Anda di halaman 1dari 67

TONGGAK 12

KISSM 2009
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kampus Bahasa Antarabangsa
IPGM KBA

OLEH : HJ ISMAIL BIN ZAINI


PERLU DIAMALKAN
OLEH SEMUA
PERINGKAT
KAKITANGAN AWAM
• TUMPUAN UTAMA SETIAP
TONGGAK ADALAH INDIVIDU

• SEMUA AMALAN YANG


DITEKANKAN ADALAH ASPEK
PERIBADI SESEORANG.

• NILAI-NILAI PENTING AKAN


MEMBENTUK PERIBADI TERTENTU
DAN PERIBADI INI AKAN
MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN
SESEBUAH ORGANISASI.
1. MENGHARGAI MASA
SETIAP ORANG DIBERI MASA
YANG SAMA BANYAK.

TERPULANGLAH KEPADA
SETIAP INDIVIDU UNTUK
MERANCANG MASANYA
AMALAN POSITIF
• MENEPATI MASA
• MENYEGERAKAN TUGAS
• MEMPUNYAI PERANCANGAN WAKTU
• BIJAK MENGURUSKAN TEMPOH MASA YANG
DIBERI
• MENUMPUKAN MASA PADA KERJA-KERJA
YANG PRODUKTIF DAN KREATIF
• MENETAPKAN TARGET DATE UNTUK
MENYIAPKAN KERJA
• MENYELESAIKAN TUGAS DALAM MASA YANG
DITETAPKAN
AMALAN NEGATIF DAN
DILARANG
• BERBUAL-BUAL KOSONG
• TIDAK MENYEGERAKAN TUGAS
• TIDAK ADA SENSE OF URGENCY
• TIDAK MERANCANG PEKERJAAN
• TIDAK ADA PRIORITI
• MELAYAN TETAMU YANG TIDAK
BERKENAAN
• TINGGALKAN PEJABAT UNTUK
URUSAN PERIBADI
• MEMBUAT KERJA PERIBADI DI
PEJABAT
• BERNIAGA DI WAKTU PEJABAT
• MEMBUAT KERJA YANG TIDAK
MUSTAHAK
• KE KANTIN DALAM WAKTU
BERTUGAS
• TIDAK PEKA KEPADA
PEMBAZIRAN MASA
1. KETEKUNAN MEMBAWA
KEJAYAAN
KETEKUNAN BERERTI
MEMBERI TUMPUAN KEPADA
SESUATU KERJA HINGGA
SELESAI
DENGAN SEMPURNANYA DAN
MEMBAWA KEJAYAAN SERTA
KECEMERLANGAN KEPADA
AGENSI DAN INDIVIDU
AMALAN-AMALAN
POSITIF
• GIGIH DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS YANG MENCABAR
• RAJIN DAN SENTIASA BERUSAHA
• SABAR DALAM MENGHADAPI
CABARAN PEKERJAAN
• BERPANDANGAN JAUH
• BERDISIPLIN DALAM SETIAP
PEKERJAAN
• BERSEMANGAT DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS YANG
DIARAH
• DEDIKASI DALAM MENCAPAI
MATLAMAT ORGANISASI
• SANGGUP BERKORBAN
• CEKAL MENGHADAPI KESULITAN
SEMASA BERTUGAS
• TIDAK PATAH SEMANGAT
• SANGGUP BERKORBAN

