Anda di halaman 1dari 37

DISEDIAKAN OLEH: NORFAZIATIN BINTI AHMAD FADZILAH NUR HAZIRAH BINTI ZAKARIA MUHAMMAD FADHLAN BIN ABD JALIL

6 PISMP PJK / JANUARI 2011 IPGKSM

PENDIDIKAN

JASMANI ZAMAN PURBA

Zaman purba - hidup nomad, berpindah randah, aktiviti memburu, pergerakan yang banyak, perlukan kecergasan. Zaman neolitik berlakunya revolusi pertanian yang membawa kepada perubahan gaya hidup primitif. Zaman pembangunan dalam bidang pertanian, manusia tidak perlu berpindah randah, manusia mula mengurangkan aktiviti kecergasan.

Negeri China manusia digalakan melibatkan diri dalam aktviti kecergasan seperti seni bela diri untuk tujuan menyihatkan badan. aktiviti kecergasan yang lain juga diperkenalkan seperti tarian, lawan pedang, memanah dan menunggang kuda Di India, satu kaedah senaman dicipta iaitu Yoga yang dipercayai dapat membawa panyatuan kepada tubuh, akal dan roh manusia serta merapatkan manusia dengan alam.

Timur tengah seperti Parsi, Egypt, Babylon dan Syria mementingkan kecergasan untuk tujuan ketenteraan. Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti-aktiviti saperti berkuda, memanah, memburu, berkawad dan membaling lembing untuk tujuan membina kekuatan dan kecergasan dan bukan untuk kesihatan.

Di Greece masyarakat Yunani amat mementingkan kecergasan fizikal, kota-kota yang terkenal ialah seperti Athens dan Sparta. Kedua-dua kota ini mempunyai objektif tersendiri. Di Sparta objektif Pendidikan Jasmani bertumpu pada pembinaan tubuh badan untuk pembentukkan tentera yang kuat. Di Athens objektif Pendidikan Jasmani bertumpu kepada kesihatan dan apresiasi nilai estetika untuk terus hidup lebih aktif.

Masyarakat zaman ini mempunyai fahaman yang berbeza-beza terhadap Pendidikan Jasmani.
Golongan Humanistik mendapati terdapat nilai pendidikan dalam Pendidikan Jasmani. Aktiviti fizikal yang diberi tumpuan ialah seperti memanah, berenang, berlari dan aktivitiaktiviti yang menggunakan bola. Golongan Moralis berpendapat penglibatan dalam aktiviti merupakan sebahagian daripada menjalankan kerja sahaja

a)

b)

c)

masyarakat katolik di Eropah berpendapat aktiviti fizikal sebagai saluran untuk menyatukan roh.

d)

Golongan Realisma, masyarakat ini banyak menyokong dan berpandangan positif terhadap Pendidikan Jasmani. Mereka menyeru otak yang cerdas dilahirkan dalam badan yang cergas dan sihat.

Pada

akhir abad ke18 dan permulaan abad ke19 apabila kemahiran ketenteraan berkurangan, sukan, permainan dan rekreasi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat.
situlah wujudnya pelbagai permainan saperti badminton, tenis, bola sepak, hoki, ragbi,bola keranjang,bola jaring, olahraga

dari

pelbagai kajian telah dijalankan dengan tujuan untuk mengembang dan membawa perubahan dalam bidang sukan dan program Pendidikan Jasmani.

usaha penyelidik-penyelidik untuk membuktikan terdapatnya asas sains dalam bidang sukan wujudnya bidang-bidang seperti: a) Antropometrik kajian tentang bentuk dan susuk badan b) Fisiologi kajian terhadap fungsi sistem-sistem organik tubuh c) Biomekanik- kajian memahami bagaimana manusia bergerak d) Psikologi sukan- kajian tentang tingkah laku manusia dalam bidang sukan

Pendidikan

Jasmani di Malaysia dapat dibahagi kepada empat peringkat iaitu:


Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British Pendidikan Jasmani sebelum Merdeka Pendidikan Jasmani selepas Merdeka

a) b)

c)
d)

tidak terdapat sistem pendidikan yang teratur. Kelas-kelas dijalankan secara tidak formal tidak terdapat objektif yang jelas dalam penyampaian. Pendidikan pada masa ini lebih tertumpu kepada sistem pengajian pondok

Pendidikan jasmani lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti untuk survival seperti belajar seni bela diri, bercucuk tanam dan pertukangan.

banyak

perubahan telah dibawa masuk terutamanya oleh mubaligh-mubaligh kristian. Jasmani di ajar sebagai mata pelajaran sampingan dan digelar sebagai latihan jasmani di sekolah-sekolah melayu. pelajaran ini diajar dari darjah satu hingga darjah empat dan kurikulum latihan jasmani ini adalah terhad. kerajaan British kurang memberi tumpuan terhadap mata pelajaran ini.

