Anda di halaman 1dari 25

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KANDUNGAN
PENGENALAN

DEFINISI
TUJUAN CIRI-CIRI ASPEK PELAKSANAAN PROGRAM (KERAJAAN) PERANAN GURU CONTOH AKTIVITI

KESIMPULAN

PENGENALAN
Transformasi kurikulum pendidikan (PPPM) 2013-2025:
penekanan kepada konsep kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT/ HOTS)

PPPM 6 ciri utama yang perlu ada dalam diri murid,


salah satu adalah seorang murid perlu mempunyai elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Merujuk kepada 4 aras teratas dalam Taksonomi Bloom :

TAKSONOMI BLOOM
PENILAIAN SINTESIS ANALISIS APLIKASI KEFAHAMAN

HOTS

LOTS
PENGETAHUAN

Pengatahuan Mengutip

Kefahaman Menjelaskan

Aplikasi Menetukan

Menyebut
Menjelaskan Menggambar Membilang Mendaftar Menunjukkan Melabel Membaca

Mencirikan
Membanding Menghitung Mengubah Menghurai Membezakan Menerangkan Mengemukakan

Menerapkan
Menyesuaikan Mengklasifikasi Menghitung Menggambarkan Menilai Melatih Menyelidik

Memilih
Menyatakan

Memperluas
Meramal

Meramal
Menyelidik

Analisis Menganalisis

Sintesis Membanding

Penilaian Mengatur

Memerinci
Merasionalkan Menguji Menyimpulkan Mengukur Melatih

Menyimpulkan
Menilai Mengkritik Memperjelas Menafsir Membuktikan Memilih Menguji

Mengkategorikan
Menyusun Merencanakan Meningkatkan Memperjelas Menggabungkan Menampilkan Merangkumo

Membuat
Mengarang

DEFINISI
Onosko dan Newmann,1994 Penggunaan minda secara meluas untuk menghadapi cabaran-cabaran baru

Zevin (1995) Pemikiran Aras Tinggi merupakan perluasan maklumat yang sedia ada dalam minda untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli.

DEFINISI
Zevin (1995)
Pemikiran Aras Tinggi merupakan perluasan maklumat yang sedia ada dalam minda untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli. KPM, 2011 Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu

DEFINISI
Kami, 2013 Kemahiran berfikir aras tinggi bermaksud keupayaan seseorang individu untuk membuat tafsiran secara kritis tentang sesuatu perkara dalam menyuarakan pendapat dan membuat keputusan Penggunaan minda secara meluas berlaku apabila seseorang itu perlu mentafsir, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk menjawab soalan atau menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Memerlukan pemikiran yang meluas dan mendalam.

Berfikir Proses Mental


Kemahiran Berfikir

Kemahiran Intelek

TUJUAN / RASIONAL
Berubah ke arah lebih daripada kefahaman asas dan

rote memorization

Meningkatkan tahap kefahaman

Meningkatkan kemampuan menjustifikasikan penyelesaian dan dapatan

Sesuatu konsep mudah dipelajari dengan lebih berkesan melalui KBAT

Meningkatkan keupayaan murid dalam menyiasat dan meneroka idea yang memerlukan KBAT

CIRI-CIRI
Stimulus
Menggunakan ransangan secara ekstensif untuk menjana kemahiran inferens dan penaakulan Contoh bahan ransangan : perikan, gambar rajah, graf

Pelbagai tahap/ aras pemikiran

Mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar

Konteks yang baharu

Merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada murid Tujuannya untuk meransang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah

CIRI-CIRI
Skop yang luas Pengetahuan asas sebagai keperluan
Tidak spesifik dan merentasi mata pelajaran Kandungan bebas/ hubungkait Boleh ditaksir dan mencabar Kepelbagaian Boleh melibatkan lebih daripada satu jawapan

Fakta

Bermakna Respons murid

CIRI-CIRI
Situasi sebenar Mencabar murid untuk dalam kehidupan menyelesaikan sesuatu masalah seharian sebenar melalui pembelajaran

Item tidak berulang

Item pelbagai atau berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mewujudkan situasi yang baharu

ASPEK KBAT
Proses P&P Soalan Peperiksaan

Penyediaan ABM

Aktiviti kokurikulum -kuiz -pertandingan

PELAKSANAAN PROGRAM KERAJAAN


iTHINK
Untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif. Dilancarkan oleh Perdana Menteri 13 Mei 21012 Agensi Inovasi Malaysia (AIM) bertanggungjawab memacu inovasi Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing. Alat berfikir : Thinking Maps, Thinking Hats, Habits of Mine dll

Alat berfikir
Thinking Hats

Habits of Mind

Thinking Maps

17

Bagaimana?

PERANAN GURU

PERANAN GURU

Aspek Guru
Mengikuti kursus jangka pendek dalam program i-Think

- untuk kuasai teknik berfikir


HOTS

Galakkan P&P secara inkuiri-penemuan.

Kaitkan pelajaran dengan kehidupan seharian/sebenar.

PERANAN GURU
Aspek Murid
Galakkan murid banyak bertanya.

Beri peluang murid meneroka rasa ingin tahu terhadap sesuatu perkara yang diajar guru tanya soalan

Kurikulum Pembinaan keupayaan

Pedagogi

Kokurikulum

ELEMEN KBAT

Penilaian

Sokongan komuniti

Sumber

CONTOH AKTIVITI KBAT

CONTOH AKTIVITI KBAT

KESIMPULAN
P&P menjadi lebih interaktif a. pembabitan aktif pelajar & guru b. interaksi 2 hala

Pelajar dapat: a. Membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan. b. Melahirkan idea baru dan objek baru. c. Membuat ramalan d. Menyelesaikan masalah non-routine

Sekian, terima kasih

25