Anda di halaman 1dari 15

KONSEP 5P -

PENYERAPAN
AMIRAH BT SHEIKH ISMAIL
NORFARAH AIIN BT ZAMRI
MIMI FARHANA BT MOKHTAR
NUROL FATIHAH KAMARUDDIN
Penyerapan
Konsep:
-Proses menyerapkan pelbagai
bidang ilmu, nilai murni, kemahiran
berfikir dan kemahiran bernilai
tambah dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Melayu.
Bentuk Penyerapan

1. Penyerapan isi mata


pelajaran lain dalam mata
pelajaran bahasa.

2. Penyerapan nilai
Penyerapan isi mata pelajaran lain
- satu strategi untuk menyerapkan isi
pengetahuan daripada beberapa mata
pelajaran ke dalam satu mata pelajaran
lain.

Contoh:
Dalam PP bahasa, isi pengetahuan
daripada mata pelajaran Sains dan
Kesihatan diserapkan seiring dengan
penguasaan kemahiran-kemahiran
bahasa.
Penyerapan Nilai:

Nilai murni dan semangat


kewarganegaraan masyarakat
Malaysia yang berlandaskan
kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan.

Dalam P&P, walaupun penyerapan


dilakukan secara sedar dan
terancang, namun murid menyerap
Ada 17 nilai yang perlu diserapkan
dalam P&P:

1. Baik hati 2. Berdikari


- belas kasihan -
bertanggungjawab
- bertimbangrasa - bertindak
sendiri
- murah hati - jaya diri
- saling memahami- yakin kepada diri
3. Hemah tinggi 4. Hormat-
menghormati
- kesopanan - hormat kpd ibu bapa
- mengaku kesalahan- hormat kpd
orang yang
sendiri lebih tua
- ramah mesra - taat kpd raja &
negara
- hormat kpd hak asasi
- hormat kepada undang-
undang
- menghargai masuah diri
5. Kasih sayang 6. Keadilan
- sayang kpd nyawa - adil
- sayang kpd alam - saksama
sekeliling
- cinta kpd negara
- cinta kpd keamanan
dan keharmonian
7. Kebebasan 8. Keberanian
- kebebasan di sisi - berani
dengan tidak
undang-undang membuta
tuli
- kebebasan dalam - berani
kerana benar
sistem demokrasi - berani
mempertahan-
kan
kebenaran
9. Kebersihan fizikal 10.
Kejujuran
danmental - amanah
- kebersihan diri - bercakap benar
- kebersihan persekiran - ikhlas
- pertuturan dan kela-
kuan yang sopan
11. Kerajinan 12. Kerjasama
- cekal - persaudaraan
- daya usaha - t/jawab
bersama
- dedikasi - gotong-
royong
- gigih - toleransi
- tekun - kebaikan
bersama
- perpaduan
13. Keserdahanaan 14.
Kesyukuran
- sederhana dlm mening - berterima
kasih
katkan kepentingan -
mengenang budi
diri dan oranglain -
penghargaan
- Tidak keterlaluan
dalam pertuturan
dan tingkah laku
15. Rasional 16. Semangat
bermasya
- boleh membuat rakat
pertimbangan -
bermuafakat
- boleh membuat pena- - kejiranan
akulan - peka kpd
isu-isu
- berfikiran logik dan sosial dan
masyarakat
terbuka
17. Semangat kewarganegaraan
- berbangga menjadi rakyat malaysia
- bersemangat patriotik
- berusaha dan produktif
TERIMA
KASIH