Pendidikan

Mata

menekankan

aspek kepentingan latihan fizikal lalu dilaksanakan usaha menggubal sukatan pelajaran bagi Pendidikan Jasmani. yang digubal dipengaruhi oleh sukatan daripada sekolah-sekolah di England tahun 1946, Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak telah menggubal sukatan Pendidikan Jasmani.

Sukatan

pada

Guru-guru

tempatan telah dihantar mendalami ilmu perguruan di luar negara iaitu di Kirby dan Brinsford untuk diberi pendedahan bagi bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Pada

tahun 1950-an, Maktab Perguruan Sultan Idris telah diberi kepercayaan untuk membuat semakan dan penyesuaian semula terhadap sukatan mata pelajaran Pendidikan jasmani.
1960, Maktab Perguruan Ilmu Khas telah memperkenalkan kursus tambahan setahun dalam bidang Pendidikan Jasmani.

Tahun

Tahun

1971, sukatan Pendidikan Jasmani mula dibuat semakan semula dan hasilnya sukatan ini dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
Perkembangan Kurikulum (BPK) telah menggabungkan Pendidikan Jasmani dengan Pendidikan Kesihatan bermula pada tahun 1992 dan dijadikan sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar.

Bahagian

Pendidikan

Khas boleh dibahagikan kepada tiga peringkat perkembangan berdasarkan kepada peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh badan-badan sukarela dalam dan luar negeri serta peranan kerajaan sebagai penggerak utama. tiga peringkat tersebut ialah: Peringkat Pertama (awal 1947- akhir 1947) Peringkat Kedua (1948- 1980) Peringkat Kertiga (1981- kini )

Ketigaa) b) c)

Pada

peringkat permulaan, peranan utama dalam pendidikan khas dan pemulihan pelbagai kecacatan disumbangkan oleh institusi- institusi keluarga dan masyarakat terdiri daripada pertubuhan agama, etnik, ibu bapa dan badan sukarela bersifat tempatan dan antarabangsa.

Tahun

1948, merupakan satu historical milestone . Peranan dan penglibatan pihak kerajaan membuka dan menubuhkan sekolah khas seperti Sekolah Rendah Princess Elizabeth di Johor Bharu dan Sekolah KanakKanak Pekak Persekutuan di Pulau Pinang (1954). Kementerian Pendidikan mula memberi penekanan kepada latihan khas perguruan dalam tahun- tahun 1960-an. Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur menganjurkan kursus cacat penglihatan (1962) dan kursus cacat pendengaran (1963).

Pihak

kerajaan merupakan penggerak utama dalam peringkat ketiga di mana perkhidmatan kemudahan fizikal, khidmat sokongan, peruntukan kewangan dan khidmat kepakaran disalurkan terus untuk pendidikan khas.

Masyarakat

kurang upaya ialah golongan manusia yang mempunyai masalah kekurangan daripada aspek fizikal akibat kecacatan.
ini menyebabkan wujudnya persepsi negatif masyarakat terhadap golongan ini kerana masyarakat menganggap mereka sebagai golongan yang lemah, tidak berkeupayaan, menyusahkan dan tidak mempunyai masa depan.

Kekurangan

Hal

ini menyebabkan tahap keyakinan diri mereka agak rendah dan membataskan pergaulan sosial mereka. Jasmani mampu menjadi medium atau alat untuk masyarakat kurang upaya memperkembangkan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial mereka. sebab itu, Pendidikan Jasmani (PJ) mampu melatih mereka bagi meningkatkan tahap keyakinan diri.

Pendidikan

Oleh

Melalui PJ, mereka boleh melakukan aktiviti fizikal yang hampir sama dengan aktiviti untuk individu normal. Mereka juga seharusnya diberi peluang yang sama dengan rakan sebaya yang lain.

Golongan ini memerlukan kemudahan dan penyediaan aktiviti yang bersesuaian.


