Anda di halaman 1dari 49

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

TOPIK 5
PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK
Disampaikan oleh:

Boon Jong Fook Unit Pendidikan Muzik Jabatan Kajian Sosial IPG Kampus Darulaman
1

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK OBJEKTIF: Pada akhir tajuk ini anda akan dapat: 1.Memperkenalkan asas muzik, membolehkan pelajar memahami prinsip-prinsip muzik.

2.Menjelaskan maksud muzik,memahami matlamat & objektif muzik.


3. Menyatakan konsep muzik & kemahiran muzikal yang perlu ada pada pelajar. 4.Menjelaskan faedah SDP dalam proses P&P. 5. Menjelaskan aktiviti muzikal yang perlu ada pada setiap pelajar (Nyanyian, Pergerakan & Permainan Alat) 6.Merancang aktiviti muzikal bersesuaian tahap kemampuan pelajar.
3

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

PENGENALAN ASAS DALAM MUZIK 5.1 PENGENALAN ASAS MUZIK


Kegiatan muzik sebagai saluran komunikasi. Penglibatan pelajar yang luas dan sejagat dapat membantu mengeratkan hubungan dan persefahaman kemanusiaan.

5.1.1 DEFINISI MUZIK


Muzik sebagai satu cabang seni dan sains yang menggabungkan bunyi vokal dan instrumental, semulajadi atau rekaan yang memuaskan mengikut estetika,corak pemikiran dan emosi manusia/mencerminkan budaya. Muzik secara universal adalah seni bunyi-bunyian.
4

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

5.1.2

MATLAMAT & OBJEKTIF

- Memperkembangkan potensi & kualiti

diri individu dari segi nilai estetika muzik dan etika melalui pelbagai pengalaman muzik ke arah meningkatkan kesejahteraan hidup dalam konteks budaya dan aspirasi negara.

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

OBJEKTIF: Dengan mempelajari pendidikan muzik, pelajar akan dpt:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Menikmati pelbagai pengalaman muzik. Memperkembangkan nilai estetika,kreativiti, ekspresi diri. Merasai & mengenal konsep muzik Tingkatkan kemahiran mendengar muzik secara aktif Mengenal/memahami sistem notasi muzik yang asas. Memperkembang kemahiran asas dlm nyanyian,muzik dgn gerakan dan permainan alat. Berusaha, disiplin, yakin diri,toleransi, kerjasama. Mengenal/menghargai jenis muzik tanah air, tradisional & semasa. Mengenal muzik dari negara lain yang sesuai. Menjadi penggguna muzik yang berpengetahuan & berdiskriminasi

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

5.1.3

PRINSIP P & P MUZIK

Mengajar bunyi terlebih dahulu dari simbol (menyanyi dahulu


sebelum mempelajari notasi muzik) (rote before note). Kaedah penemuan kendiri pelajar memerhati, mendengar, meniru, membeza bunyi, menentukan samada bunyi itu sama atau berlainan melalui pengalaman, seronok didengar atau tidak. Panduan minimum dari guru,pembelajaran secara aktif. Pembelajaran mengikut urutan, mengajar satu unsur muzik sahaja sebelum digabung dengan unsur lain. Prinsip dan teori diberi selepas amalan praktik. Peluang yang cukup utk mengkaji muzik & membuat latihan dgn

elemen muzik.
Nama-nama not utk nyanyian dan muzik instrumental diselaraskan. Nyanyian solfa tidak digalakkan.
7

WAJ3107 boonjf98@yahoo.com KAEDAH PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MUZIK

DALCROZE
EMILE JAQUES DALCROZE

Pergerakan Berirama: -Menggunakan gerak geri tubuh badan sebagai sensitiviti terhadap aspek/unsur muzik kerana tubuh badan berkait rapat dgn otak. Pembelajaran Berperingkat: -Nyanyian semerta, isyarat tangan, latihan solfa skel pentatonik, nyanyian lagu rakyat secara a capella. Pengalaman Muzikal:Empat komponen utama 1.Imitasi 2. Eksplorasi 3.Improvisasi/mencipta 4. Literasi. *Alat mz Orff xylofon/metalofon yg boleh ditanggalkan mengikut not yang dikehendakki. Bunyi sebelum Simbol: -Permainan muzik tanpa notasi terlebih dahulu sebelum simbol muzik diperkenalkan. Pendekatan Bakat: -Mendengar muzik secara berulang, menghafal,menggunakan alat violin, bermula dari peringkat awal kanak-kanak.
8

