Anda di halaman 1dari 39

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR Penghargaan

Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United Kingdom

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

HASIL
Dalam bengkel ini, kita akan meneroka ...
Soalan yang berkesan
Bagaimana soalan menjanakan pemikiran Taksonomi Bloom dan Blooms taxonomy and higher order thinking pemikiran aras tinggi Menggunakan soalan dengan berkesan

Soalan, soalan, soalan

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

TUJUAN MENYOAL
Untuk menilai pengetahuan sedia ada

Untuk menimbulkan minat Untuk membina pemahaman Untuk membina sikap dan penghayatan Untuk mengukuhkan pembelajaran Untuk merangsang pemikiran kritikal

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

TUJUAN MENYOAL
Untuk menilai pembelajaran dan kemajuan murid Untuk menjelaskan pemikiran Untuk mencari sebab atau penjelasan Untuk meneroka pandangan alternatif

Untuk menguji implikasi dan akibat

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Soalan yang berkesan adalah:


Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu) Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dimaksudkan) Ringkas (dinyatakan dengan beberapa perkataan yang mungkin) Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindak balas) Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci) Skop terhad (soalan yang bercapah akan mengelirukan) Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza)
Art Costa and Bena Kallick

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Pilih soalan yang paling mencabar yang telah ditimbulkan dalam kumpulan anda (4 orang) - dan justifikasikan jawapan anda
Bersedia untuk berkongsi soalan dan pemikiran anda dengan semua

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

AMALAN YANG BAIK UNTUK GURU-GURU

Soalan perlu:
Dirancang
Logik dan berturutan Ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan Memberi murid masa untuk berfikir Seimbang antara fakta dan pemikiran Tidak berulang Ditanya dalam nada perbualan Direka untuk mendapatkan maklum balas yang berterusan
7
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MEMBINA SOALAN

"Jika kita mengharapkan murid untuk melibatkan diri dalam proses pemikiran yang lebih kreatif dan merangsangkan, kita sebagai guru mesti menggalakkan murid bertanya soalan aras yang lebih tinggi."
Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of Texas

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MEMBINA SOALAN
Kajian menunjukkan bahawa: Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan jenis mengingat semasa pengajaran mereka Guru terlalu menekankan soalan fakta dalam ujian dan peperiksaan Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalah jenis ingatan atau fakta.
Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of Texas

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MEMBINA SOALAN
Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang penting bagi setiap guru. Sama seperti seorang mekanik yang baik memilih alat yang tepat untuk kerja dan menggunakannya dengan betul. Seorang guru yang baik menggunakan soalan yang sesuai dengan tahap murid dan teknik penyoalan yang baik. "
William G Camp Virginia Polytechnic Institute and State University

10

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

TUGASAN

Aturkan kad mengikut hirarki. Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk menjelaskan hirarki anda.

11

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Oliver Wendell - Holmes


Terdapat intelek aras satu, intelek aras dua, dan intelek aras tiga dengan jendela langit ...... Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai para intelek aras satu Para intelek aras dua akan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul. Mereka yang berada di intelek aras ketiga berupaya untuk membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit
12
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

INTELEK 3 ARAS Terdapat intelektual aras satu, aras dua dan aras tiga dengan jendela langit. Para intelektual aras satu. Soalan jenis mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan Para intelektual aras dua Soalan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul. Para intelektual aras ketiga Soalan membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit

13

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Kaji ketiga-tiga aras, terangkan apa yang dimaksudkan dengan :

Intelek 3 Aras
MENGAPLIKASI

O U T P U T

MEMPROSES

P R O S E S
I N P U T
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MENGUMPUL

14

Intelek 3 Aras
menilai, menggeneralisasi, mengimaginasi, mempertimbang, menentukan, membuat spekulasi, sekiranya . maka, mengaplikasi prinsip, membuat hipotesis, meramal, mencetus idea membanding beza, menerangkan mengapa, memberi sebab, mengelas, mentafsir, menganalis, membuat kesimpulan, membuat turutan, mensintesis, membuat analogi melengkap, mengira, mendefinisi, menggambar, mengenal pasti, menyenarai, menyesuai, menama, memerhati, memilih, melafaz, mengimbas
O U T P U T P R O S E S I N P U T

MENGAPLIKASI

MEMPROSES

MENGUMPUL

15

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

TAKSONOMI BLOOM
Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau pada tahun 1950an Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembangan pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan mencabar. Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina soalan yang merentasi semua peringkat persekolahan dan dalam semua bidang pembelajaran. Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuat penambahbaikkan pada taksonomi asal.

