Anda di halaman 1dari 36

INTERAKSI

TAMADUN
INDIA DAN
RELEVENSINYA
DI MALAYSIA
DAN DUNIA 1
PENDAHULUAN
Setiap tamadun manusia yang wujud di dunia ini dari dahulu hingga
sekarang saling berinteraksi antara satu sama lain.

Interaksi berlaku sama ada menerusi jalan peperangan atau keamanan.

•Menerusi interaksi, tamadun-tamadun ini belajar serta memindahkan ilmu


pengetahuan, bahasa dan kebudayaan antara satu sama lain.

2
PENGENALAN ASAS
KEPADA INTERAKSI

3
INTERAKSI
TAMADUN
ISLAM DENGAN
TAMADUN
INDIA

4
• Tamadun India merupakan tamadun yang tua.
• Tamadun yang telah berumur lebih daripada lima ribu
tahun ini boleh dibahagikan kepada beberapa zaman,
umpamanya ;
– Zaman Pra Sejarah,
– Zaman Veda,
– Zaman Dinasti Maurya,
– Zaman Emayar Gupta,
– Zaman Kerajaan Islam,
– Zaman Penjajahan Portugis dan Belanda ,
– Zaman Pemerintahan British,
– zaman Merdeka.
• Zaman pelbagai pemerintahan ini meninggalkan kesan
besar serta mempengaruhi sifat luaran dan dalaman
negara itu sekarang.
Asal Usul Nama India

6
PEMERINTAHAN ISLAM

7
PEMERINTAHAN ISLAM

8
Antara Pemerintah Islam di
India.
 Mahmud Ghazni (999)
 Muhammad Ghur (1174 M-1206).
 Qutb-ud-Din (- 1228).
 Alau ud Din (1296M-1316M).
 Jalaludin Akbar (1556-1605)
 Jahangir (1605-1627)
 Shah Jahan (1627-1658)
 Aurengzeb (1659-1707 )

9
KESULTANAN DELHI
Kerajaan Ghori ( 1186-1206)

10
KERAJAAN MUGHAL

11
DASAR PENTADBIRAN DAN KEGIATAN
INTELEKTUAL ZAMAN MUGHAL

12
CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN
TAMADUN INDIA - BAHASA

13
CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN
TAMADUN INDIA - BAHASA

Dalam bahasa Urdu majalah dan surat khabar sangat


banyak
diterbitkan oleh umat Islam di India. Antaranya ialah:

14
CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN
TAMADUN INDIA - PENDIDIKAN

15
CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN
TAMADUN INDIA - PENDIDIKAN

Dalam bidang sejarah, karya-karya penting


pada zaman pemerintahan Islam di India
adalah seperti berikut:

16
CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN
TAMADUN INDIA - PENTERJEMAHAN

17
CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN
TAMADUN INDIA – SENI LUKIS

18
CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN
TAMADUN INDIA – SENI LUKIS

19
CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN
TAMADUN INDIA – PERSAJAKAN

20
CONTOH INTERAKSI ISLAM DAN
TAMADUN INDIA – SENI BINA

21
INTERAKSI
TAMADUN
INDIA
DAN CHINA
Kesan:
1.Penyebaran Agama Buddha
Sains dan Teknologi
• Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian
INTERAKSI TAMADUN
MELAYU –
TAMADUN INDIA
KESAN:
Penyebaran Agama
Sistem Pemerintahan :
Struktur Masyarakat
Adat resam dan Budaya
Bahasa
Pengaruh Dari Bahasa
Kesusasteraan
PENUTUP

36