KODALY
ZOLTAN KODALY

ORFF
DR.CARL ORFF

GORDON
DR.EDWIN GORDON

SUZUKI
DR.SHINICHI SUZUKI

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

LATIHAN SOLFA
ISYARAT TANGAN

do ti la sol fa

mi
re

do

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

(do)
KONSEP SOLFA DI ATAS MENJELASKAN ARAS TUBUH BADAN YANG SEMAKIN MENINGGI SELARI DENGAN PIC DALAM NYANYIAN SOLFA.
10

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

5.2

KONSEP MUZIK:

1.MELODI

2.HARMONI
3.IRAMA

4.EKSPRESI
5.BENTUK

6.WARNA TON
7.JALINAN
11

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

5.2.1 UNSUR-UNSUR MUZIK

1.MELODI
Melodi ialah susunan bunyi ton secara mendatar (linear) dan berkontur. Bunyi ton adakalanya panjang, pendek atau pun sama dan bunyi-bunyi ton ini menentukan irama melodi. Sesuatu melodi bertukar jika pic dan irama bertukar. Pergerakan melodi ini melibatkan pic dan irama yang dikawal oleh meter Contoh irama melodi : Meter

4q

dalam 1 bar

12

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

MELODI (Samb.)
Pic
Pergerakan ton boleh berulang ke atas atau ke bawah, mengikut langkah seperti anak tangga; mungkin separuh langkah, langkah penuh atau pun melompat. Turun dan naik ton menentukan pic

13

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

MELODI (samb.)

14

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

Soal jawab melodi


Irama melodi boleh dimainkan secara soal jawab.

15

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

MELODI (samb.)
JEDA SKEL SOLFA KONTUR Jarak antara dua not. Susunan lapan not dalam satu tanda nada Nyanyian pic/skel menggunakan sebutan.
-Disjunct

(melodi melompat) -Conjunct (melodi bertangga / mengikut langkah) RANGKAI Satu frasa lagu yang dinyanyikan senafas. LAGU
16

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

Harmoni adalah gabungan dua atau lebih not yang dibunyikan bersama. Gabungan not-not ini membentuk kord. Kegunaan kord adalah untuk mengiringi melodi. Bunyi yang harmoni juga boleh didengar dalam nyanyian apabila sesuatu lagu itu digubah kepada beberapa lapisan suara. Lapisan suara ini digubah berasaskan kord iringan sesebuah lagu. Lazimnya lapisan suara digubah sehingga empat lapisan iaitu lapisan Soprano, Alto, Tenor dan Bass.
17

HARMONI (TRIAD & KORD)

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

Gabungan dua not yang harmoni

Gabungan tiga not (triad)yang membentuk kord hasilkan harmoni

Gabungan lebih dari tiga Not juga membentuk kord hasilkan harmoni

18

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

HARMONI (ARPEGGIO): Contoh dalam Skel C Major

19

3. IRAMA

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

Irama : Gabungan pelbagai jenis nilai not muzik yang berbeza akan menghasilkan irama yang berbeza.
Dalam irama terdapat elemen-elemen seperti detik, meter, corak irama, tempo dan rentak.Sebelum memahami elemenelemen ini, nama not dan nilainya haruslah diketahui terlebih dahulu.

Rupa Not

Not

20

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

IRAMA (samb.)
Corak Irama

21

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

IRAMA (samb.)
Detik Dalam sesuatu muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. Ada tempat yang detiknya lebih kuat dirasai dan ada tempat yang kurang kuat . Detik yang kuat diistilahkan sebagai tekanan (accent). Bahagian detik yang kuat ini kadang-kadang ditanda dengan simbol >

22

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

IRAMA (samb.)
METER Masa bagi muzik di kawal oleh meter ditulis spt berikut: 2 3 4 2 6 4 4 4 2 8 Kelajuan sesebuah lagu atau muzik.

TEMPO

RENTAK Corak irama tertentu utk mengiringi nyanyian atau permainan alat. Cth: Zapin, Inang, Joget, Cha Cha etc.
23

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

4. EKSPRESI

Ekspresi merupakan ciri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vokal atau instrumental. Ciri muzikal ini ialah seperti dinamik, istilah dan tanda isyarat.

