Anda di halaman 1dari 16

AL WALA’ WAL BARA’

Mencapai Sukses dalam Ramadhan

Disediakan oleh: Jabatan Nuqaba’ IPIJ


“Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta pertolongan,
beristighfar dan bertaubat kepada-Nya. Kita berlindung
dengan-Nya daripada kejahatan diri dan keburukan amalan
kita. Sesiapa yang Allah berikan hidayat kepadanya, maka
tidak ada siapa yang boleh menyesatkannya. Sesiapa yang
disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapa yang boleh
memberikan hidayat kepadanya. Aku menyaksikan bahawa
tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tidak ada sekutu
bagi-Nya. Aku menyaksikan bahawa Muhammad adalah
hamba dan rasul-Nya…

(Khutbah Rasulullah, Haji Wida’)


3 Soalan
Siapa MUSLIM?

Kepada apa dan siapa MUSLIM perlu associate diri


mereka?

Kepada apa dan siapa MUSLIM perlu disassociate


diri mereka?
Jawapannya pada

2 KALIMAH
Syahadatain (2 kalimah syahadah)
Syahadatain
(2 kalimah syahadah)

Aku naik saksi tiada ilaah yang berhak


disembah melainkan Allah

Aku naik saksi bahawa Muhammad itu


Pesuruh Allah
Dan di antara manusia ada yang berkata: Kami telah beriman
kepada Allah dan kepada hari akhirat; padahal mereka
sebenarnya tidak beriman. (8) Mereka hendak memperdayakan
Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya
memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak
menyedarinya. (9) Dalam hati mereka (golongan yang munafik
itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah
tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula
akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan
sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran). (10)

( Surah Al-Baqarah : 8-10 )


Iman dan Islam
(words and actions)

Islam – Rukun Islam


Iman – Rukun Iman

tiada Islam tanpa Iman


tiada Iman tanpa Islam
Ashadu an la ilaha ill Allah

pengingkaran

ketaatan

Konsep Al-Wala’ wal Bara’


Al-Wala’ wal Bara’

Al Wala’ – ketaatan , menolong, mendekati, mencintai

Al-Bara’- memisahkan, mengingkari, membenci, memusuhi

…sumbernya daripada Allah….


Yang perlu ditaati, dicintai, didekati?

Siapa? Apa?

Yang perlu dibenci, dijauhi, dimusuhi?

Konsepnya dibawa oleh Rasulullah SAW

wa ashadu anna Muhammad ar-rasul Allah


Al-Wala’ wal Bara’
Membina apa yang perlu dibina
Menghancurkan apa yang perlu dihancurkan

IKHLAS
ITTIBA’
mengikut Rasulullah SAW dengan ketaatan

IKHLAS
menguatkan Spiritual (S)

Physical (P) Emotion (E) Intellectual (I)


Mencapai SUKSES dalam Ramadhan

ISLAH  IHSAN  ITQAN


pembaikan konsistensi kesempurnaan
Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu
agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu
kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu
menjadi agama untuk kamu.

( Surah Al-Maidah : 3 )
“When you act in obedience to Allah, in the light of
Allah, you hope for Allah’s reward. When you
abandon disobedience of Allah, in the light of Allah,
you fear Allah’s punishment
Selamat Menempuh
Ramadhan dengan SUKSES!!

AL WALA’ WAL BARA’


Mencapai Sukses dalam Ramadhan

Disediakan oleh: Jabatan Nuqaba’ IPIJ