Penggunaan Prinsip
Pembelajaran dan Pengajaran
Gagne:
Perhatian kpd dua perkara
berikut:
•Teori Pembelajaran Gagne
menekankan sistem
pembelajaran harus bermula
drp yg mudah (peringkat asas)
kpd yg rumit.
Sebelum mengajar kemahiran
sambungan…..

•Supaya pembelajaran
menjadi berkesan, Gagne
mencadangkan agar guru
merancang pengajaran
meliputi langkah-langkah yg
dicadangkannya iaitu meliputi
lapan fasa pengajaran yg
berinteraksi dengan lapan
fasa pembelajaran.