24

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

EKSPRESI(samb.)

Dinamik - p (piano) - f (forte ) Istilah - Alla marcia - Andante

lembut kuat

-berentak seperti mac -Kelajuan seperti orang berjalan


25

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

EKSPRESI (samb.)
- Allegro - Moderato

rancak dan cepat Sederhana

Tanda Isyarat - Tekanan


- Ulang

26

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

5. BENTUK/STRUKTUR
KARYA MUZIK MEMPUNYAI SUSUNAN STRUKTUR/BENTUK TERSENDIRI.

BENTUK DUA BAHAGIAN BENTUK TIGA BAHAGIAN

BINARI (AB) TERNARI (ABA, AABA, AAB, ABA', AA'BA')

BENTUK RONDO ABACADA... BENTUK STROFIK Pengulangan tune yang sama.(Vocal Songs) A,A,A,A

27

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

6. WARNA TON
Bunyi mempunyai sifat dan kualiti tersendiri, dan ini dinamakan warna ton dalam muzik. Contoh bunyi yang mempunyai warna ton yang berbeza ialah
- suara lelaki dengan suara perempuan -suara perempuan dengan suara kanakkanak - petikan gitar dengan tiupan trompet - paluan gong dengan gesekan biola
28

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

Perkataan yang digunakan untuk menerangkan warna ton ialah seperti lembut, kasar, nyaring, garau, halus, gelap, terang, ringan dan berat. Dalam koir, nyanyian pelbagai lapisan suara (soprano dan alto bagi perempuan tenor dan bes bagi lelaki), menghasilkan warna ton yang menarik dan harmonis. Bunyi pelbagai jenis alat dalam orkestra juga contoh warna ton yang berbeza.
29

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

7. TEKSTUR/JALINAN
Tiga jenis tekstur/jalinan dalam muzik :
Monofoni Nyanyian tanpa iringan atau penggunaan satu alat muzik tanpa iringan. Melodi diiringi oleh alat muzik berharmoni/ nyanyian dengan iringan gitar/piano. Satu, dua atau lebih melodi dibunyikan berterusan dengan menggunakan alat iringan.
30

Homofoni

Polifoni

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

5.2.2 KEMAHIRAN MUZIKAL


TIGA KOMPONEN BESAR KEMAHIRAN MUZIKAL:

1. KEMAHIRAN MUZIKAL NYANYIAN


2. KEMAHIRAN MUZIKAL MUZIK DGN GERAKAN

3. KEMAHIRAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT MUZIK

31

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

KEMAHIRAN MUZIKAL NYANYIAN:

1. MENGETAHUI DAN MEMBINA TEKNIK MENYANYI BERASASKAN ELEMEN-ELEMEN BERIKUT:

POSTUR: a. BERDIRI

Cara berdiri yang betul semasa menyanyi ialah:

tegakkan tulang belakang


satu kaki ke depan dan satu lagi ke belakang kalau tidak ke depan dan belakang, jarakkan kaki badan mesti rasa free/ tidak terkongkong dan fleksibel. Jangan angkat bahu ketika menyanyi dan ketika menarik nafas.
32

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

POSTUR:
b. DUDUK Cara duduk yang betul semasa menyanyi ialah: duduk 1/3 dari depan kerusi

tapak kaki mendatar atas lantai


angkat dada, dagu ke bawah luruskan belakang dan kepala

33

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

PERNAFASAN: Perkara yang paling penting dalam seni vokal adalah pernafasan. Pernafasan semasa menyanyi dengan pernafasan biasa adalah jauh berbeza. Prinsip pernafasan semasa menyanyi adalah menghirup udara secepat dan sedalam mungkin, lalu mengeluarkannya seperlahan mungkin.

34

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

SEBUTAN & ARTIKULASI:

Alat-alat artikulasi adalah merujuk kepada lidah, bibir, gigi dan lelangit untuk menghasilkan sebutan yang jelas dan betul. Struktur lidah, bibir, gigi dan lelangit akan membentuk bunyi dan perkataan, juga untuk menghasilkan sebutan lirik lagu yang baik.

