Anda di halaman 1dari 18

PJM3114 PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN

TAJUK: KONSEP DALAM PEMBENTUKAN KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN

DISEDIAKAN OLEH: HANIF HUSAINI BIN AHMAD FAKHRURADZI AHMAD NIZAMUDDIN BIN HUSSIN TEH LEE SHEN 6 PISMP PJK/IPGKSM

PENGENALAN
Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan seseorang bagi membentukan masyarakat yang seimbang . Terdapat 3 tunjang dalam kurikulum ini : 1. Kecergasan 2. Kemahiran 3. Kesukanan

MATLAMAT
Ketiga-tiga tunjang tadi adalah asas untuk mencapai objektif dan matlamat kurikulum ini. Matlamat pendidikan jasmani adalah untuk menjadikan murid cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.

OBJEKTIF
Mempertingkat dan mengekal kecergasan

Membentuk sasiah diri

Menguasai kemahiran asas perherakan dan permainan

Murid boleh

Aplikasi pengetahuankesihatan dan keselamatan mengikut situasi

Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin

DEFINISI KURIKULUM
Satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajat . (Ornstein dan hunkin,1998) Kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu.(Mohd Daud,1995)

KONSEP KURIKULUM

DOKUMENTASI KHAS DAN PANDUAN

TUMPUAN KEPADA KAEDAH PENYAMPAIAN

PROGRAM PENGAJIAN MERUJUK KEPADA SUBJEK

MEMBENTUK PNP TERANCANG

MATLAMAT DAN OBJEKTIF


1. 2. 3. 4. 5. 6. Garis panduan dan penentu sempadan ilmu Penyampaian maklumat ikut peringkat Relevan dan sesuai dengan kehendak semasa Membina modal insan abad ke 21. Melahirkan insan seimbang(J.E.R.I.S) Melahirkan insan yang sayang dan cintakan tanah air

DASAR PEMBENTUKAN KURIKULUM


Mengkaji , menganalisis dan memilih 1. Teori berkaitan 2. Falsafah pembentukan kurikulum 3. Kriteria pembentukan kurikulum

TEORI BERKAITAN
Tradisional Konseptual Rekonseptual

Diasas oleh dewey,bobbi,tyler dan lain-lain Pentingkan proses pemindahan pengetahuan

Diasaskan oleh bloom,brunner, stake dan lain-lain Ilmu pengetahuan distruktur mengikut konsep utama Fokus kepada analisis situasi semasa

Diasas oleh ahli akademik berfahaman marxism Kurikulum adalah bidang ilmu yang dapat membekalkan pedoman dan garis panduan

FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM


Idealisme ilmu diperoleh dari kebolehan berfikir Realisme kebenaran adalah apa yang dapat dilihat Paramatisme idea yang dapat dipraktikkan adalah benar Perennialisme pendidikan adalah berada dalam keadaan tetap

Progressivisme pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan dan kemajuan Rekonstrutionalisme penerapan t/jawab sosial dan lahir masyarakat berilmu Eksistensialisme pendidikan melalui persekitaran. Guru bantu murid meneroka

KRITERIA PEMBENTUKAN KURIKULUM


Berpusatkan Subjek Berpusatkan Pelajar
Keperluan Pelajar

Berpusatkan Masalah
Situasi Kehidupan

Matapelajaran

Disiplin

Pengalaman

Susun Semula Masyarakat

Bersepadu

Humanistik

Korelasi

KURIKULUM PJK
Psikomotor Kognitif Afektif

BERASASKAN KEUPAYAAN TIGA DOMAIN

Penyelitan unsur subjek lain seperti sains,matematik,georgrafi

Berpusatkan pelajar Menggabungkan nilai Aplikasi teori pragmatisme

KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN


Menekankan empat taksonomi penting pendidikan iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Penyumbang besar kepada proses asimilasi individu ke dalam masyarakat.

Membantu golongan berkeperluan khas mengurangkan kelemahan dan masalah yang dihadapi seperti pertumbuhan otot dan deria yang tidak sempurna.
Meningkatkan konsep kendiri, penghargaan kendiri dan keyakinan diri.

MASALAH YANG DIHADAPI


Kekurangan guru yang berkelayakan Pengajaran yang tidak kondusif

Peralatan yang tidak sesuai


Pelajar khas yang dipinggirkan oleh pelajar normal

Masalah fizikal bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas Perbezaan masalah Tingkah laku pelajar Masalah komunikasi

SEKIAN TERIMA KASIH