Anda di halaman 1dari 5

EKONOMI ASAS

TINGKATAN 4
VERSI 1..0G

Disediakan Oleh:

NOR EAIZAN BIN MOHD NOOR


Ketua Panitia Ekonomi Asas
SMK Jelai [Felda], Gemas

http://ekonomiasas.wordpress.com
HUBUNGAN MASALAH EKONOMI DENGAN MASALAH ASAS EKONOMI
MASALAH ASAS EKONOMI
MASALAH PENERANGAN PENYELESAIAN

Apa yang Penentuan jenis barangan Barangan yang hendak


hendak yang hendak dikeluarkan dikeluarkan adalah
dikeluarkan berdasarkan
Jenis barang yang hendak permintaan
dikeluarkan perlu masyarakat/penggu
ditentukan kerana sumber na
ekonomi adalah terhad.

Berapa yang Penentuan kuantiti Kuantiti yang hendak


hendak barangan yang hendak dikeluarkan dapat
dikeluarkan dikeluarkan ditentukan oleh
Kuantiti barang yang permintaan
hendak dikeluarkan perlu masyarakat/penggun
ditentukan bagi a
mengelakkan masalah
lebihan atau masalah
kekurangan barang
berlaku.
MASALAH ASAS EKONOMI
MASALAH PENERANGAN PENYELESAIAN

Bagaimana Penentuan cara Harga relatif faktor


hendak pengeluaran barangan . – pilih intensif buruh
dikeluarkan jika harga buruh lebih
Pemilihan cara pengeluaran murah; pilih intensif
sama ada intensif modal modal jika harga
atau intensif buruh modal lebih murah
Teknik pengeluaran
Intensif modal – kaedah
yang paling cekap -
pengeluaran yang
Dapat meminimumkan
menggunakan lebih banyak
kos, memaksimumkan
faktor modal daripada
keuntungan dan
faktor buruh
meningkatkan daya
Intensif buruh – kaedah pengeluaran
pengeluaran yang
menggunakan lebih banyak
faktor buruh daripada
faktor modal.
MASALAH ASAS EKONOMI
MASALAH PENERANGAN PENYELESAIAN

Untuk siapa Penentuan corak agihan Agihan pendapatan


dikeluarkan barangan . wang – mereka yang
berpendapatan tinggi
Golongan masyakat akan memperoleh
manakah yang akan lebih banyak barang
menjadi sasaran barangan berbanding yang
yang dikeluarkan. berpendapatan
rendah.
Sistem catuan –
barang diagihkan oleh
kerajaan secara
saksama supaya
kebajikan semua
orang dapat dijaga.