35

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

EKSPRESI:

Dinamik memberi erti dan ekspresi kepada sesebuah lagu seperti: I. Menyanyi dengan ansur kuat/ansur perlahan (volume) pada bahagian-bahagian tertentu untuk menegaskan bahagian tersebut atau lirik yang berkenaan.(f, ff, fff, p, pp, ppp)

II. Menyanyi dengan ansur laju / ansur perlahan (tempo)

III.Menyanyi dengan mud riang/sedih


36

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

PENGHASILAN TON
Untuk mengeluarkan suara/ton, otot tambahan iaitu kord vokal diaktifkan secara meletuskan udara dari paru-paru melalui kord vokal yang tertutup. Tekanan dan getaran yang dihasilkan berulang kali (ratusan dan ribuan kali sewaktu proses pernafasan) per saat akan menghasilkan suara/ton. Kord vokal mengeluarkan suara apabila udara didalam paru-paru dilepaskan melaluinya. Pengeluaran suara yang betul akan menghasilkan sebutan yang baik dan jelas dalam nyanyian.

37

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

MEMFRASA: i. - Mengawal nafas dalam nyanyian mengikut frasa lagu. ii. - Snatch breathing (menarik nafas dengan cepat) dilakukan untuk menarik nafas sebelum menyambung semula nyanyian. Ia dilakukan dengan cepat.

38

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

2. MEMBINA KEMAHIRAN MENYANYI:


KEMAHIRAN INDIVIDU
Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo. Menyanyi skel: jeda, arpeggio menaik/menurun. Menyanyi semula keratan lagu yg diperdengarkan. Menyanyi serta merta mengikut skor muzik

KEMAHIRAN ENSEMBEL
Menyanyi dlm ensembel vokal secara unison Menyanyi dlm ensembel vokal secara berharmoni dlm lapisan suara soprano, alto, tenor. Mendengar secara aktif dan selektif

39

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

Mari menyanyi lagu ini LTB Marilah kawan kawan Janganlah suka ponteng Belajar dengan tekun Harapan ayah bonda

40

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

Mari menyanyi lagu ini secara solfa

41

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

Sekarang mari menyanyi lagu ini

42

Mari kita buat improvisasi dengan tema lain

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

43

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

Mari menyanyi lagu ini secara solfa

44

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

Kalau buta simbol muzik*,,,, nak buat apa/bagaimana??? Takkan terus membantutkan usaha dan tak mahu buat apa-apa Carilah CD/VCD/DVD/Midi/MP3/MP4/MP5 yang relevan dengan isi kandungan yang ingin disampaikan dan buat sedikit pengubahsuaian di mana yang patut/sesuai

*bukan disengajakan, akan tetapi kerana sistem yang dilalui


45

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

KEMAHIRAN MUZIKAL MUZIK DGN GERAKAN KEMAHIRAN MUZIKAL MUZIK DAN GERAKAN Bergembira bergerak dgn muzik
Melibatkan diri secara aktif Mendengar secara aktif Ekspresi diri melalui gerakan

Memahami konsep muzik melalui gerakan


Mengenali aspek budaya berkaitan gerakan dgn muzik

Meneroka dan menginterpretasi muzik melalui gerakan


Memupuk nilai yakin diri,disiplin diri dan daya
46

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

KEMAHIRAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT MUZIK


Bergembira bermain alat muzik Melibatkan diri secara aktif Mendengar secara aktif dan selektif Bermain alat secara muzikal dan terkawal Memahami/aplikasi konsep muzik dlm permainan alat Mengenali alat muzik tradisional Improvisasi secara meneroka konsep muzik melalui aktiviti alat permainan. Memupuk nilai yakin diri,disiplin diri dan daya estetika muzik.
47

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

5.3

PENYAMPAIAN KONSEP/UNSUR MUZIK DLM AKTIVITI MUZIKAL 5.3.1 NYANYIAN -rentak, lapisan suara,meter, tekanan, irama,pic, tempo, melodi, ekspresi, mud,dinamik,monofoni,homofoni. 5.3.2 -mengikut lirik, interpretasi, dinamik, MUZIK DGN bebas, bertema. GERAKAN -unsur gerakan: imbangan,ruang,masa,daya/aliran. 5.3.3 -corak irama,warna ton, PERMAINAN melodi,ekspresi ALAT
48

WAJ3107

boonjf98@yahoo.com

SEKIAN TERIMA KASIH


49

Anda mungkin juga menyukai