• CEKAL MENGHADAPI KESULITAN


SEMASA BERTUGAS

• TIDAK PATAH SEMANGAT

• BERCITA-CITA TINGGI
AMALAN NEGATIF DAN
DILARANG
• MUDAH TERSINGGUNG
• KURANG BERDISIPLIN
• MUDAH PUTUS ASA
• TIDAK TEKUN
• MUDAH MENGALAH
• TIDAK BERCITA-CITA TINGGI
• TIDAK BERSEMANGAT
• TIDAK TAHAN KENA MARAH
• TIDAK ADA INISIATIF
• TIDAK KREATIF
• SUKA BERTANGGUH
• DISURUH BUAT BARU BUAT
3. KESERONOKAN
BERKERJA
PERLU BERPENDIRIAN OPTIMISTIK
SUPAYA KERJA ITU
MENDATANGKAN KESERONOKAN
1. BEKERJA HENDAKLAH DIJADIKAN
SUATU IBADAH KERANA IBADAH
MEMBAWA GANJARAN
2. KERJA HENDAKLAH DIJADIKAN
CABARAN YANG MEMERLUKAN DAYA
USAHA, PEMIKIRAN DAN KREATIVITI
3. KERJA MERUPAKAN SUMBANGAN
YANG DIKAITKAN DENGAN
KEBAJIKAN UNTUK MASYARAKAT
DAN NEGARA
AMALAN POSITIF
• MENGANGGAP KERJA SEBAGAI
IBADAT
• MEMPUNYAI INISISATIF SENDIRI
• MENGHASILKAN SESUATU YANG
BERFAEDAH
• MEMPUNYAI KOMITMEN
TERHADAP KERJA
• SEDIA MEMBERI KERJASAMA
AMALAN YANG NEGATIF
DAN DILARANG
• MENGANGGAP KERJA SEBAGAI
BEBAN
• TIDAK KOMITED
• SENTIASA MENGHARAP
DORONGAN DARIPADA KETUA
• TIDAK DIBERI MASA YANG
MENCUKUPI
• KERJA YANG TIDAK DIIKTIRAF
• HANYA MENUNGGU ARAHAN
• TIDAK BERDISIPLIN
• TIDAK SUKA MENOLONG
• TIDAK DIBERI TANGGUNGJAWAB
YANG MENCABAR
• TIADA PELUANG UNTUK
MENINGKAT
• TIDAK DIPERCAYAI DAN SELALU
DICURIGAI
4. KEMULIAAN

