EKONOMI ASAS TINGKATAN 4

VERSI 1..0G [Asas]

Disediakan Oleh:

NOR EAIZAN BIN MOHD NOOR Ketua Panitia Ekonomi Asas SMK Jelai [Felda], Gemas
http://ekonomiasas.wordpress.com

KONSEP EKONOMI
KONSEP PENERANGAN

Ekonomi

Suatu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia mengagihkan sumber ekonomi yang terhad untuk menenuhi kehendak manusia yang tidak terhad Faktor-faktor pengeluaran yang diperlukan dalam proses pengeluaran. Terdiri daripada buruh (sumber manusia), tanah (sumber semula jadi), modal, dan usahawan Keinginan atau kemahuan seseorang individu atau masyarakat untuk memiliki sesuatu barang atau perkhidmatan bagi menikmati kehidupan yang lebih selesa. Kehendak manusia adalah tidak terhad.

Sumber ekonomi

Kehendak

EKONOMI

Sumber Ekonomi

SUMBER EKONOMI
SUMBER EKONOMI Buruh TAKRIF/HURAIAN Merupakan tenaga fizikal atau mental yang disumbangkan oleh manusia dalam proses pengeluaran Merupakan alam semula jadi yang terhad penawarannya. GANJARA N Upah CONTOH Pensyarah Jurutera Nelayan Buruh kasar Tanaman Bahan galian Sumber laut Jentera Kilang Mesin Peniaga Peruncit Pemborong

Tanah

Sewa

Modal

Merupakan alat atau wang yang digunakan dalam proses pengeluaran Merupakan orang yang menggabungkan buruh, tanah, dan modal untuk mengeluarkan output

Faedah

Untung

Usahawan

Sumber Ekonomi

Faktor Pengeluaran]

MASALAH EKONOMI
MASALAH EKONOMI HURAIAN Kekurangan ialah keadaan apabila sumber terhad berbanding dengan kehendak yang tidak terhad Akibat masalah kekurangan, manusia terpaksa membuat pilihan berdasarkan keutamaan. Barangbarang/perkhidmatan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat daripada pemilihan barangan terbaik HURAIAN Masalah kekurangan menyebabkan tiada siapa pun dapat memenuhi semua kehendak masingmasing. Manusia harus membuat pilihan agar sumber-sumber terhad diagihkan kepada kehendak yang penting sahaja. Kos lepas wujud apabila manusia terpaksa membuat pilihan akibat daripada masalah kekurangan.

Kekurangan

Pilihan

Kos Lepas

MASALAH EKONOMI

MASALAH EKONOMI ISI RUMAH
MASALAH EKONOMI HURAIAN Kekurangan pendapatan wang yang terhad berbanding kehendak mereka yang tidak terhad. Pilihan dibuat berdasarkan pilihan yang dapat memberikan kepuasan yang maksimum. Barangan kedua terbaik yang dilepaskan akibat pemilihan barang terbaik. CONTOH Ingin memiliki banglo mewah, kereta mewah,dan melancong ke luar negara tetapi tidak dapat memenuhi kesemuanya kerana pendapatan terhad Menyusun kehendak ikut keutamaan/kepuasan : 2.Kereta mewah 3.Melancong 4.Banglo mewah Kos lepas bagi kereta mewah ialah melancong

Kekurangan

Pilihan

Kos Lepas

MASALAH EKONOMI FIRMA
MASALAH EKONOMI HURAIAN Kekurangan faktor pengeluaran berbanding dengan barangan yang hendak dikeluarkan/projek yang hendak dijalankan. Pilihan dibuat berdasarkan pilihan pengeluaran/projek yang dapat memberikan keuntungan yang maksimum Output kedua terbaik yang dilepaskan akibat pemilihan outpur terbaik. CONTOH Tanah yang ada untuk digunakan ada untuk pertanian atau perumahan. terhad sama projek projek

Kekurangan

Pilihan

Pilih projek perumahan jika ia lebih menguntungkan berbanding projek pertanian. Kos lepas bagi projek perumahan ialah projek pertanian.

Kos Lepas

MASALAH EKONOMI KERAJAAN
MASALAH EKONOMI HURAIAN Kekurangan hasil berbanding dengan projek-projek pembangunan yang hendak dijalankan. Pilihan dibuat berdasarkan pilihan projek yang dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat. Projek pembangunan kedua terbaik yang dilepaskan akibat pemilihan projek pembangunan terbaik. CONTOH Hasil yang ada tidak mencukupi untuk membina hospital dan sekolah pada masa yang sama. Pilih projek pembinaan sekolah jika ia lebih memaksimumkan kebajikan masyarakat.

Kekurangan

Pilihan

Kos Lepas

Kos lepas pembinaan ialah hospital.

bagi sekolah

PERBANDINGAN ANTARA JENIS-JENIS BARANG
ASPEK Penawa ran Kos Lepas Bayaran BARANG PERCUMA Tidak terhad BARANG EKONOMI Terhad BARANG AWAM Terhad

Tiada

Ada

Ada

Tidak perlu dibayar

Perlu dibayar

Tidak perlu dibayar kerana kos dibiayai oleh kerajaan Pihak kerajaan Balai raya Lampu trafik Jalan raya

Pengelu ar Contoh

Anugerah Allah s.w.t Angin Hujan Cahaya matahari

Pihak swasta Komputer Perabot kereta

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.