16

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Penilaian Sintesis Analisis

Mencipta Menilai

Memekarkan Pemikiran

Menganalisis Mengaplikasi Memahami Mengingat

Aplikasi Kefahaman Pengetahuan Bloom


17

Anderson
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Kompleksiti Pemikiran Mengingat

Bahasa Pemikiran Saya boleh ingat maklumat

Kata Kunci Mengecam, mengulang, menyenaraikan. menggambarkan, mengenal pasti, namakan Mentafsir, menjelaskan, memberi contoh. meringkaskan, membuat kesimpulan, menunjukkan pemahaman, menterjemah Melaksanakan, menunjukkan, menjalankan, menggambarkan, gunakan Membandingkan, sebaliknya, mengklasifikasikan, menyusun

Memahami

Saya boleh ingat dan menjelaskan idea dan konsep Saya boleh menggunakan pengetahuan dalam keadaan serupa atau baru Saya boleh mengekstrak keluar idea-idea penting Saya boleh membuat beberapa pertimbangan dan keputusan Saya boleh memikirkan ideaidea baru dan cara-cara baru untuk menggunakan maklumat

Mengaplikasi

Menganalisis Menilai

Menyemak, mempertimbang, menguji, membuat keputusan, membuat hipotesis


Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasil

Mencipta

18

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom


Aras pemikiran dan penyoalan
Mencipta Soalan Kompleks Penerangan
Gabungkan maklumat tuk mencipta sesuatu yunang baru Membuat pertimbangan dan penilaian untuk membuat kesimpulan

Kata Kunci
Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasil Memangkat, menyimpul, menilai , mentaksir, menentukan

Soalan Pemula
Bagaimanakah kita boleh mereka bentuk ...? Bolehkah kita menambah ...? Apa yang akan berlaku jika ...?

Menilai

Mengapa anda berfikir tentang ? Mengapa anda suka ini ? Apakah yang terbaik ...?

Menganalisis

Pecahkan kpd bahagian yg lebih kecil utk memeriksa lebih mendalam & memahami perhubungannya
Mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi dan pengalaman baru Mengungkap semula dan mentafsir untuk menunjukkan pemahaman Jawapan fakta, mengingat dan mengiktiraf

Membanding beza, mengelas,menyusun, memeriksa, menganalisa


Menunjukkan, menggunakan, mengaplikasi membina, menggambarkan Menyatakan semula , menerangkan, mentafsir, menterjemah, meringkas Mengulangi, menamakan, mengingat semula, menyatakan, menyenarai

Bagaimana mereka sama / berbeza? Bagaimana ia berfungsi ...? Apakah bukti ...?
Apakah contoh-contoh lain yang ada tentang ini?

Mengaplikasi Soalan Mudah

Memahami

Apakah maknanya? Apakah kegunaannya? Bolehkah anda terangkan ...? Siapakah...? Apakah ...? Di manakah ...? Apabila ...? Yang manakah ...?

Mengingat

19

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MENGINGAT
Kata Kerja yang boleh digunakan
memberitahu menyenarai menggambar menghubung kait mengesan menulis mencari menyata menama

Contoh Soalan
Apakah yang berlaku selepas...? Berapa banyak...? Siapakah itu yang...? Namakan...? Terangkan apa yang berlaku di...? Siapa yang memberitahu...? Beritahu kenapa...? Cari maksud bagi...? Apakah yang...? Yang manakah benar dan salah...?

Contoh aktiviti dan hasil


Buat satu senarai tentang peristiwa-peristiwa utama .. Buat satu garis masa peristiwa. Buat satu carta fakta. Senaraikan fakta yang anda boleh ingat. Senaraikan kesemua.... Dalam cerita ini. Buat satu carta untuk menunjukkan... Buat satu akrostik Deklamasikan satu puisi.

20

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MEMAHAMI
KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN menerang mengintepretasi menggariskan membincang mengesan meramal menyatakan semula menterjemah membanding menggambarkan
CONTOH SOALAN Nyatakan dalam perkataan sendiri ... Beri gambaran ringkas .... Apakah yang akan berlaku selepas ini ...? Pada pendapat anda siapa..? Apakah perkara utama ...? Siapakah watak utama..? Apakah perbezaan antara..? Beri contoh untuk menyokong jawapan anda. Apakah definisi...? CONTOH AKTIVITI DAN HASIL Cari atau lukis gambar yang menerangkan peristiwa. Terangkan pendapat anda tentang idea utama. Sediakan satu jalur kartun yang menerangkan urutan peristiwa. Tulis dan lakonkan pementasan berdasarkan jalan cerita Ceritakan semula dalam perkataan sendiri Lukiskan satu aspek yang anda suka Tuliskan ringkasan Sediakan satu carta alir untuk menggambarkan urutan peristiwa Sediakan satu buku mewarna
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

21

MENGAPLIKASI
KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN CONTOH SOALAN CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

menyelesaikan menunjukkan menggunakan membuat ilustrasi membina meramal melengkapkan menilai mengklasifikasi menggambarkan

Tahukah anda peristiwa lain di mana..? Bolehkah perkara ini berlaku ...? Himpunkan mengikut perwatakan Apakah faktor yang anda ubah jika..? Dapatkah anda mengaplikasikan kaedah ini dengan pengalaman sendiri? Apakah soalan yang akan ditanya...? Daripada maklumat yang diterima, bina satu set arahan untuk .. Adakah maklumat ini berguna jika anda ada...?

Bina sebuah model yang akan menunjukkan bagaimana ia berfungsi. Bina sebuah diorama untuk menceritakan sesuatu peristiwa. Ambil beberapa keping gambar untuk menunjukkan sesuatu perkara. Bina sebuah model tanah liat. Rangka satu strategi pemasaran produk anda menggunakan strategi yang diketahui sebagai panduan. Pakaikan anak patung dengan pakaian kebangsaan / tradisional. Lukis mural berdasarkan perkara yang sama. Tulis buku teks tentang
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

22

MENGANALISIS
KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN CONTOH SOALAN CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

menganalisis membezakan menilai membanding menyiasat mengkategori mengenalpasti menerangkan memisahkan mempromosi

Peristiwa manakah akan berlaku..? Sekiranya ... berlaku, apakah peleraian yang akan berlaku? Apakah persamaan .. dengan ..? Apakah hasil lain yang mungkin...? Himpunkan mengikut perwatakan Apakah faktor yang anda ubah jika..? Kenapa perubahan ini berlaku? Banding perubahan yang anda kemukakan dengan yang disampaikan. Terangkan apa yang sepatutnya berlaku apabila..? Apakah persamaan..? Apakah masalah yang mungkin timbul? Apakah motif..? Apakah titik perubahan ...?

Bina sebuah soal selidik untuk mengumpul maklumat Reka sebuah iklan untuk menjual satu produk Bina sebuah carta alir yang mempunyai peringkat kritikal Bina sebuah jigsaw Bina sebuah salasilah keluarga untuk menunjukkan perhubungan Tuliskan sebuah biografi seseorang Sediaka laporan .. Anjurkan sebuah majlis lengkap dengan susun atur, langkah, rekod yang diperlukan Nilaikan hasil seni persamaan dan permasalahan

23

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MENILAI
KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN mengadili memilih memutuskan membenarkan membahas mengesahkan berhujah mengesyorkan menilai membincang mengutamakan memberi kadar menentukan CONTOH SOALAN CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

Adakah terdapat satu penyelesaian yang lebih baik untuk ... Nilaikan ... Bolehkah anda mempertahankan kedudukan anda tentang ...? Adakah anda berfikir ... adalah baik atau sesuatu yang buruk? Bagaimana anda akan mengendalikan ...? Apakah yang mengubah ... Adakah anda akan mengesyorkan? Adakah anda percaya? Adakah anda seorang ... orang? Apakah perasaan anda jika ...? Adakah berkesan ...? Apakah pendapat anda tentang ...?

Sediakan satu senarai kriteria untuk menilai ... menunjukkan. Jalankan perbahasan tentang isu kepentingan khas. Buat buku catatan 5 peraturan anda anggap penting. Menyakinkan orang lain. Membentuk panel untuk membincangkan pandangan, misalnya "Pembelajaran di Sekolah." Tulis sepucuk surat kepada ... memberi nasihat mengenai perubahan yang diperlukan di ... Sediakan kes untuk membentangkan pandangan anda tentang ...

24

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MENCIPTA
KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN CONTOH SOALAN CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

Mencipta Mereka

Adakah anda boleh mencipta? Mengapa tidak mengarang sebuah lagu..? Dapatkah anda melihat penyelesaian jika? Jika anda mempunyai akses kepada semua sumber , bagaimana anda akan berurusan dengan ...? Mengapa tidak anda merangka? Adakah anda mempunyai cara tersendiri ? Apakah yang berlaku jika.? Berapa banyak carakah anda boleh cipta ..yang baru dan luarbiasa untuk..? Bolehkan anda tulis resepi baru untuk hidangan yang sedap? Bolehkan anda bina kertas kerja untuk..

Mengarang
Meramal Merancang Membina Mereka bentuk

Mengembangkan
imaginasi Mengusul Menjana Mencipta formula

Cipta sebuah mesin untuk tugasan tertentu Reka bentuk sebuah bangunan untuk menempatkan kajian anda Cipta sebuah produk baru. Berikan nama dan merancang kempen pemasaran Menulis tentang perasaan anda berhubung dengan.........? Tulis rancangan TV, rancangan permainan, pertunjukan boneka, main peranan, lagu atau pantomim tentang ...? Rekabentuk rekod, buku, atau penutup majalah untuk ...? Jual idea. Merangka satu cara untuk ... ? Reka satu rentak atau meletakkan perkataan baru kepada melodi yang dikenali....?

25

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

26

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Membangunkan kemahiran menyoal guru


Rancang soalan anda Bersedia untuk bertanyakan soalan lanjutan Tentukan sama ada soalan itu ditujukan kepada seluruh kelas, kumpulan tertentu atau individu. Berikan pelajar masa untuk berfikir. Adakah soalan anda seimbang antara fakta dan pemikiran? Bertanya dalam nada perbualan Rekabentuk soalan yang akan mendapat maklum balas yang berterusan

27

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Membangunkan kemahiran menyoal guru


Berhenti bertanyakan banyak soalan secara sendiri! Berharap murid untuk menimbulkan lebih banyak soalan jenis lisan dan bertulis Galakkan murid untuk menyoal murid lain semasa perbincangan Terima soalan apabila ditujukan. Berikan masa untuk membuat susulan kepada soalan murid Mengumpul, membincangkan, mengkategorikan dan membangunkan soalan murid

28

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Menggunakan

nota, pilih dua soalan daripada setiap kotak dan kenal pasti bila anda telah menggunakannya dengan berfaedah dalam sesuatu pengajaran anda baru-baru ini

29

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Soalan-soalan Yang Menerangkan Pemikiran


Bolehkah anda menjelaskan dengan lebih lanjut ...? Apakah yang kamu maksudkan dengan...? Bolehkah anda memberi saya satu contoh ...? Bolehkah anda menjelaskannya dengan cara lain? Bolehkah anda menunjukkan saya ...?

30

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Soalan-soalan Untuk Mencari Sebab dan Penjelasan Mengapa anda berfikir bahawa ...? Bagaimana kita tahu bahawa ...? Apakah sebab-sebab anda ...? Apakah bukti yang kita ada untuk...? Kenapa anda mengatakan sedemikian?

31

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Soalan-soalan Yang Meneroka Pandangan Alternatif Bolehkah anda meletakkannya dalam cara yang lain? Adakah terdapat pandangan yang lain...? Sekiranya ada orang yang memberikan cadangan bahawa ....? Apa yang kita perlu tahu sekiranya ...?

32

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Soalan-soalan Yang Menguji Implikasi dan Akibat Apakah yang akan menyusul pendapat anda? Adakah yang selaras dengan yang dinyatakan sebelum ini? Apakah akibatnya sekira ? Adakah terdapat panduan umum untuk ? Bagaimanakah anda dapat menguji sama ada benar atau tidak?

33

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan Murid


Menganalisis soalan Apakah yang anda maksudkan dengan ...? Menyusun semula soalan Adakah anda cuba menyatakan bahawa ...? Menyoal murid semula Apakah pendapat anda ..? Tanya soalan sokongan Bolehkah...sekiranya...? Beri senarai kemungkinan Mungkinkah kita boleh ..?

34

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MASA MENUNGGU ATAU MASA BERFIKIR


Apabila anda telah menyoal murid, beri mereka masa untuk memikirkan jawapan mereka

Berapa lama?

35

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MASA MENUNGGU
Masa menunggu amat penting untuk perkembangan proses pemikiran aras tinggi apabila murid diminta menjawab soalan Ia adalah tempoh masa di antara masa guru bertanya soalan dan masa meminta pelajar menjawab Purata masa menunggu guru adalah 1 saat

36

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Jumlah soalan murid tanya meningkat

IMPAK MENAMBAH MASA MENUNGGU Murid

Murid dapat menjawab dengan ayat lengkap

Jawapan murid lebih panjang

Murid akan berfikir secara spekulasi, Mungkin ia akan ...

37

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Guru mempunyai lebih banyak masa untuk mendengar dan berfikir tentang respon murid

IMPAK MENAMBAH MASA MENUNGGU GURU

Jangkaan guru terhadap respon murid berubah

Guru dapat memberi variasi teknik penyoalan mereka

Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemikiran berasas tinggi

38

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

MEMBINA SOALAN Soalan yang baik tidak ada jawapan. Ia bukan satu bolt yang perlu diketatkan tetapi benih yang perlu disemai yang akan terus berkembang ke arah menghijaukan landskap idea.
John Anthony Ciardi (1916 1986)

39

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN MALAYSIA MALAYSIA

Anda mungkin juga menyukai