KESEDERHANAAN
AMALAN-AMALAN YANG
POSITIF
• JELAS DAN JITU DALAM
PEMIKIRAN, PENULISAN DAN
PERCAKAPAN
• TIDAK TAMAKKAN PANGKAT DAN
KEDUDUKAN
• TIDAK MEMBAZIR DALAM
PERBELANJAAN PEJABAT
• BERSIFAT PEMAAF DALAM
PERGAULAN
• BOLEH MENERIMA TEGURAN
• BERLAKU ADIL DALAM SEMUA
TINDAKAN
• MENEPATI JANJI
• SEDIA MENERIMA CADANGAN
DAN NASIHAT
• JUJUR DAN IKHLAS
• MERENDAH DIRI
• BIJAKSANA DALAM MEMBUAT
PERTIMBANGAN
• BERMARUAH DAN BERHEMAH TINGGI
• BERJIMAT CERMAT
• CERMAT DALAM KATA-KATA
• TIDAK MEMPERAGAKAN KEMEWAHAN
• MESRA DALAM PERGAULAN
• SENANG DIDAMPINGI OLEH SEMUA
PIHAK
AMALAN NEGATIF DAN
DILARANG
• MENONJOL-NONJOLKAN DIRI
• BERCAKAP DENGAN
MENGGUNAKAN PERKATAAN
BOMBASTIC
• SOMBONG DAN MENINGGI DIRI
• MENYUKARKAN PERSOALAN
YANG MUDAH
• MEMPERBESARKAN PERKARA-
PERKARA YANG KECIL
• KEDEKUT ATAU BERLEBIHAN
DALAM MEMENUHI KEPERLUAN
ORGANISASI
• BERLEBIH-LEBIHAN MENGAMPU
KETUA
• MEMPERAGAKAN KEMEWAHAN
• MEMBAZIRKAN DAN MEROSAKKAN
HARTA KERAJAAN
• KERAP MENGHIAS DIRI DI PEJABAT
• BERSIFAT MELAMPAU DAN
BERLEBIHAN DAN SEMUA HAL
5. KETINGGIAN PERIBADI
PERIBADI-ADALAH WATAK,
SIKAP,PERIBADI DAN GAYA
LAKU BAIK DI RUMAH SENDIRI,
ORGANISASI ATAU DALAM
MASYARAKAT UMUM
AMALAN-AMALAN YANG
POSITIF
• TEGUH BERIMAN DAN BERTAKWA
DALAM SETIAP TINDAKAN
• MENYEMPURNAKAN TUGAS
DENGAN AMANAH
• BERILMU DAN BERPENGETAHUAN
LUAS
• MENGUTAMAKAN KEADILAN
DALAM SETIAP PERBUATAN
• SANGGUP BERKORBAN
• BERLUMBA-LUMBA MEMBUAT
KEBAJIKAN
• KEMAS DALAM PAKAIAN, PEMIKIRAN
DAN TINDAKAN
• BERSIFAT PENYAYANG
• BERSIFAT SABAR DAN TEGUH
MENGHADAPI CABARAN
• BERTIMBANG RASA TETAPI TEGAS
• BERSOPAN SANTUN SERTA
SEDERHANA DALAM KELAKUAN
• TAAT SETIA DAN PATUH PADA
ARAHAN
• BERSYUKUR DAN MENGHARGAI
KEBAIKAN
• BERSIH DARIPADA SIFAT DENGKI
• BERANI DAN BERPENDIRIAN TEGUH
• BERTANGGUNGJAWAB DAN BERSEDIA
BERBAKTI
• JIMAT CERMAT DALAM SEGALA ASPEK
• TERTIB DAN BAIK BUDI BICARA
• CERGAS DAN CEKAP MENJALANKAN
TUGAS
• CEKAL MENGHADAPI CABARAN
• BEKERJASAMA DAN SALING
MENGHORMATI
AMALAN NEGATIF DAN
DILARANG
• SELALU BERPURA-PURA DALAM
TINDAKAN
• BERSIKAP SOMBONG DAN SUKA
MENUNJUK-NUNJUK
• TAMAK DALAM MENGEJAR PANGKAT
DAN KEDUDUKAN
• GOPOH DALAM BERTINDAK
• MENGAMPU UNTUK MENDAPAT
PUJIAN DAN SANJUNGAN
• MUNGKIR JANJI
• SUKA MENGHINA DAN
MERENDAHKAN USAHA ORANG
LAIN
• PEMARAH DAN TIDAK SABAR
• KHIANAT DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS
• BERDENDAM DAN HASAD DENGKI
• BERSUNGGUH-SUNGGUH
MEMPERTAHANKAN KELEMAHAN
DAN KEBURUKAN DIRI
• SUKA MEMBANGKANG TANPA
CADANGAN MEMPERBAIKINYA
• MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI
• LEMBAB DAN MALAS BERUSAHA
• PENGOTOR DAN SELEKEH DALAM
PEMBAWAAN
• TIDAK BOLEH DIPERCAYAI DAN TIDAK
AMANAH
• TIDAK BERTIMBANG RASA DAN
MEMENTINGKAN DIRI
• SUKA MEMBUAT JANJI PALSU
• BERSIKAP BIROKRATIK DAN
AUTOKRATIK DALAM MEMBUAT
KEPUTUSAN
• PERCAYA PADA TAHYUL
• SUKA MENGINTIP SALAH SILAP
ORANG
• MEMFITNAH ORANG LAIN
• TIDAK ADA PENDIRIAN TETAP
6. KEKUATAN SIFAT
BAIK HATI
AMALAN-AMALAN POSITIF
• BERSOPAN SANTUN SETIAP
MASA
• PEMAAF DAN BERHEMAH TINGGI
• SIMPATI PADA KESUSAHAN DAN
MASALAH ORANG LAIN
• IKHLAS DAN BERTIMBANG RASA
• PEMURAH DALAM USAHA
KEBAIKAN
• MUDAH MESRA DAN
BEKERJASAMA
• MERENDAH DIRI
• BERBUDI MULIA
• BOLEH MENERIMA TEGURAN
• BERLAKU ADIL DALAM SETIAP
TINDAKAN
• SEDIA MENERIMA CADANGAN
AMALAN NEGATIF DAN
DILARANG
• KASAR DAN KURANG SOPAN
• BERDENDAM BILA TIDAK DAPAT
SESUATU KEHENDAK
• BERSIKAP TIDAK PEDULI
TERHADAP TEGURAN DAN
NASIHAT
• TIDAK BERTIMBANG RASA
• MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI
• SOMBONG,BONGKAK DAN
MEMBESAR-BESARKAN DIRI
• BERMUKA-MUKA
• CEPAT MENGHUKUM TANPA
SIASATAN
• CEPAT MENUDUH TANPA
SIASATAN
• SUKA MENCACI
• SUKA MENGHINA ORANG
• TIDAK BOLEH MENERIMA
KRITIKAN
• CEPAT MENERIMA KRITIKAN
7. PENGARUH
TELADAN
AMALAN POSITIF
• SENTIASA BERKELAKUAN BAIK
• TIDAK TAMAK PADA HARTA DAN
KEDUDUKAN
• BERMORAL DAN BERAKHLAK
TINGGI
• TERTIB DAN BERADAB
SEPANJANG MASA
• RAJIN DAN KUAT BEKERJA
• AMANAH DAN
BERTANGGUNGJAWAB
• JUJUR DAN IKHLAS DALAM
SETIAP USAHA
• MENGUTAMAKAN MASYARAKAT
DARIPADA DIRI SENDIRI
• BERPANDANGAN JAUH
• BERDISIPLIN DALAM SEMUA
TINDAKAN
• SANGGUP BERKORBAN PADA
SETIAP KETIKA
• BEKERJASAMA UNTUK KEBAIKAN
• SEDERHANA DALAM TINDAKAN
DAN TUTUR KATA
• BERANI MEMPERTAHANKAN
KEBAIKAN DAN KEBENARAN
• BERBUDI MULIA SERTA
MERENDAH DIRI
• GEMAR DAN CINTAKAN ILMU
YANG BERMANFAAT
• BERSIH HATI DAN FIKIRAN
AMALAN NEGATIF DAN
DILARANG
• BURUK PERANGAI DAN
TINGKAHLAKU
• JAHIL DAN TIDAK SUKA
MEMBACA
• HASAD DENGKI DAN BURUK
SANGKA
• MEMPERSENDAKAN AGAMA
• KEDEKUT DAN BAKHIL
• SUKA MENCARI HELAH UNTUK
MENGELAK TANGGUNGJAWAB
• SUKA MENGUMPAT DAN
MENGADUDOMBA
• TERLALU SENSITIF DAN CEPAT
MARAH
• TIDAK KENAL BUDAYA SENDIRI
• HIPOKRIT DAN BERPURA-PURA
• TIDAK BERPANDANGAN JAUH
8. KEWAJIPAN
MENJALANKAN TUGAS
AMALAN-AMALAN
POSITIF
• SENTIASA BERTANGGUNJAWAB
TERHADAP TUGAS YANG DIBERI
• TEKUN DAN SABAR
MENJALANKAN TUGAS
• SELALU MEMPUNYAI INISIATIF
SENDIRI
• BOLEH DIHARAP UNTUK
MENYEMPURNAKAN TUGAS
• MEMENTINGKAN KUALITI
• CERGAS DAN PANTAS BEKERJA
• CERMAT DAN BERSISIPLIN
DALAM SEGALA PERKARA
• ACCOUNTABLE
• SENTIASA BELAJAR DARI
KESALAHAN
• BERSIKAP PROFESIONAL DAN
CEKAP
AMALAN NEGATIF DAN
DILARANG
• MUDAH MENYELEWENG
DARIPADA TANGGUNGJAWAB
• TIDAK BOLEH DIHARAP
• SUKA MEMBANGKANG DAN
BERDALIH BILA DIBERI TUGAS
• TIDAK TAAT KEPADA ARAHAN
• TIDAK BERSUNGGUH-SUNGGUH
• SUKA BERTANGGUH
• MENGELAK DARIPADA
TNGUNGJAWAB
• TIDAK PEKA KEPADA KUALITI
• MENGGUNAKAN HARTA
KERAJAAN SEPERTI HARTA
SENDIRI
• BEKERJA SAMBIL LEWA
• TIDAK CERMAT DENGAN HARTA
KERAJAAN
• SENTIASA MEMBUAT KESILAPAN
KERJA
• TIDAK IKUT PERATURAN
• MENGABAIKAN NASIHAT DAN TUNJUK
AJAR
• TIDAK SUKA MEMBANTU RAKAN
SEJAWAT
• BERNIAGA DI WAKTU PEJABAT
9.
KEBIJAKSANAAN
BERHEMAT
AMALAN-AMALAN
POSITIF
• BERHATI-HATI BILA BERBELANJA
• ACCOUNTABLE
• TIDAK MEMBAZIR HARTA
KERAJAAN
• TAHU MEMBEZAKAN ANTARA
KEPERLUAN DENGAN
KEMEWAHAN
• MENYELENGARA HARTA BENDA
KERAJAAN DENGAN BAIK
• BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS
PERBELANJAAN YANG
DILAKUKAN
• MENGADAKAN SISTEM
KEWANGAN YANG BERKESAN
• MENYEDARI BAHAWA HASIL
KERAJAAN DATANGNYA
DARIPADA RAKYAT
AMALAN NEGATIF DAN
DILARANG
• BOROS DAN SUKA MEMBAZIR
• MEMPERAGA KEHEBATAN DAN
KEMEWAHAN
• SUKA BERMEWAH DENGAN
HARTA KERAJAAN
• SUKA BERBELANJA BESAR TIDAK
KENA PADA TEMPATNYA
• KURANG PEKA DAN BAKHIL
KEPADA KEPERLUAN AWAM
10. KEUTAMAAN
KESABARAN
AMALAN POSITIF

