INTERAKSI TAMADUN INDIA DAN RELEVENSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA

1

PENDAHULUAN
Setiap tamadun manusia yang wujud di dunia ini dari dahulu hingga sekarang saling berinteraksi antara satu sama lain.

Interaksi berlaku sama ada menerusi jalan peperangan atau keamanan.

•Menerusi interaksi, tamadun-tamadun ini belajar serta memindahkan ilmu pengetahuan, bahasa dan kebudayaan antara satu sama lain.

2

PENGENALAN ASAS KEPADA INTERAKSI

3

INTERAKSI TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN INDIA
4

• Tamadun India merupakan tamadun yang tua. • Tamadun yang telah berumur lebih daripada lima ribu
tahun ini boleh dibahagikan kepada beberapa zaman, umpamanya ; – Zaman Pra Sejarah, – Zaman Veda, – Zaman Dinasti Maurya, – Zaman Emayar Gupta, – Zaman Kerajaan Islam, – Zaman Penjajahan Portugis dan Belanda , – Zaman Pemerintahan British, – zaman Merdeka. • Zaman pelbagai pemerintahan ini meninggalkan kesan besar serta mempengaruhi sifat luaran dan dalaman negara itu sekarang.

Asal Usul Nama India

6

PEMERINTAHAN ISLAM

7

PEMERINTAHAN ISLAM

8

Antara Pemerintah Islam di India.
       

Mahmud Ghazni (999) Muhammad Ghur (1174 M-1206). Qutb-ud-Din (- 1228). Alau ud Din (1296M-1316M). Jalaludin Akbar (1556-1605) Jahangir (1605-1627) Shah Jahan (1627-1658) Aurengzeb (1659-1707 )
9

KESULTANAN DELHI Kerajaan Ghori ( 1186-1206)

10

KERAJAAN MUGHAL

11

DASAR PENTADBIRAN DAN KEGIATAN INTELEKTUAL ZAMAN MUGHAL

12

CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN TAMADUN INDIA - BAHASA

13

CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN TAMADUN INDIA - BAHASA
Dalam bahasa Urdu majalah dan surat khabar sangat banyak diterbitkan oleh umat Islam di India. Antaranya ialah:

14

CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN TAMADUN INDIA - PENDIDIKAN

15

CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN TAMADUN INDIA - PENDIDIKAN
Dalam bidang sejarah, karya-karya penting pada zaman pemerintahan Islam di India adalah seperti berikut:

16

CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN TAMADUN INDIA - PENTERJEMAHAN

17

CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN TAMADUN INDIA – SENI LUKIS

18

CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN TAMADUN INDIA – SENI LUKIS

19

CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN TAMADUN INDIA – PERSAJAKAN

20

CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN TAMADUN INDIA – SENI BINA

21

INTERAKSI TAMADUN INDIA DAN CHINA

Kesan:
1.Penyebaran Agama Buddha

Sains dan Teknologi

• Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian

INTERAKSI TAMADUN MELAYU – TAMADUN INDIA

Penyebaran Agama

KESAN:

Sistem Pemerintahan :

Struktur Masyarakat

Adat resam dan Budaya

Bahasa

Pengaruh Dari Bahasa

Kesusasteraan

PENUTUP

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful