Anda di halaman 1dari 37

Sektor

perlombonga
n dan sumber
tenaga
 Sangat penting kepada negara.
 Pelbagai jenis sumber:

Ø Logam
Ø Bukan logam
Ø Sumber kuasa ( bahan api )
Petroleum
Ciri-ciri aktiviti perlombongan petroleum dan
gas asli di Malaysia
Bijih timah
Pernah menjadi sektor
utama yang menjana
ekonomi negara sekitar
tahun 1960 an dan 1970
an.
Kini mengalami
kemerosotan yang
ketara.
Arang batu
 Sumber tenaga yang
menghasilkan tenaga elektrik yang
penting selepas petroleum dan gas
asli.
 Digunakan dalam negara sahaja.
 Tujuan- menghasilkan tenaga
elektrik.
 Contoh- stesen jana kuasa milik
Perbadanan Pembekalan Elektrik
di Sejingkat, Sarawak.
Kepentingan
petroleum
dan gas asli
sebagai
bahan
mentah kpd
aktiviti
perindustrian
Sumber tenaga
gantian
Tenaga hidroelektrik
Tenaga suria
Tenaga biojisim
Tenaga ombak
Kelebihan sumber
tenaga gantian
Tidak pupus dan
sentiasa berterusan.
Bersih dan mesra alam.
Murah dan menjimatkan.
Pelbagai guna.
Faktor yang mempengaruhi
perkembangan tenaga gantian.
 Penyusutan bekalan sumber
tenaga konvensional (tenaga fosil).
 Mengurangkan kebergantungan
dan penggunaan kpd sumber
tenaga konvensional.
 Mengurangkan kesan pencemaran
terhadap alam sekitar.
 Kemajuan dalam sains dan
teknologi.
Masalah dalam membangunkan sumber
tenaga gantian di negara sedang
membangun
Tahap perkembangan sains
dan teknologi yang rendah
Kekurangan modal
Saiz pasaran yang masih kecil
Simpanan tenaga
konvensional
Faktor faktor yang
mempengaruhi perkembangan
sumber tenaga gantian di
malaysia
Geografi fizikal Geografi manusia

 Bentuk muka bumi  Modal yg besar


 Saiz kawasan  Kepakaran teknologi
tadahan air yang tinggi
 Hujan yang banyak  Saiz pasaran dan
kuasa beli
 Dasar kerajaan

 Lebih bersih, murah


dan berterusan.
Masalah yg dihadapi untuk memajukan
sumber tenaga hidroelektrik di malaysia
Lokasi sumber
Modal besar
Keupayaan teknologi yang
rendah
Kesan penjanaan sumber tenaga
hidroelektrik terhadap alam sekitar
 Kemusnahan habitat dan
ekosistem hutan
 Pencemaran air khusunya sungai
 Gangguan ke atas sistem
hidrologi-mengurangkan
perpeluhan tumbuhan
 Gangguan kpd proses sungai
khususnya hakisan dan
pemendapan.
Sektor Perindustrian

 Sektor perindustrian boleh diertikan sebagai


kegiatan memproses , membuat atau
menukarkan barangan kepada barangan lain.
Perindustrian terbahagi kepada tiga jenis yang
utama iaitu industri primer , sekunder dan
tertier.
Industri Primer
 Industri memproses bahan mentah dari sektor
pertanian , perhutanan , perikanan dan
perlombongan.

 Contoh :- industri memproses koko , kelapa


sawit dan getah.
Ciri – ciri industri primer
Industri Sekunder
 Industri pembuatan melibatkan proses
penukaran bahan mentah menjadi barang
siap dan separa siap.
 Terbahagi kepada dua iaitu pembuatan
berasaskan sumber alam ( sabun ,
majerin dan minyak masak) dan
pembuatan berasaskan sumber alam
( elektrik dan elektronik)
Ciri – ciri sektor sekunder
 Bergantung pada hasil primer.
 Lokasinya terletak di kawasan pasaran.
 Menggunakan modal yang besar dan
sebahagiannya bergantung pada pelaburan asing.
 Bersifat intensif buruh iaitu menggunakan tenaga
buruh yang ramai.
Industri Tertier
 Menyediakan segala segala jenis
perkhidmatan kepada kepada pelanggan.
 Contoh seperti perumahan , perlancongan ,
dan kewangan.
Taburan dan pertumbuhan kawasan
perindustrian di Malaysia
Faktor – faktor yang mempengaruhi
ketidakseimbangan taburan perindustrian
di Malaysia.

 Faktor sejarah
q kesan daripada penjajahan lampau kerana mereka hanya
mementingkan pembangunan dan perkilangan sahaja.
q Penumpuan penjajah hanya kerana kekayaan sumber bahan
mentah dan faktor menjadi penarik untuk kilang – kilang
didirikan di kawasan berkenaan.
Urbanisasi yang tidak seimbang berlaku
diantara wilayah di Malaysia

 Bandar – bandar seperti Kuala Lumpur , Ipoh


dan Georgetown sudah lama terbentuk dan
amat pesat membangun.
 Faktor kepesatan bandar sangat penting
untuk menarik industri bertumpu di bandar
tersebut.
Kepentingan Sektor Perindustrian.