• TENANG MENGHADAPI
• MEMPUNYAI PERHITUNGAN JAUH
• TAHAN MENERIMA CABARAN
• TIDAK PUTUS ASA
• PEMAAF DAN BERHEMAH TINGGI
• CERMAT DALAM TUTUR KATA
AMALAN NEGATIF DAN
DILARANG
• SELALU MENGUBAH PENDIRIAN
DAN KEPUTUSAN
• TIDAK SANGGUP BERKORBAN
• TAKUTKAN CABARAN
• LEKAS MENGALAH
• BERPANDANGAN SEMPIT
• TIDAK TAHAN MENGHADAPI
KESUSAHAN
• TIDAK BERTANGGUNGJAWAB
11. PENINGKATAN
BAKAT
AMALAN POSITIF
• MEMBERI DORONGAN TERHADAP
KREATIVIT
• MEMBERI PENGIKTIRAFAN
KEPADA USAHA-USAHA YANG
ORIGINAL
• MEMBERI GALAKAN KEPADA
PEMIKIRAN BARU
• BERANI MENCUBA IDE-IDE BARU
• MENGENAL BAKAT-BAKAT YANG
ADA
• MEMUPUK BAKAT-BAKAT YANG
ADA
• MENGGALAKKAN PENYERTAAN
DALAM AKTIVITI KREATIF
• MENGGALAKKAN PENCAMBAHAN
FIKIRAN
• MENYEDIAKAN PERSEKITARAN
DAN SUASANA YANG DAPAT
MELAHIRKAN IDEA-IDEA YANG
KREATIF
AMALAN NEGATIF
• MENYEKAT PEMIKIRAN BARU
• TIDAK MENGGALAKKAN PERCUBAAN
• TAKUT MENCUBA SESUATU YANG
BARU
• TIDAK MENGHARGAI BAKAT YANG
ADA
• MEMPERKECILKAN USAHA YANG
ORIGINAL
• MENGEKALKAN SUASANA YANG TIDAK
MENGGALAKKAN KREATIVITI
• BERPUAS HATI DENGAN TAHAP BAKAT
YANG ADA
12. NIKMAT
MENCIPTA
AMALAN POSITIF
• BERASA PUAS KERANA SESUATU
IDEA ATAU CADANGAN DAPAT
DILAKSANAKAN ATAU
DIMANFAATKAN
• SENTIASA BERADA DALAM
CABARAN INTELEKTUAL
• SENTIASA MENCARI IDEA DAN
KAEDAH BARU DALAM
PENTADBIRAN
• SENANG ‘BERMAIN’DENGAN IDEA
DAN BERANI MENCUBA
AMALAN NEGATIF DAN
DILARANG
• BERPUAS HATI DENGAN KEDUDUKAN
YANG ADA
• TAKUT MENEMUI KEGAGALAN
• MEMANDANG REMEH USAHA ORANG
LAIN
• PEMIKIRAN TIDAK DINAMIK
• MEMPERTAHANKAN STATUS QUO
SECARA MEMBUTA TULI
• TIDAK SUKA PEMBAHARUAN
• TIDAK SABAR DALAM PENCIPTAAN
BARU
TERIMA KASIH

DAN SELAMAT BERJAYA


DALAM KISSIM