Setiap aktiviti yang dirancang boleh diubah suai agar bersesuaian dengan mereka. Aspek-aspek lain yang boleh diambil kira ialah pemilihan tempat untuk melakukan aktiviti, tempoh masa, kadar latihan dan sebagainya.

PJ

membantu memperkembangkan aspek fizikal melalui aktiviti senaman, latihan fizikal dan kemahiran yang bersesuaian. ini membolehkan mereka mampu melakukan pelbagai aktiviti dalam menghadapi kehidupan seharian. kemampuan ini, dapat meningkatkan lagi tahap keyakinan diri mereka supaya dilihat sebagai individu yang normal dan diterima dalam masyarakat.

Hal

Dengan

Penguasaan

kemahiran yang diperoleh juga memberi pendedahan kepada mereka untuk berkomunikasi dan bersosial bersama rakan sebaya dan masyarakat sekitar. mereka yang menguasai kemahiran pada tahap tinggi, mereka berpeluang untuk mengasah bakat atau kemahiran agar mampu bertanding ke peringkat yang lebih tinggi seperti sukan paralimpik iaitu sukan untuk golongan Orang Kurang Upaya.

Bagi

Pendidikan

Jasmani suaian ialah satu susunan kurikulum yang disusun atau diubah khas mengikut keperluan murid.

Pj

suaian menyediakan pendidikan khas dan kemudahan murid bermasalah penglihatan dan pendengaran. Pendidikan khas integrasi pula adalah untuk murid yang bermasalah pembelajaran, penglihatan, dan pendengaran. Pelajar berkeperluan khas mengalami masalah fizikal yang melibatkan otot, saraf dan pembentukan postur yang kurang sempurna.

Kaedah

pengajaran PJ suaian adalah berbeza dengan murid biasa. Mempunyai objektif yang sama dengan Pendidikan Jasmani biasa. Menggunakan bahan atau alatan yang khas atau bersesuaian dengan keperluan murid. Diajar oleh guru Pendidikan Jasmani yang khas.

Melibatkan

usaha dalam semua perkembangan JERI ke tahap yang semaksimum mungkin. Melahirkan individu yang berilmu pengetahuan. Membuktikan bahawa peluang pendidikan itu terbuka untuk semua indidvidu.

Minat

terhadap Pendidikan Khas di Malaysia bermula pada tahun 1920an dalam kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Di Malaysia tidak banyak tempat yang disediakan sesuai untuk memberi peluang kepada golongan khas untuk beriadah terutama di luar kawasan sekolah khas.

DUNIA Pada tahun 1883 Sekolah Perkins telah memperkenalkan Pendidikan Jasmani untuk masalah penglihatan dalam bentuk latihan secara terbuka. Malaysia Mata pelajaran PJ untuk kanak-kanak normal telah lama diajar di semua sekolah kerajaan dan swasta sejak sebelum merdeka.

Kekurangan guru PJ yang berkelayakan. Jumlah murid yang terlalu ramai untuk pengajaran yang kondusif. Peralatan yang tidak sesuai bagi pelajar khas. Pelajar khas yang dipinggirkan oleh pelajar normal. Cuaca panas dan tidak kondusif. Masalah fizikal bagi pelajar khas. Kurang upaya yang berbeza-beza. Masalah komunikasi antara guru biasa dengan pelajar khas, pelajar khas dengan pelajar normal. Tingkah laku pelajar khas kerana terdapat mereka yang agresif.

Namun

selepas merdeka tahap pengajaran menurun secara mendadak disebabkan oleh : Pengabaian mata pelajaran PJ kerana tidak diuji di dalam peperiksaan. Kekurangan guru terlatih dalam bidang ini. Kemudahan dan peralatan yang tidak mencukupi. Tiada sokongan masyarakat, sekolah dan ibu bapa. Cuaca tidak mengizinkan. Guru tidak jelas dengan matlamat PJ.

Menghantar guru mengikuti kursus khas. Mewujudkan kelas khas untuk Pendidikan Khas dan terdapat beberapa slot dalam pengajaran dan pembelajaran murid melibatkan Pendidikan suaian agar tahap psikomotor, kognitif dan afektif dapat dikembangkan. Menyediakan pembantu guru bagi mengelakkan berlakunya kecederaan. Guru memperbanyakkkan ilmu pengetahuan untuk melatih kemahiran motor halus dan motor kasar murid.

SEKIAN TERIMA KASIH