Anda di halaman 1dari 18

TAMADUN INDIA

Pengenalan
 Negara India boleh dibahagikan kepada
dua kawasan geografi:
 A) India Utara
 B) India Selatan
 Kedua-dua kawasan ini mempunyai
budaya yang berbeza.
 Tamadun India – penemuan kesan
tamadun di Lembah Indus.
Tahap Perkembangan Tamadun India

 A) Zaman Kuno (1500 s.m. –


1200m)
 B) Zaman Pertengahan
 C) Zaman Penjajahan Barat (mulai
1750)
Unsur-unsur Utama Tamadun India
 A) Sistem pemerintahan
 B) Agama dan Falsafah
 C) Ilmu Sains dan Matematik
 D) Bahasa dan Sastera
 E) Seni Bina
 F) Sistem sosial
SISTEM PEMERINTAHAN
 Bercorak Monarki dan Mutlak
 Perluasan kuasa
 Mementingkan angkatan tentera
yang kuat
 Pembahagian negara kepada
wilayah
AGAMA DAN FALSAFAH
 Hindu
 Buddha
 Jaina
 Sikhism
 Islam
ILMU SAINS DAN MATEMATIK
 Fizik dan Kimia – konsep jirim
 Perubatan – fisiologi, yoga,
pembedahan
 Buku perubatan – Cakara, Susruta
 Matematik – konsep geometri,
angka perpuluhan.
 Astronomi
BAHASA DAN SASTERA
 Sanskrit (utara)
 Tamil (selatan)
 Karya epik terkenal – Ramayana,
Mahabrata, Buddhacharita.
 Sakuntala
 Arthasastra – pentadbiran negara
SENIBINA

Senibina Hindu
Senibina Buddha
Senibina Islam
SISTEM SOSIAL
Sistem Kasta – Brahmin,
Ksytria, Vaisya, Sudra.
Kaum wanita mendapat
kedudukan yang tinggi
ISLAM DI INDIA
 Zaman Pertengahan – Zaman Islam di India.
 Islam tersebar: Dakwah, Perdagangan,
Penaklukan, Perkahwinan.
 Bertapak pada abad ke -8.
 Muhammad Al-Qasim menguasai wilayah
Sind pada 706m.
 Kerajaan Islam- Sabaktaqin, Ghori, Khilji,
Mughal.
 Islam – membentuk budaya Indo-Islam.
PEMERINTAHAN
KERAJAAN ISLAM
 Bercorak feudal.
 Berdasarkan hukum-hukum Islam.
 Sultan melantik Perdana Menteri (Wazir)
sebagai pembantu.
 Perkembangan kesusasteraan Siddha.
 Tokoh – Abu Fazl, Nizamuddin, Badauni.
 Pembinaan masjid Quwait Al- Islam di Delhi,
masjid Jamek di Fatehpur, Masjid Moti di
Agra, Taj Mahal.
SUMBANGAN TAMADUN
INDIA
Agama dan Kepercayaan
Kesenian dan Hiburan
Bahasa dan Kesusasteraan
Pemerintahan dan Kerajaan
Idea Politik dan Kerajaan
Agama dan Kepercayaan
Hindu dan Buddha –
berkembang luas di
Asia Tenggara
Kesenian dan Hiburan
Bidang senibina –
Angkor Wat, Candi
Borobudur.
Bahasa dan Kesusasteraan
Bahasa Sanskrit di Asia
Tenggara – penemuan
prasasti Talang Tuwo/
Kedukan Bukit.
Epik Ramayana dan
Mahabrata
Pemerintahan dan Kerajaan
Funan, Chenla, Angkor,
Sukhotai, Langkasuka,
Kedah Tua, Mataram,
Singgasari, Majapahit,
Srivijaya.
Idea Politik dan Kerajaan
Konsep Raja – penjelmaan
dewa Vishnu dan Siva.
Pemerintahan berpandukan
kitab-kitab perundangan
dalam pemerintahan.